Základní škola Sadská»O nás»Součásti školy

Součásti školy

Škola má v současné době několik důležitých částí. Je to Školní družina, Školní klub a školní jídelna.

Školní družina

- má v současné době kapacitu 150 žáků v pěti odděleních  a je zcela naplněna. Vychovatelky Petra Šafránková, Lenka Holíková, Jitka Horynová, Michaela Vodičková a Jana Snopová se starají o klidné prožití volného času nejmenších žáků školy.

Plán práce ve školní družině  

Cíl: .rozvoj dítěte, jeho učení a poznání

       . osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

       . získávání osobní samostatnosti

       . vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat děti dostatkem

         námětů pro volný čas 

 

Výchovné cíle:

       . dodržování řádu školní družiny

       . rozvíjet myšlení, tvořivost a fantazii

       . podporovat a prohlubovat individuální schopnosti a dovednosti – intelektové, osob-

         nostní, pohybové atd.

       . motivovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy a hry

       . podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vyjadřovacích schopností

       . zvládnout herní situaci, využit volný čas efektivním způsobem

       . motivovat k námětově bohaté a pestré činnosti

       . osvojit pravidla vhodné komunikace mezi dětmi a při skupinové činnosti

       . vytvářet nové pracovní návyky

       . zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce

Prostředky:

Základním prostředkem práce v ŠD je hra, která přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky, využívá prvky zážitkové pedagogiky. Využití školního dvora, auly, dětských hřišť, hudebny, fotbalového hřiště, audiovizuálních pomůcek a her k poučení a zábavě, nabídka pestrého programu pro děti, spolupráce s třídními učitelka a rodiči.

Školní klub je z velké části zaměřen na sport. Nejúspěšnějšími se staly basketbalistky, které pravidelně obsazují přední místa v republikových soutěžích. Jeho členy jsou i žáci, kteří nebyli z kapacitních důvodů zapsáni do ŠD.

Školní jídelna vaří pro 95%žáků a cizí strávníky, většinou seniory.

Ceny obědů : 

pro žáky 6 - 10 let 22,- Kč
pro žáky 11 - 14 let 24,- Kč
pro žáky 15 a více 26,- Kč

výše zálohy pro platby z účtu je pro žáky do 14 let 480,- Kč, pro starší 530 Kč.

 

Aktuální informace

05.09.2017

POKLADNÍ HODINY školní rok 2017-2018 platné od 11.9.2017

 

Pondělí: 14.30-15.30 hod

Úterý:    14.30- 16.30 hod.

Středa:   14.30- 15.30 hod.

Čtvrtek:  14.30- 16.30 hod.

 

Prosíme o respektování shora uvedených pokladních hodin. Platby mimo vyznačené hodiny nelze přijímat.

24.08.2017

Pokud jste ztratili lísteček na sešity, přikládáme ho ještě jednou

sešity

24.04.2017

Seznam žáků, přijatých do 1.třídy.

 

EU peníze školám Zlatý certifikát společnosti Scio Certifikát Aktivní škola

Kontakt

Základní škola SadskáKaroliny Světlé 386, 289 12 Sadská325 594 241, 773 386 100, 773 386 101 jídelna 736 752 367ggiwunv

Nejčtenější

04.01.2018
  Itálie   tvar boty   -&nb...
celý článek
04.01.2018
Milí rodiče, v novém kalendářním roce Vám přeji...
celý článek
08.01.2018
Upozorňujeme rodiče na NUTNOST zaplacení zálohy...
celý článek
 
Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede. / Arthur Charles Clarke / motto školního roku 2016-17