Domácí úkoly

16. 1.

MA - PS - s. 29/ 2 (písemné odčítání - minus zapisuj před desítky, piš pomalu a klidně)

Čítanka - s. 82 číst, s. 76 báseň zpaměti

Zájemci o účast v soutěži Matematický cvrček (soutěž proběhne během měsíce března) si mohou jednotlivé úkoly zadávané v předchozích letech procvičovat také doma na internetu.

 

15. 1.

Čítanka - s. 82

ČJL - U - s. 41 - opakuj si příbuzná slova od vyjmenovaných slov mýt až hlemýžď

ČAJS - U - opakuj s. 27, 28 ústně

 

12. 1.

Čítanka - s. 80, 81, báseň na s. 76 zpaměti (báseň se nauč do středy 17. 1.)

ČJL - U - s. 41 - nauč se příbuzná slova od vyjmenovaných slov mýt až hlemýžď

ČJL - žlutý PS - s. 22/ 1

ČAJS - U - s. 27, 28 opakuj ústně na test (na úterý 16. 1.)

MA - červený PS (1. díl) - geometrie - s. 52/ 2, 53/ 2 - rýsuj čtverce a obdélníky a vybarvi je, snaž se nepřetahovat (na pátek 19. 1.)

Do 20. 1. 2018 je třeba zaplatit zálohu 1500,- Kč za školu v přírodě.

Budeme rádi, když poskytnete příspěvek 300,- Kč na KPŠ (Klub přátel školy), popř. 150,- Kč za pololetí. U sourozenců platí příspěvek pouze nejstarší dítě. Děkujeme. 

 

11. 1.

Čítanka - s. 79, 80

MA - PS - oprav všechna oznámkovaná cvičení, oprav pravopis ve slovních úlohách

Do 20. 1. 2018 je třeba zaplatit zálohu 1500,- Kč za školu v přírodě.

Budeme rádi, když poskytnete příspěvek 300,- Kč na KPŠ (Klub přátel školy), popř. 150,- Kč za pololetí. U sourozenců platí příspěvek pouze nejstarší dítě. Děkujeme. 

 

10. 1.

ČJL - PS - s. 35/ 2 dole

Čítanka - s. 79, 80

 

9. 1.

MA - U - s. 39/ 22 (první čtyři sloupečky) - počítáme pamětně, zkouška je dobrovolná

ČJL - nauč se vyjmenovaná slova po m zpaměti - U s. 41

 

8. 1.

Čítanka - s. 78

ČJL - nauč se vyjmenovaná slova po m zpaměti podle učebnice (do 10. 1.)

MA - PS - s. 21/ 2, dále na s. 15, 16 a 20 by si měly děti opravit cvičení

 

5. 1.

Čítanka - s. 76, 77

Chválím děti za přípravu pomůcek na třídnickou hodinu - slavnostní stolování.

Připomínám zaplacení zálohy na školu v přírodě do 20. 1. 2018. Je to částka 1500,- Kč. 

Budeme rádi, když poskytnete příspěvek 300,- Kč na KPŠ (Klub přátel školy), popř. 150,- Kč za jedno pololetí. U sourozenců platí příspěvek pouze nejstarší dítě. Děkujeme. 

 

4. 1.

Čítanka - s. 74, 75

ČJL - U - s. 38/ 7 (ústně), 38/ 8 (písemně) 

ČAJS - TH (třídnická hodina) - skupiny dětí se domluvily, kdo přinese prostírání  a příbory - budeme prostírat pro jednu osobu k novoročnímu obědu

 

3. 1.

MA - PS - s. 16/ 3 (slovní úloha bez zápisu), 17/ 2 (dokonči)

 

22. 12.

Čitanka - s. 72, 73

ČJL - žlutý PS - s. 13/ 1, 2

MA - PS - s. 15/ 2, 3 (slovní úlohu napíšeme se zápisem)

ČAJS - U - s. 23, 26 otázky ústně 

Čtenářský deník - do 5. 1. 

 

Milí rodiče, 

přeji Vám krásné vánoční svátky, rodinnou pohodu a hodně odpočinku. Ať se Vám v novém roce 2018 vše daří a ať máte hodně zdraví a štěstí. Děkuji za Vaši spolupráci během prvního pololetí.

Milé děti,

užijte si vánoční prázdniny, pomáhejte rodičům a odpočívejte. Mějte radost z každého dárečku. Každý dárek, který najdete pod stromečkem, je darovaný z lásky. Mnozí najdete mezi dárky také knihu. Pokračujte ve čtení, většinou jste se hodně zlepšili. 

Děkuji vám za hezkou besídku a za všechny dárky. Ve škole se sejdeme ve středu 3. 1. 2018. Začínáte tělesnou výchovou, nezapomeňte si přinést věci na tělocvik.

Krásné Vánoce a šťastný start do nového roku.

Hana Šustová

 

21. 12.

Děti si dnes nesou domů na vyprání  tělocvik, zítra přinesou ručníky. 

V pátek 22. 12. budeme potřebovat čítanku, ŽK, notýsek a penál. Na zítřejší vánoční besídku si vezmeme hrnek na čaj, lžičku a trochu cukroví. Kdo zapomněl přinést dáreček, donese ho zítra. Končíme v 11.20 hodin odchodem na oběd. Prosím podpis ŽK na s. 25 ještě u několika dětí. 

Chválím děti za vánoční vystoupení v sokolovně. Všichni se snažili, aby dopadlo co nejlépe. Děkuji rodičům za podporu a za obstarání krásných kostýmů a doplňků. 

 

20. 12.

Čítanka - s. 71

Čtenářský deník odevzdáme do 5. 1. 2018.

 

19. 12.

ŽK - s. 25 - podpis rodičů

V pátek 22. 12. 2017 končí vyučování odchodem na oběd v 11.20 hodin.

Sraz na dnešní vánoční vystoupení pro veřejnost je v 16.40 hodin u sokolovny (vchod do šatny). Vystupujeme v oblečení koledníčků, máme boty, ne přezůvky.

Dnes je den bez úkolů.

Vánoční besídka se koná v pátek 22. 12., vezmeme si hrnek, lžičku a cukroví jen pro sebe. Dárečky nosíme do čtvrtka 21. 12.

 

18. 12.

ČJL - PS - s. 31/ 1, 5, 6

Vánoční vystoupení se koná v úterý 19. 12. Nejprve proběhne dopoledne pro ZŠ a dále odpoledne od 17.00 hodin pro veřejnost. Obě vystoupení se uskuteční v sokolovně. Sraz na odpolední představení je v 16.40 u sokolovny (vchod do šatny).

Děti budou mít už v úterý ráno oblečení koledníčků (např. část věcí na sobě, část v tašce - košile, šátky přes ramena, šátky na hlavě, šály, vesty, kožíšky, beranice, ... ). Nebudou mít moderní oblečení s nápisy na tričku apod. 

Připomínám nošení drobných dárků pro kamaráda na vánoční besídku. Dárky noste do čtvrtka 21. 12. Vánoční besídka se uskuteční nakonec až v pátek 22. 12.

 

15. 12.

Čítanka - s. 66, 67

V pondělí 18. 12. jedeme na poslední plavání ve stejný čas jako minule. První hodinu je vyučování, vezmeme si čítanku a PS z ČJL. 

Zveme všechny rodiče na vánoční vystoupení, které se bude konat v úterý 19. 12. od 17 hodin v sokolovně. Od 16.30 hodin se můžete podívat na vánoční jarmark v prostorách přístavby

Na úterý ráno je třeba, aby měly děti oblečení koledníčků, protože dopoledne se uskuteční vystoupení pro ZŠ. 

Děti se mezi sebou domluvily, že si budou dávat na třídní vánoční besídce drobné dárky. Besídku uspořádáme pravděpodobně ve čtvrtek 21. 12. s tradičním čajem a cukrovím. Děti si dávají dárky většinou ve dvojicích.

 

14. 12.

Čítanka - s. 64, 66

ČJL - U - s. 32 - opakuj si vyjmenovaná slova po l zpaměti

 

13. 12.

ČJL - PS - s. 28/ 1, 30/ 1

ČJL - U - s. 36 - nauč se vyjmenovaná slova po l zpaměti

 

12. 12.

MA - PS (2. díl) - s. 9/ 1 dokonči, vše oprav

ČJL - U - s. 32 ústně - tabulka dole - procvičuj si příbuzná slova ke slovu být a ta, která nejsou příbuzná (nabýt x nabít, přibít x přibýt, ... )

Připomínám uhrazení částky 100,- Kč na plavání. Děkuji.

 

8. 12.

Čítanka - s. 62, 63 + otázky ústně

ČJL - U - s. 35/ 15

MA - U - s. 35/ 9 (první čtyři sloupečky)

Úkoly přineseme až v úterý 12. 12.

Opakuj si vánoční vystoupení. Připomínám oblečení koledníčků.

V pondělí 11. 12. jedeme na další plavecký výcvik. Sraz je v 8. 45 hodin u šatny. Podrobnosti byly uvedeny v ŽK. Částku 100,- Kč je třeba uhradit nejpozději do 15. 12. Výuka končí návratem z plavání (přibližně v 11.45 hodin).

 

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 27, žlutý PS - do s. 9/ 4, 5 (jen vybraná cvičení - ukážeme si ve škole), MA - hnědý PS - do s. 6 (bez bočních sloupečků), ČAJS - U - práce fyzická a duševní

 

7. 12.

ČJL - žlutý PS - s. 9/ 4, 5 (zatrženo červeně)

Opakuj si koledy na vánoční vystoupení.

 

6. 12.

Čítanka - s. 60, 61 + otázky ústně

ČJL - žlutý PS - s. 8/ 1, 2

Procvičuj si příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b (U s. 32).

 

5. 12.

MA - PS - s. 61/ 3, 62/ 2 dokonči slovní úlohy

ČJL - říkej co nejvíce příbuzných slov k vyjmenovaným slovům po b (např. podle U na s. 32)

ŽK - s. 25 - podpis rodičů

V pondělí 11. 12. nemají 3. A a 3. B ředitelské volno (z důvodu opravy topení), protože pokračují v plaveckém výcviku. Vyučování začíná v 8.45 hodin (sraz v šatně). První vyučovací hodinu můžete využít ranní družinu. Výuka končí příjezdem z plavání (přibližně v 11.45 hodin). Školní družina bude v provozu, ale školní jídelna nevaří. 

Vánoční vystoupení se koná v úterý 19. 12. od 17. 00 v sokolovně. Na toto vystoupení by děti měly mít oblečení koledníků (vesty, kožíšky, beranice, šátky, teplé sukně,... ).

 

 4. 12.

Čítanka - s. 57, 59

ČJL - žlutý PS - s. 4/ 6,7

Čertovský den!

 

1. 12.

Čítanka - s. 57, 59

MA - U - s. 32/ 43 (narýsuj tabulku a vyplň ji)

Děti nesou domů tři sešity (pětiminutovky, diktát, ČAJS) - prosím opravu a podpis rodičů.

Další plavecký výcvik: v pondělí 4. 12. ve stejný čas. Vezmeme si čítanku, pracovní sešit ČJL s úkolem a domácí MA s úkolem. 

Čertovský den pro třetí třídy: v úterý 5. 12.

Vánoční vystoupení: v úterý 19. 12. v sokolovně, čas bude upřesněn

Budeme rádi, když se rodiče zúčastní vytváření rozmanitých výrobků na vánoční jarmark. Děkujeme. 

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 27 (bez cv. 2 dole), MA - PS - do s. 61/ 1, 2 (s. 62 jsme dnes nevyplňovali, nacvičujeme vánoční vystoupení)

 

30. 11.

ČJL - PS - s. 27/ 2, 1 ( na pondělí 4. 12.)

MA - G - nezapomeňte na úkol - U - s. 31/ 2 (polopřímky)

Čertovský den je ve škole v pondělí 4. 12. Třetí třídy jedou na další plavecký výcvik, proto si tento den posunou na úterý 5. 12. Kdo se chce zúčastnit, může si připravit přestrojení za čerta, anděla a Mikuláše.

 

29. 11.

Čítanka - s. 55, 56

Učivo pro nemocné děti:

ČJL - PS - do s. 26 (bez 25/ 4), ČJL - U - do s. 33 (tabulka dole - rozlišujeme: pobýt x pobít, nabýt x nabít, ...), vysvětlujeme si význam vyjmenovaných slov, říkáme co nejvíce příbuzných slov

MA - PS - do s. 60 (bez zelených sloupečků), MA - U - do s. 33, nadále procvičujeme násobení a dělení, píšeme pětiminutovky, počítáme slovní úlohy (ústně i písemně), opakujeme sčítání a odčítání do 100

ČAJS - U - učivo o čase - typy hodin, kalendáře, jednotky času, den, měsíc a rok mého narození, opakování ze 2. třídy - určování času na hodinách

 

28. 11. 

ČJL - PS - s. 25/ 5, 3

PČ - šicí potřeby, knoflík se dvěma (popř. se čtyřmi )dírkami

 

27. 11.

Čítanka - s. 53, 54

MA - PS - s. 59/ 2, oprav známkované sloupečky na s. 58, 57, 56

 

24. 11.

Čítanka - s. 52, 53

ČJL - U - s. 32/ 3a (ústně)

MA - G - U - s. 31/ 2  - narýsuj čtyři polopřímky s počátkem v bodě A, úkol jsme si vysvětlovali (na pátek 1. 12.)

V pondělí 27. 11. je další plavecký výcvik ve stejný čas jako ve čtvrtek. První hodinu je výuka, v 9 h odjíždíme do Nymburka, po návratu pokračuje vyučování. Vezmeme si s sebou PS z ČJL (některé děti si sešit nechaly ve škole) a čítanku.

 

23. 11.

Čítanka - s. 50, popř. 51

Vyjmenovaná slova po b musíme umět perfektně. 

MA - U - s. 30/ 36 (kdo neodevzdal), potřeby na geometrii

 

22. 11.

Čítanka - s. 50, popř. také s. 51

MA - U s. - 30/ 36 (slovní úloha - zápis, výpočty, odpovědi)

Zítra začíná plavecký výcvik. Igelitovou tašku s věcmi na plavání si necháme ve skříňce v šatně, aktovku nebo batoh s učením si vezmeme do třídy. První hodinu se učíme ve třídě a také se nasvačíme. Na plavání odjíždíme v 9.00 hodin. Po návratu z plavání pokračuje výuka. 

 

21. 11.

Čítanka - s. 47 + otázky k textu

ČJL - U - s. 31 nauč se zpaměti 13 vyjmenovaných slov po b, přemýšlej o jejich významu (např. co znamená slovo příbytek, obyčej, atd.)

MA - PS - opravuj známkované sloupečky, poslední je na s. 56

lístek na plavecký výcvik - prosím o vyplnění a podpis rodičů, přineste hned zítra zpět do školy

 

20. 11. 

ČJL - U - s. 28/ 7 (doplň jen i,í /y/ý)

Čítanka - s. 47

Na plavecký výcvik, který začíná ve čtvrtek 23. 11., si vezmeme: dva ručníky (nebo ručník, osušku), mýdlo, čepici na plavání (hlavně děvčata s dlouhými vlasy), samozřejmě plavky, svačinu, čip - vše v igelitové tašce. Budeme mít teplé oblečení, zimní čepici, šálu. V aktovce (nebo v batohu) zůstane penál, notýsek, ŽK, učivo na ČJL a AJ. Cena plaveckého výcviku je 100 Kč, můžete uhradit v pokladně. 

 

16. 11.

Čítanka - s. 42 báseň zpaměti, s. 46 číst

MA - U s. 29/ 25 (pět sloupků s barevnými rámečky)

PČ - jehelníček - přines v pondělí do školy (s výplní, kdo zvládne, může zašít i poslední stranu)

Čtenářský deník za měsíc listopad odevzdáme do 1. 12.

Plavecký výcvik Nymburk: pět lekcí - 23. 11., 27. 11., 4. 11., 11. 11., 18. 11.). Cena je 100,- Kč. Můžete uhradit v pokladně. 

Poprvé pojedeme ve čtvrtek 23. 11., dále potom pokračujeme vždy v pondělí ve stejný čas. První vyučovací hodinu budeme ve škole. V 9.00 hodin odjíždíme do plaveckého bazénu. Výcvik probíhá od 9.30 do 11. 00 hodin. Po návratu pokračuje výuka. Příští týden upřesníme, co všechno si s sebou vezmeme. 

 

15. 11.

MA - U - s. 28/ 17, 18 - vše ústně (příklady a slovní úloha)

 

14. 11.

ČJL - U - s. 26/ 3 (doplň u, ú, ů do slov: můj, kufřík, úžasná úloha, ...) - doplněna oprava stránky

ČAJS - U - s. 19, 20 (Dnes jsme zkoušeli ústně, zítra si napíšeme test.)

MA - pracuj s kartami násobení a dělení

PČ - šicí potřeby

Dne 21. 11. 2017 se budou konat desetiminutové pohovory o prospěchu a chování s rodiči. Zítra doplním do notýsku čas od 14.00 do 15.00, od 15.00 do 16.00, od 16.00 do 17.00 hodin. Napište mi, prosím, která hodina vám vyhovuje a já upřesním čas - např. v 14.10 až 14.20 (celkem deset minut) - našeho setkání. 

Některé děti mají v notýsku napsáno, že není třeba, aby rodiče na pohovor chodili (pokud je vše v pořádku, pokud jsme spolu nedávno mluvili). Sami zvažte, jestli ode mě potřebujete další informace. Děkuji. 

 

13. 11.

Čítanka - s. 44

MA - U - s. 26/ 3 (zápis, dvě otázky, dva výpočty, dvě odpovědi)

MA - připrav si karty na násobení a dělení 10, do školy nosíme karty na násobení a dělení 8, 9, a 10

Škola v přírodě: Stará Živohošť (Slapy) - od neděle 9. 9. do pátku 14. 9. 2018. Cena je 3300,- Kč. Zálohu 1500,- Kč je třeba zaplatit do 20. 1. 2018.

Byli bychom rádi, kdyby se na školu v přírodě přihlásily ještě další děti z naší třídy. Tento moderní areál má prozatím dostatek volných míst.

 

 10. 11.

Čítanka - s. 42, 43

MA - U - s. 23/ 48 až 51 (procvič si ústně výpočet a odpověď u čtyř slovních úloh)

ČAJS - U - opakuj na test s. 19, 20

ŽK - s. 27 - prosím podpis rodičů u čtvrtletní klasifikace

 

9. 11.

Čítanka - s. 41, 42 (čteme text o stromech a báseň s názvem Posvícení)

MA - U - s. 18/ 2, 5 (do domácího sešitu z geometrie napiš názvy úseček a jejich délku, použij pravítko, v dalším cvičení si zopakuj rýsování úsečky)

Děti nesou domů tři sešity (diktát, pětiminutovky, pracovní sešit z MA). Prosím podpis rodičů a opravu. V pracovním sešitě z MA stačí podpis na s. 44, kde je poslední známka. Udělejte důslednou opravu např. od s. 37.

Pokud mělo dítě špatnou známku ze zelených sloupečků, bude přezkoušeno. Nadále procvičujeme malou i velkou násobilku a dělení. 

ŽK - s. 27 - prosím podpis rodičů u čtvrtletní klasifikace

 

8. 11.

ČJL - U - s. 25/ 1 a, b, c, d (ústně)

ČAJS - U - s. 19, 20 (opakuj na zkoušení)

MA - karty na násobení a dělení (procvičuj denně)

Do školy nosíme karty násobení a dělení 8, 9 a 10. 

Škola v přírodě: Stará Živohošť (Slapy) - od neděle 9. 9. do pátku 14. 9. 2018. Cena 3300,- Kč. Zálohu 1500,- Kč je třeba zaplatit do 20. 1. 2018. 

Byli bychom rádi, kdyby se z naší třídy přihlásily na školu v přírodě ještě další děti. Tento moderní areál má prozatím dostatek volných míst. 

 

7. 11.

MA - U - s. 23/ 53 (provedeme zkoušku)

PČ - šicí potřeby

 

6. 11.

Čítanka - s. 39

MA - U - s. 23/ 47 (první čtyři sloupečky)

MA - nadále procvičujeme násobení a dělení

 

3. 11.

Čítanka - s. 38, opakuj s. 36

MA - do školy nosíme karty s násobením a dělením 8 a 9, doma procvičujeme zbývající násobilku

Učivo pro nemocné děti:

ČJL - PS - do s. 18

Písanka - do s. 14

MA - PS - do s. 41 (nevyplňujte zelené sloupečky na boční straně stránek)

ČAJS - U - do s. 19

 

2. 11.

MA - U - s. 22/ 41 (šestnáct příkladů na dělení + 16 příkladů zkouška)

PČ - šicí potřeby vezmeme do ruky i příští středu 8. 11.

Děti si většinou nechaly jehly ve škole - na papírové záložce. 

 

1. 11.

Čítanka - s. 36

MA - stříhej karty na násobení a dělení 9, přines je do školy

 

31. 10. 

MA - U - s. 22/ 36 (první čtyři sloupky), procvičuj si příklady s kartami

PČ - větší jehla, vlna, bavlnka nebo silná nit (vyzkoušíme si šití předního stehu na papír)

ČAJS - část testu jsme si dnes zopakovali a napsali, zítra dokončíme další část

 

30. 10.

ČJL - PS - s. 18 dokonči, dokresli

ČJL - U - s. 22/ 1 celé ústně (říkej slova souznačná, vyhledej 5 podstatných jmen a 5 sloves)

Čítanka - opakuj s. 33, čti s. 34

ČAJS - test

 

25. 10.

Čítanka - s. 32, 33, nauč se báseň na s. 29 zpaměti

MA - procvičuj si násobení a dělení 8, opakuj ostatní příklady na násobení a dělení

ČAJS - U - s. 17, 18 opakuj učivo na test

ČJL - U - s. 15/ 18

Všechny úkoly máme až na 30. 10. Přeji všem krásné podzimní prázdniny. 

Připomínám dobrovolnou soutěž "O nejkrásnější dýni." Výrobky s cedulkou (jméno a třída žáka) noste 30. a 31. 10. do přízemí školy. Děkujeme. 

Na konci října odevzdáváme čtenářské deníky. Některé děti už odevzdaly moc pěkné záznamy o své četbě.  

 

24. 10.

MA - nauč se násobky 8, vystříhej si karty s násobením a dělením 8

V této násobilce máme už jen dva nové příklady: 8 . 8 = 64, 8 . 9 = 72. Samozřejmě také dělení. 

Denně si znovu ukazujeme prstovou násobilku u násobení čísel devíti. Děti by měly být schopné ukázat tento způsob doma rodičům. 

 

23. 10.

Čítanka - s. 30, 31

ČJL - U - s. 23/ 3, 4 ústně

Denně procvičujeme násobení a dělení.

Soutěž ve vykrajování dýní - 30. a 31. 10. - výrobky s cedulkou (jméno a třída žáka) noste prosím na chodbu v přízemí. Soutěž je dobrovolná, děkujeme. 

 

20. 10.

Čítanka - s. 28, 29 - článek Jak ledňáček bloudil Prahou

ČJL - SLOH - cvičení v přírodě - připrav si ústně 4 až 6 krátkých vět

MA - U - s. 21/ 35 (zápis, výpočet a odpověď slovní úlohy, popř. nákres, podobnou úlohu jsme počítali ve škole), denně procvičujeme násobilku 1 až 7

MA - PS - oprav s. 29, popř. další neopravené sloupečky 

Násobení a dělení se za nás nikdo nenaučí. Je potřeba denně si příklady opakovat. Pracovat s kartičkami, nechat se vyzkoušet od rodičů, psát si příklady navíc, nezapomínat na dělení. Špatně zapamatovatelné příklady si vypsat, zvýraznit si je, neodsouvat pamětní učení na pozdější dobu, protože nové příklady stále přibývají. Musíme se s tím poprat. Pokud i přesto dítě špatně zvládá násobilku, byla mu ve škole nabídnuta podpora v podobě násobkové tabulky. Neznamená to ale, že se nesnažíme násobilku naučit. Po nějaké době se tabulka odkládá. Další podporou je nadepsání celých příkladů při psaní pětiminutovek, poskytnutí delšího času na práci. 

 

19. 10.

ČJL - PS - s. 14/ 2, vše opravit (na pondělí 23. 10.)

MA - karty ze souboru M 8 - vystříhej si násobení sedmi, procvičuj násobení a dělení sedmi, opakuj předchozí násobilku a dělení

MA - G - procvičuj si rýsování přímky a úsečky

 

18. 10.

Čítanka - s. 25 - nauč se zpaměti první sloku naší hymny (do pátku 20. 10.), čti s. 26 a 27

MA - U - s. 21/ 30 (12 příkladů + 12 příkladů se zkouškou), můžete si vystříhat karty s násobilkou sedmi (úkol jsme si nezapisovali)

 

 17. 10.

MA - nauč se násobky 7, nauč se násobení a dělení 7

ČAJS - U - s. 16 - opakuj si hlavní a vedlejší světové strany, směrovou růžici, sousední státy ČR

PČ - vylisované listy

 

13. 10.

Čítanka - s. 24

MA - U - s. 21/ 32 (slovní úloha - zápis, řešení a odpověď), procvičuj si karty

V pondělí 16. 10. 2017 se uskuteční cvičení v přírodě. Sejdeme se ráno ve třídě. Vezmeme si sportovní oblečení, batoh, svačinu, pití, tužku (propisku), čip, popř. pláštěnku. Půjdeme směrem k písečnému přesypu, vrátíme se do 12.35 hodin. 

 

12. 10.

ČJL - U - s. 15/ 15 (na pondělí 16. 10.)

MA - procvičuj si karty M 7 a M 8 (celou malou násobilku a dělení 1 až 5, dále násobení a dělení 6)

Děti nesou domů dva sešity (diktáty, ČAJS) - prosím opravu a podpis rodičů. U sešitu ČAJS najdete z jeho druhé strany známky ze dvou krátkých testů. Děti, které měly více chyb, budou zkoušeny ústně. Opakujeme rodinné příslušníky (sestra tvé maminky, syn tvého strýce, tatínkova maminka, ...), dopravní značky, chování chodců a cyklistů.

PČ - připomínám lisování listů (na středu 18. 10.)

 

11. 10.

Čítanka - s. 22

MA - U - s. 20/ 20 ústně (dělení šesti), procvičuj si karty M 8 a M 7

Do školy už nosíme jen karty s velkou násobilkou - tento týden s násobilkou šesti.

 

10. 10.

Čítanka - s. 21

MA - U - s. 20/ 17 (první čtyři sloupečky)

MA - karty ze souboru M 8 (vystřihněte jen příklady na násobení šesti - celkem 14 ks), s kartami si procvičujeme násobení a dělení 6

Ostatní kartičky už necháme doma a pravidelně si s nimi opakujeme malou násobilku a dělení.

Děti nesou domů dva sešity (pětiminutovky, sloh) - prosím opravu a podpis rodičů. 

Nabídka nakladatelství Pierot - Domácí procvičování - čeština, Domácí procvičování - matematika. Každá publikace stojí 75,- Kč. Pokud nemáte zájem, pošlete publikace zpět do školy. Děkuji.

 

9. 10.

MA - nauč se násobky 6 a násobilku 6

Zjistili jsme, že se učíme jen čtyři nové příklady: 6 . 6 = 36, 7 . 6 = 42, 8 . 6 = 48, 9 . 6 = 54 . Samozřejmě také dělení. 

 

6. 10.

Čítanka - s. 19, 20, písanka - podpis rodičů a oprava

MA - U - s. 19/ 16 (druhý a třetí sloupek, celkem 20 příkladů, které můžeme rozdělit do dvou sloupečků), opakuj malou násobilku (násobení a dělení 1 až 5)

PČ - vylisované listy, které budeme lepit na malou čtvrtku A 4 jako vlasy,vlasy = listy budou zakrývat jedno oko - na středu 18. 10.

 

5. 10.

Dnes odpoledne byly bohužel počítače ve škole vypnuty na celou jednu hodinu, právě když jsem se chystala zapsat úkoly. Zapisuji je až teď.

ČJL - U - s. 13/ 4 - na pondělí 9. 10.

Čítanka - s. 17, 18

Na HV jsme si měli pořídit notový sešit.

 

 4. 10.

MA - U - s. 17/ 6 (napiš a vypočítej 12 + 12 příkladů)

Denně opakuj násobení a dělení 1 až 5. 

Čtenářský deník: první zápis z přečtené knihy odevzdáme do 31. 10.

Deník bude mít tyto body: autor a název knihy, hlavní postavy, stručný děj (alespoň polovina stránky), kde a kdy se děj odehrává (místo a čas), obrázek nebo úryvek.

Děkujeme maminkám a babičkám, které se zúčastnily soutěže "Pečeme z plodů podzimu". 

 

3. 10.

Čítanka - s. 16

MA - U - s. 16/ 2 (napiš a vypočítej 12 + 12 příkladů)

Denně je třeba procvičovat násobení a dělení 1 až 5, vypsat si příklady, které si nepamatuji, které se mi pletou. Celý měsíc září jsme věnovali tomuto opakování. Píšeme pětiminutovky, soutěžíme, řešíme slovní úlohy. Kdo násobení a dělení nezvládá, musí se doma více připravovat. Brzy začneme s velkou násobilkou. 

 

2. 10.

ČJL - U - s. 11/ 6 ústně

MA - procvičuj si násobení a dělení 4 a 5 např. pomocí kartiček

 

 27. 9.

Čítanka - dočti článek o Pipi 

ČJL a MA - pracovní sešity (PS) - oprava všeho, kde je chyba

Srdečně zveme rodiče, prarodiče a přátele školy na Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 28. 9. 2017 od 9.00 do 11.00 hodin. 

V pátek 29. 9. 2017 proběhne školní projekt Podzimiáda. Děti si vezmou sportovní oblečení, batoh, svačinu, pití, čip a psací potřeby. Některá stanoviště budou ve třídách, jiná na dvoře. 

Po skončení projektu (4 vyučovací hodiny) pokračuje výuka. Naše třída má 5. hodinu ČAJS - třídnickou hodinu. Končíme ve 12.35 hodin. Na třídnickou hodinu si nenosíme učebnici ČAJSu. 

Některé děti si nesou domů přihlášky na kroužky. Např. paní učitelka Bláhová nabízí kroužek keramiky v pondělí od 14.00 do 15.00 hodin. 

 

26. 9.

ČJL - U - s. 11/ 8 a 9 ústně (na 2. 10.)

Čítanka - s. 12 - báseň zpaměti (na 2. 10.)

MA - karty M 7 - násob a děl 1, 2, 3 a 4

 

25. 9. 

Čítanka - s. 13

MA - rozstříhej a zagumičkuj si kartičky M 7 podle násobků, pracuj s nimi doma, nos je také do školy

Platný rozvrh hodin je uvedený také v sekci Rozvrh hodin.

 

22. 9.

Čítanka - čti s. 10, dobrovolníci navíc s. 11

MA - U - s. 8/ 33 (zápis slovní úlohy, dvě otázky, dva výpočty, dvě odpovědi), opakuj násobení a dělení 1 až 4

MA - G - narýsuj a popiš pět přímek (na středu 27. 9., protože v pátek 29. 9. proběhne projekt Podzimiáda)) 

PČ - pouzdro na vejce (velikost pouzdra - na 6 nebo 10 vajec - 27. 9.)

HV - notový sešit (na 6. 10.)

Děti mají v notýsku nalepený platný rozvrh hodin. 

 

21. 9. 

ČJL - PS - s. 7/ 5

Zítra je geometrie.

ROZVRH HODIN V PÁTEK 22. 9. :

ČJL (1. h.), TV (2. h.), MA (3. h.), HV (4. h.)

 

20. 9. 

MA - PS - s. 9/ 3 dokonči, opakujeme násobení a dělení 1 až 4

Čítanka - s. 8

ROZVRH HODIN VE ČTVRTEK 21. 9. :

ČJL (1. h.), MA (2. h.), AJ 1/ AJ 4 (3. h.), ČAJS (4. h.), AJ 1/ AJ 4 (5. h.)

 

 

19. 9. 

MA - U - s. 7/ 28 (první čtyři sloupečky, piš celé příklady), opakujeme násobení a dělení čtyřmi, nadále zlepšujeme znalost násobení a dělení 1, 2 a 3

ROZVRH HODIN VE STŘEDU 20. 9. :

TV (1. h.), ČJL (2. h.), MA (3. h.), ČAJS (4. h.), PČ (5. h.), HČJ (6. h.)

Zatím si dnes zapisujeme rozvrh jen na zítřejší den, na středu. Platný rozvrh na celý týden dostaneme až v pátek. 

 

18. 9.

ČJL - úkol je v sešitě - psaní malých a velkých psacích písmen celé abecedy (a, A, b, B, ..., ž, Ž)

Notýsek - prosím podpis nové informace - Z organizačních důvodů nebudou žáci rozděleni do osmi skupin volitelných předmětů (HČJ 1, HČJ 2, HČJ 3, HSČ 1, HSČ 2, HSČ 3, DVA 1, DVA 2) jako ve druhém ročníku, ale každý žák bude mít jednu hodinu HČJ a jednu hodinu HSČ. Vše bude vysvětleno na třídní schůzce ve čtvrtek. Děkuji za pochopení.

ROZVRH HODIN V ÚTERÝ 19. 9. :

ČJL (1. h.), AJ 1/ AJ 4 (2. h.), MA (3. h.), ČAJS (4. h.), OBĚD (5. h.), HSČ (6. h.)

Děti, které nechodí do školní družiny, mají od rodičů podepsaný lístek, že mohou být na polední pauzu uvolněny ze školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45 hodin, je třeba být v šatně s dostatečným časovým předstihem. 

 

15. 9.

Čítanka - s. 7

ČAJS - U - s. 10 - vybavení kola (ústně) - na úterý 19. 9.

MA - G - úkol je v sešitě (rýsování dvou úseček) - na pátek 22. 9.

malou a velkou podložku do školního a domácího sešitu z geometrie (kdo nepřinesl)

ŽK - s. 28 - podpis rodičů

Dne 21. 9. 2017 se koná třídní schůzka. Začátek je v 17.00 hodin. 

 

14. 9.

ČJL - PS - s. 5/ 3, 5 (úkol na mluvnici - pondělí 18. 9.)

MA - procvičuj si násobení a dělení 1, 2 a 3

Zítra máme geometrii. Přineseme si trojúhelník nebo pravítko dlouhé 30 cm a tužku č. 3.

Děti nesou domů pracovní sešity z 1. třídy.

Další informace najdete v sekci Rozvrh hodin, Novinky a vzkazy (změněné hodiny pokladny školy), Kodex chování apod. 

 

13. 9. 

MA - U - s. 4/ 11 (napiš 11 příkladů, k číslům přičítej 8), opakuj si násobení a dělení 1, 2 a 3

Čítanka - čti s. 6

Čteme každý den!

 

12. 9.

ČJL - U - s. 5/ 6 - uspořádejte slova do vět

MA - opakujte si násobení a dělení 1, 2 a 3 (celý týden)

 

 

11. 9.

Čítanka - opakujeme čtení na s. 5

MA - PS - s. 4/ 4, 5

Dnes jsme si kontrolovali podle tabule pozměněný rozvrh. Zítra už budou mít některé děti odpolední vyučování od 12.45 do 13.30 hodin.

Prosím nahlédněte ke dni 8. 9., kde jsem opravila a přesně popsala všechny varianty rozvrhu na zítřejší den, na úterý. Děkuji.

 

8. 9.

Čítanka - s. 3 báseň zpaměti, dále číst s. 5

Děti, které nenavštěvují školní družinu, mají v notýsku lístek se žádostí o uvolnění z polední přestávky. Většinou chodí také obědvat domů. Jedná se o uvolnění ze školy před odpoledním vyučováním v úterý a ve čtvrtek. Podepsaný lístek pošlete prosím hned v pondělí zpět do školy. 

Od příštího týdne začne vyučování podle rozvrhu a začnou také dyslektické nácviky a doučování. 

Z dnešní odpolední porady vyplynulo, že mají některé třídy pozměněné rozvrhy. My patříme také mezi ně. Podle nového rozvrhu máme změnu jen v úterý. Někteří žáci mají čtyři vyučovací hodiny (do 11.40), někteří mají pět vyučovacích hodin (do 12.35), někteří mají šest vyučovacích hodin (do 13.30), ostatní mají odpolední vyučování (tedy čtyři hodiny výuky, volnou polední pauzu od 11.40 do 12.45 h, potom následuje odpolední výuka od 12.45 do 13. 30 h). Na odpolední vyučování je třeba chodit včas.

ÚTERÝ - ČJL (1. h.),  AJ 1/ AJ 4 (2. h.),  MA (3. h.),  ČAJS (4. h.),  HSČ 1/ HSČ 3 (5. h.),  DVA 1/ DVA 2 (6. h.)

Z tohoto důvodu bude žádost o uvolnění z polední přestávky potřeba u dětí, které nechodí do družiny a mají odpolední vyučování v úterý a ve čtvrtek.

 

 

 

Zahájení nového školního roku 2017/ 2018

Do třídy 3. A jsme se 4. září dostavili téměř v plném počtu. Je nás celkem 24 žáků, z toho 13 chlapců a 11 dívek. 

Nejprve jsme prováděli třídnické práce, nadepisovali sešity a některé učebnice, předávali informace v ŽK, ve výňatku školního řádu apod. Dnes přišli také pracovní sešity. 

Chválím děti za to, že měly v pořádku obyčejné sešity, že jsme si je mohli všichni společně nadepsat.

Dnes někteří zapomněli přinést vyplněné a podepsané ŽK (vyplnění prvních dvou stran a podepsání s. 1 a s. 22) a ústřižek ze školního řádu. 

Na zadní straně ŽK a notýsku jsme přepisovali náš rozvrh. V letošním roce máme několik verzí rozvrhu v jedné třídě. Je to způsobeno větším počtem tříd, které mají více typů volitelných předmětů a počtem učitelů, kteří tyto předměty vyučují. Stále platí, že jedno dítě má dva volitelné předměty, na které docházelo už ve 2. třídě. Některé děti mají odpolední vyučování (např. v úterý 1 nebo 2 hodiny, dále ve čtvrtek 1 hodinu), jiné děti mají např. ve středu 6 vyučovacích hodin. Abychom zajistili bezpečnost dětí během polední přestávky, nabízíme tyto možnosti: Děti, které navštěvují školní družinu, pobývají během poledních přestávek ve družině. Děti, které nejsou přihlášeny do družiny, mohou navštěvovat školní klub za poplatek 250, - Kč/ za měsíc. Dále je možnost, aby rodič podepsal tzv. žádost o uvolnění dítěte z polední přestávky. Takové dítě odchází domů na oběd (popř. obědvá ve školní jídelně) a s dostatečným časovým předstihem samo přijde na odpolední vyučování. Žádost o uvolnění dítěte z polední přestávky budu zítra po dětech, kterých se to týká, posílat. Doufám, že vše dobře zvládneme. 

Domácí úkol ze dne 7. 9. 2017

ČJL - PS - s. 2/ 4, 5

malá a velká podložka do sešitu (na příští týden)

vyplnění a podepsání ŽK, ústřižek ze školního řádu (kdo nedal)

úbor na TV, kufřík na VV (kdo nedal)

V kufříku na VV prosím rovný ubrus (ne zmačkaný igelit) a hadřík na otření štětce a plastového kelímku. 

 

30. 6.

Milí rodiče,

právě skončil další školní rok. Pro své děti jste byli trpělivými průvodci během obou pololetí, dobrými rádci a skvělou oporou. Děkuji Vám za výbornou spolupráci během celého roku. Přeji krásné léto a příjemnou dovolenou.

Milé děti,

dnes jsme se rozloučili se školou. Pořádně si odpočiňte a prožijte o prázdninách všechno, co si už teď přejete. Nezapomeňte, že kniha je náš kamarád a že psaní a počítání má také něco do sebe. Opatrujte se, ať se po prázdninách zase všichni sejdeme. Děkuji za krásné kytice a dárky.

Hana Šustová

 

28. 6.

Zítra si přineseme hadřík na mytí šatní skříňky. Všichni budeme mít klíčky od šatní skříňky, protože je zítra odevzdáme. Dále si vezmeme penál, knihu a žákovskou knížku (kdo nedal).

Do konce června je třeba zaplatit PS do 3. třídy: 648,- Kč.

 

26. 6.

Zítra si přineseme penál, notýsek, knihu, popř. izolepu, někteří žáci také podepsanou ŽK na s. 25.

Prosím o zaplacení fotografií a doplnění informace ohledně plavání ve 3. třídě (notýsek).

 

23. 6.

Nezapomeneme přinést učebnici ČAJS (kdo nedal), knihu na čtení.

ŽK - s. 25 - podpis rodičů: Od 27. do 29. 6. 2017 končí výuka v 11.40 hodin.

Děti, které tento týden chyběly, by měly mít v notýsku zapsáno, zda se zúčastní plavání ve 3. třídě. Prosím podpis rodičů. Plavání je součástí TV, pokud se ho dítě nezúčastní, je třeba lékařské potvrzení.

Vybíráme peníze za fotografie: velká 25,- Kč, malá 20,- Kč.

Pracovní sešity do 3. třídy je třeba zaplatit během června 2017. Cena je 648,- Kč (nalepeno v notýsku).

 

22. 6.

Včera jsme se vrátili ze školy v přírodě ve Svoru. Celkově chválím děti za chování během pobytu, za jejich přístup k plnění úkolů etapové hry a za jejich pěkný vztah k turistice. Měli jsme moc hodnou a zodpovědnou vychovatelku Míšu. Byli bychom rádi, kdyby jelo příště více dětí. Psali jsme deník ŠVP, který si dnes přečteme s rodiči.

Zítra nezapomeneme knihu na čtení, rýsovací potřeby, izolepu na učebnice.

Vybíráme peníze za fotografie: velká 25,- Kč, malá 20,- Kč.

Notýsek: Prosím doplňte. Mám zájem o plavání ve 3. třídě.   ANO      NE       Podpis rodičů.

Plavání je součástí TV. Pokud se dítě nezúčastní, je třeba lékařské potvrzení.

 

14. 6.

Místo čítanky, kterou už jsme odevzdali, si přines do školy libovolnou knihu na čtení.

Škola v přírodě: Děkujeme rodičům za krásné předměty a jiné dárečky!

 

13. 6.

VV - promysli si, jak bude vypadat tvoje kniha (lepení obrázků, říkanek, hádanek, textu, další věci nakreslíš a napíšeš)

MA - nauč se násobky 3, nauč se násobilku 3 (jen pět neznámých příkladů!)

Dej si do pořádku zbývající učebnice (ČJL, MA, ČAJS). Budeme je vybírat po návratu ze školy v přírodě.

Škola v přírodě: odjezd je už v 15.00 hodin.

 

12. 6.

Čtení - přines si vlastní knihu na čtení (místo čítanky, kterou jsme vybírali)

ČJL - SLOH - U - s. 93/ 16 a (pobyt na táboře - ústně)

MA - připomínám podlepení a vystřižení násobků 2, 3, 4, 5 a 10

ŽK - s. 25 - pro děti, které nejedou na školu v přírodě: Od 15. 6. do 21. 6. 2017 končí vyučování v 11.40 hodin.

 

9. 6.

ČJL - U - s. 93/ 16 (seřaď slova ve větách)

MA - PS - podlep si čtvrtkou násobky 2, 5, 10, 4 a 3 (PS od s. 60 do s. 63) a vystřihni je, jednotlivé násobky potom slož do pěti ubrousků a vlož je do podepsaného igelitového sáčku nebo krabičky

Doma pracuj nejprve s násobky dvou a pokládej je na příklady na s. 60, potom si takto procvič další násobky. S násobilkou tří začneme až další týden.

ČAJS - opakujeme louku, pole a les - pro děti, které mají nerozhodnou známku

Dnes jsme si povídali, jak můžeme zlepšit recitaci. Přes víkend přednes vylepšíme a v pondělí se předvedeme před třídou.

Prosím o prohlédnutí učebnice čítanky - zalepení, vygumování. V pondělí ji odevzdáme v co nejlepším stavu, přineseme si izolepu s sebou.

ŽK jsme vybírali.

Notýsek: cena pracovních sešitů do 3. ročníku je 648,- Kč.

Škola v přírodě - změnil se čas odjezdu dne 14. 6. na 15.00 hodin.

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 43, MA - PS - do s. 57/ domeček + mobil (jen první 2 sloupky),ČAJS - U - do s. 61

 

8. 6.

ČJL - PS - s. 42 - oprava testu a podpis rodičů

MA - procvičuj si násobilku 5

Škola v přírodě - posunutí času odjezdu ve středu 14. 6. na 15.00 hodin.

 

7. 6.

Čítanka - s. 128, 129

MA - PS - s. 57/ domeček, mobil (8 příkladů, můžeš si psát pomocné výpočty), násobilka 4

Maraton proti kouření - zítra 8. 6. - vezmeme si sportovní oblečení a obuv. Boty si necháme v šatně.

Podrobnější informace k pobytu na škole v přírodě najdete v sekci Novinky a vzkazy.

 Téma školy v přírodě - Staré řecké báje a pověsti a večerní program Tvoje tvář má známý hlas (paruky, převleky, ...).

 

6. 6.

ČJL - U - s. 92/ 15 - nezapomeňte na znaménka za větami

Domácí sešity jsme si bohužel nerozdali, úkol tedy napíšeme na papír.

MA - stále stejný úkol

Zítra si znovu napíšeme pětiminutovku na násobilku 4. Ostatní násobení a dělení budeme procvičovat na lavici s našimi penězi.

 

5. 6.

Čítanka - s. 127, 128

Nauč se z čítanky básničku zpaměti podle vlastního výběru (ale ne tu, kterou jsme už přednášeli) - do pátku 9. 6.

MA - nezapomeňte na úkol ze dne 2. 6.

 

2. 6.

Čítanka - s. 127 - až do ... držet na klíně

ČJL - PS - s. 40, 41 ( před tím s. 32, 36) - důkladná oprava testu a podpis rodičů, narýsujeme si linky a opravujeme na ně, popř. vložíme papír

Na každý test z ČJL jsme ve škole vše opakovali, jeden test jsme rozdělili vždy do dvou dnů. Proto také děti nepřinesly delší dobu pracovní sešity z ČJL domů.

MA - zelená obálka - HRAJ SI S PENĚZI - násobilka a dělení 2, 5 a násobilka 4 (MA - PS - s. 62 - ukazuj k příkladům výsledky) - na úterý 6. 6.

Jak pracujeme s penězi při dělení?

Nejdříve si hrajeme s dvoukorunami. Vyložíme na lavici všech 10 dvoukorun. Položte do řady na lavici 12 Kč. Kolikrát se vejde dvoukoruna do 12 Kč ? Děti vidí, že šestkrát. Jaký příklad na dělení k tomu patří? 12 : 2 = 6. Řekni hned zkoušku pomocí násobení: 6 . 2 = 12. Po vypočítání vrátíme peníze do řady a zadáme další příklad. Položte před sebe 10 Kč. Kolikrát je dvoukoruna v 10 Kč? Pětkrát, atd. Podobně pracujeme s řadou pětikorun a dělíme a násobíme pěti.                                                                                     

 

1. 6.

Dnes je Den dětí. Nemáme domácí úkoly.

Děti, odpočiňte si a užijte si hezkého počasí.

Škola v přírodě: Připomínám odevzdání tří dokladů do 2. 6. 2017 : lékařské potvrzení, prohlášení o bezinfekčnosti, kopie průkazky zdravotního pojištění.

Pokud budete chtít odevzdat pohledy a dopisy pro děti, posílejte mi je např. ve velké obálce nebo v tašce po dětech do pondělí 12. 6. Budu vědět, že jde o korespondenci pro děti.

Jestliže chcete poslat drobné dárky (kromě sladkostí, které nám většinou zbydou),tak je přineste nebo pošlete také do 12. 6. Děkujeme.

 

31. 5.

MA - PS - s. 57/ sova - prohlédni si oba způsoby řešení, opakuj si násobilku 4

ČAJS - připomínám psaní krátkého testu (U - s. 55 až 57)

 

30. 5.

Čítanka - s. 126

ČJL - U - s. 91/ 11 (napiš čtyři rozkazovací věty)

MA - stejný úkol jako 26. 5.

 

26. 5.

Úkoly na úterý 30. 5. :

ČJL - U - s. 90/ 6, 7 ústně

MA - nadále si opakuj násobení a dělení, hraj si s penězi, nauč se násobky 4 a násobilku 4

Určitě si najdete čas na procvičování čtení. Čtenářský deník odevzdáváme do 31. 5.

V pondělí proběhne ochrana člověka za mimořádných událostí. Sejdeme se ve třídě, vezmeme si sportovní oblečení a pohodlné boty, batoh, pláštěnku, svačinu, pití, klíček od šatny, čip. Stanoviště s různými úkoly na nás čekají v okolí jezera. Bylo by dobré použít prostředek proti klíšťatům.

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 39, písanka - do s. 35, MA - PS - do s. 54, ČAJS - U - do s. 57

 

25. 5.

Čítanka - opakujeme s. 125

Ve škole píšeme odpovědi na otázky k článku z čítanky.

MA - zelená obálka - procvičuj si násobení, zkus i dělení

ČAJS - U - s. 55 až 57 - opakuj si ústně na 1. 6. ( TEST)

Dnes jsme nestihli napsat test z ČAJSu, napíšeme ho zítra (U. s. 51 až 53).

TV - nosíme boty na ven, necháme je ve skříňce v šatně

 

24. 5.

ČJL - PS - s. 32, 36 - oprava a podpis rodičů, dále oprava s. 37 a 38/ 1

Některé děti dopisovaly test z ČJL až dnes, pracovní sešit přinesou domů zítra.

ČAJS - U - opakuj s. 51 až 53 (píšeme krátké testy)

VV - dokresli doma obálku ke knize (barevně výrazné, autor, název knihy, obrázek)

 

23. 5.

Čítanka - s. 125

ČJL - U - s. 89/ 3 (cvičení jsme si prošli pětkrát ústně, doma ho napíšeme), dvě adresy zpaměti

MA - zelená obálka - procvičuj si násobení, dnes jsme si vysvětlili dělení

 

22. 5.

Čítanka - s. 124

SLOH - znovu dvě adresy zpaměti (adresa žáka, adresa např. babičky)

Zítra uvidíme besedu o životě plazů. Někteří žáci ještě nezaplatili 30,- Kč.

Fotografování třídy proběhne ve středu 24. 5. Napište, prosím, do notýsku, s kým se může Vaše dítě fotografovat a kolik kusů fotografií si objednáváte.

Dnes jsme vybírali žákovské knížky.

 

19. 5.

Čítanka - s. 123, opakuj si předchozí strany

ČJL - PS - s. 38/ 1, SOUTĚŽ - a), b)

MA - zelená obálka - procvičuj si násobení 2, 5, vyrob si desetikoruny a příklady na násobení 10 (proužek čtvrtky si nesou děti ze školy)

TV - přines si sportovní boty na ven, nech je v šatně ve skříňce

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 37 (nedoplňujte s. 36), písanka - do s. 33, MA - PS - do s. 52 (bez dělení), ČAJS - U - do s. 53

 

17. 5.

Zítra je projektový den. Vezmeme si penál, notýsek, popř. další potřeby na projekt, pokud jste se tak ve skupině domluvili.

MA - U - s. 81/ barevné sloupky příkladů (ústně), procvičuj si násobilku pomocí zelené obálky - na pátek 19. 5.

Učivo pro nemocné žáky: ČJL - PS - do s. 35, písanka - do s. 32, MA - PS - do s. 52 (bez dělení), zatím jsme nevybarvovali s. 50, ČAJS - U - do s. 53

 

16. 5.

Čítanka - s. 121

ČJL - U . S. 88/ 4

MA - zelená obálka - procvičuj si násobení 2 a 5

Vybíráme 30, - Kč: ukázka života plazů (23. 5.). Fotografování 2. tříd proběhne 24. 5.

 

15. 5.

Čítanka - s. 120

ČJL - SLOH - U - s. 89/ 4 (nauč se dvě adresy zpaměti)

Děti nesou domů tři sešity (sloh, písanka, pětiminutovky) - oprava a podpis rodičů. Tentokrát byla ze slohu jen jedna známka, protože jsme téma Moje dopoledne procvičovali několikrát ústně, velká část práce byla předepsaná na tabuli a ostatní slovesa našly děti v učebnici na s. 82/ 4.

Ve čtvrtek proběhne na naší škole celoškolní projekt 115. výročí založení ZŠ Sadská. Děti si mohou otázky připravit doma, ve škole potom vše napíšeme, nakreslíme, nalepíme, vyzdobíme, ... Dnes jsme se s otázkami seznámili a rozdělili jsme si je.

 

12. 5.

Čítanka - opakuj s. 118, čti s. 119

ČJL - úkol je v domácím sešitě - doplň čísla slovních druhů nad slova ve větách

MA - zelená obálka - vyrob si mince a kartičky s příklady na násobení 5, procvičuj si násobilku 2 a 5

ČAJS - U s. 50, 51 ústně (Na louce)

Škola v přírodě: Děti nesou domů lístek s podrobnějšími informacemi.

 

11. 5.

Čítanka - s. 118

MA - zelená obálka - procvičuj si násobilku 2

Vybíráme 40,- Kč na hudební pořad, kterého se zítra zúčastníme.

 

10. 5.

MA - nauč se zpaměti násobky 2, nauč se násobilku 2

Děti nesou domů zelenou obálku, ve které mají nastříhané kopie dvoukoruny(10 kusů). Podlepte si je doma silnějším papírem a vyrobte ještě příklady na násobení dvěma (1 . 2 =, 2 . 2 =, 3 . 2 =, 4 . 2 =, ... až 10 . 2 = ).

Hrajte si doma s těmito penězi: položte na stůl příklad a znázorněte ho pomocí dvoukorun.

Vybíráme 40,- Kč na hudební pořad proti drogám.

 

9. 5.

Čítanka - s. 118

ČJL - U - s. 87/ 5 ústně

Vybíráme 40,- Kč na hudební pořad proti drogám. Pořad proběhne v pátek 12. 5.

 

5.5.

Čítanka - s. 117

ČJL - PS - s. 29/ 4 a, b + SOUTĚŽ

MA - U - s. 64/ 1. a 2. sloupek příkladů

 

4.5.

Čítanka - s. 115, 116

MA - U - s. 59/ opakuj si sloupečky, řeš slovní úlohy (ústně)

ČAJS - U - s. 48, 49 procvičuj si ústně  (na čtvrtek 11. 5.)

Škola v přírodě - není třeba mít s sebou spací pytel.

 

3. 5.

ČJL - U - s. 86/ 3 (do pokoje, po zádech, ...) - na pátek 5. 5.

MA - s. 59/ sloupek ústně

ČAJS - digitální hodiny

Děti nesou domů podepsat školní matematiku.

Škola v přírodě Svor u Nového Boru 14. 6. až 21. 6. 2017: Děti dostaly ve škole tři lístky - lékařské potvrzení, prohlášení zákonného zástupce a seznam věcí. Podrobnosti budou ještě upřesněny.

 

2. 5.

Čítanka - s. 114 (do věty .... ať si letí, kam chce., popř. celou stránku)

ČJL - PS - s. 28/ 2

MA - pětiminutovky na odčítání do 100, digitální hodiny

 

28. 4.

Čítanka - s. 112, 113

ČJL - U - s. 83/ 9 (napiš ještě jednu větu navíc, nezapomeň podtrhnout podstatná jména červeně, slovesa vyznač zelenou vlnovkou)

ČAJS - nakresli dva zástupce ptáků (stálý, stěhovavý), mládě hospodářského zvířete a samce nebo samici ze stejné zvířecí rodiny, přečti si své zápisy v sešitě ČAJS a oprav je

Opakujeme ciferníkové a digitální hodiny, pokračujeme v psaní pětiminutovek.

 

27. 4.

Čítanka - s. 112

Zítra opět píšeme pětiminutovky a diktát vět.

 

26. 4.

Dnes jen podpis rodičů v žákovské knížce na s. 27.

 

25. 4.

Čítanka - s. 111

ČJL - PS - s. 25/ 2

MA - procvičuj si pětiminutovky na odčítání do 100 s přechodem desítek

 

24. 4.

Čítanka - s. 110

ČJL - PS - s. 24/ 2

MA - procvičuj si pětiminutovky na odčítání do 100 s přechodem desítek

 

21. 4.

Čítanka - s. 108, 109 nahoře

ČJL - PS - s. 23/ PRO BYSTRÉ HLAVY

Příští týden začneme psát pětiminutovky na odčítání do 100 s přechodem desítek (např. 23 - 4 =, 31 - 2 =, 45 - 7 =, 52 - 6 =, 67 - 9 =, ...).

Budeme opravovat test na určování digitálních hodin (např. 8:00, 13:00, 19:00, 22:00, 16:30, 21:15, 7:45, 15:15, 12:30, ...).

V sobotu 22. 4. 2017 probíhá akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Kdo byste měl čas a chuť jít pomoci s úklidem cyklostezky směrem na Kostelní Lhotu, sraz je v 9 hodin u nadjezdu. Rukavice a pytle budou k dispozici. Jedná se mimo jiné o akci rodičů s dětmi.

 

20. 4.

Čítanka - s. 107

MA - PS - s. 41/ srdíčko

 

19. 4.

ČJL - U - s. 81/ 6 ústně (vyhledej podstatná jména)

ČAJS - opakuj si určování digitálních hodin

 

18. 4.

Čítanka - s. 106

ČJL - U - s. 78/ 2, 3 ústně (zpaměti) - Kdo neuměl na dnešek!

MA - U - s. 58/ boční sloupky ústně

ČAJS - opakuj si určování digitálních hodin

 

12. 4.

Čítanka - s. 105, popř. 106

ČJL - U - s. 78/ 2, 3 ústně

MA - PS - s. 40/ tužka (první tři erby)

ČAJS - procvičuj si určování digitálních hodin

Přeji všem krásné Velikonoce, ať si odpočineme a načerpáme nové síly!

Pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 22/ 3, MA - PS - do s. 39/ srdíčko, pero

 

11. 4.

Čítanka - s. 105

Doplatek na školu v přírodě 1590,- Kč  je třeba zaplatit do 20. 4. 2017.

 

10. 4.

Čítanka - s. 104

ČJL - SLOH - připrav si 5 až 6 krátkých vět o Velikonocích (ústně), které budeš potom umět napsat do sešitu

ČAJS - procvičuj si určování digitálních hodin - na čtvrtek 20. 4.

ŽK - s. 28 - podpis rodičů

Dne 24. 4. 2017 se koná třídní schůzka (od 17.00 hodin).

Děti nesou domů tři sešity (diktát, školní čeština, pětiminutovky) - oprava a podpis rodičů.

 

7. 4.

Čítanka - s. 103

ČJL - PS - s. 20/ 3, 4, dále oprava testu a podpis rodičů na s. 18

ČAJS - opakuj si určování ciferníkových hodin (celá hodina, čtvrt, půl, tři čtvrtě) a začni poznávat digitální hodiny (7:00, 7:15, 7:30, 7:45, ...)

Test na určování ciferníkových hodin jsme už psali, některé děti budou psát opravu testu. S digitálními hodinami teprve začínáme.

MA - PS - s. 39/ srdíčko, dále oprava příkladů a podpis rodičů na s. 37 (na úterý 11. 4.)

VV - připrav si, čím budeš zdobit malé polystyrenové vajíčko - fixy, malé lepicí proužky, ... (na středu 12. 4.)

Dne 24. 4. 2017 se bude konat třídní schůzka. Začátek je v 17.00 hodin. Žákovské knížky jsme dnes vybírali.

 

6. 4.

Čítanka - s. 102

 

5. 4.

ČJL - U - s. 76/ 2 - přepiš písně, nečísluj podle abecedy (na pátek 7. 4.)

Domácí sešity z ČJL si rozdáme až zítra, nepište úkol na papír.

MA - nadále procvičuj pětiminutovky

 

4. 4.

Čítanka - s. 101

ČJL - U - s. 75/ 6 ústně

MA - procvičuj si pětiminutovky na sčítání do 100 s přechodem desítek

Doplatek na školu v přírodě 1590,- Kč je třeba zaplatit nejpozději do 20. 4. 2017.

 

3. 4.

Čítanka - s. 100, 101 nahoře

ČAJS - Co všechno víš o Velikonocích? (ústně na čtvrtek 6. 4.)

VV - drobný dárek pro budoucí prvňáčky (přineste zítra, zápis do 1. tříd je už ve středu)

MA - pětiminutovky začneme psát od středy 5. 4. (sčítání do 100 s přechodem desítek: 28 + 5, 39 + 4, 56 + 6, 47 + 8, ...)  

 

29. 3.

Čítanka - s. 99, 100

ČJL - U - s. 75/ 4

MA - PS - s. 36/ míček + na řádek porovnávej alespoň šest dvojic čísel

VV - připrav si malý dárek pro budoucí prvňáčky (Lipo, jiný bonbon, lízátko, tužka)

Vybírali jsme žákovské knížky. Většina dětí si nese domů ručníky a tělocvičný úbor na vyprání.

 

27. 3.

Čítanka - opakuj s. 99

ČJL - PS - s. 17/ 3, s. 19/ 5  (Oprava - za úkol bylo cvičení 3 na s. 17.)

Čtenářské deníky odevzdáváme do 29. 3. Už jsme o tom mluvili.

Žákovská knížka - podpis rodičů na s. 25 (kdo nepodepsal). Ve dnech 30. a 31. 3. 2017 je ředitelské volno z důvodu školení pedagogických pracovníků.

Milé děti, děkujeme vám za moc pěkný Den učitelů, který jsme s vámi oslavili už dnes.

 

24. 3.

Čítanka - s. 98, 99 (kdo zvládne, čte obě stránky)

ČJL - U - s. 74/ 2 - piš slova, zakroužkuj slabiky, ve kterých se vyskytuje ě

Žákovské knížky jsme dnes vybírali.

 

23. 3.

Čítanka - s. 96

MA - PS - s. 34/ sova č. 7, procvičuj si pětiminutovky na sčítání do 100 s přechodem desítek

ČAJS - nadále opakuj jarní, letní, podzimní a zimní měsíce, určování času na ciferníku hodin, na digitálních hodinách (čtvrt na osm = 7.15, půl osmé = 7.30, ... ) na pondělí 27. 3.

 

22. 3.

ČJL - PS - s. 16/ 4, s. 13 oprav test (na pátek 24. 3.)

MA - U - s. 66, 67 ústně (u barevných hodin určuj čas, celá hodina, půl hodiny, čtvrt a tři čtvrtě hodiny)

MA - PS - s. 33 - oprava a podpis rodičů, postupně začínáme psát pětiminutovky na sčítání do 100 s přechodem desítek (28 + 4, 36 + 5, 49 + 3, 57 + 7, ...)

ŽK - s. 25 - podpis rodičů

Ve dnech 30. a 31. 3. 2017 je ředitelské volno.

 

21. 3.

Čítanka - s. 94, čti denně, zlepšuj své čtení - čti vázaně, hlasitě, bez chyb, bez vymýšlení, přemýšlej o tom, co čteš, nezanedbávej úkol ze čtení

ČJL - U - s. 73/ 4

ČJL - PS - s. 13 - oprava a podpis rodičů

VV - přineste si kousek silnějšího kartonu (např. 10 x 10 cm)

 

20. 3.

Čítanka - s. 94 ( do věty: A Karel taky.), opakuj s. 93

ČAJS - procvičuj si poznávání hodin (celé hodiny, půl, čtvrt a tři čtvrtě hodiny), jmenuj jarní, letní, podzimní a zimní měsíce - na čtvrtek 23. 3.

SLOH - Zdravá pětka (kdo ještě nehovořil)

 

17. 3.

Čítanka - opakuj s. 91 (Jaro), čti s. 93 (Kamarádi), nadále zůstává báseň zpaměti

ČJL - U - s. 71/ 13 ústně

Děti nesou domů tři sešity (diktát, český jazyk školní, pětiminutovky) - oprava a podpis rodičů.

 

16. 3.

Čítanka - s. 92, opakuj s. 91, báseň zpaměti na s. 90 (nestihli jsme recitaci)

MA - PS - s. 32/ 3, 4

Zítra proběhne soutěž Matematický klokan - prostřední Cvrček pro 2. a 3. třídu. Některé děti se soutěže zúčastní. Můžete si procvičovat staré verze na internetu.

Zítra máme opět geometrii. Rýsujeme a porovnáváme úsečky.

 

15. 3.

ČJL - PS - s. 14/ 4, 5 (na pátek 17. 3.)

MA - U - s. 54 ústně (prohlédni si zápisy příkladů, počítej příklady), začínáme sčítat a odčítat do 100 s přechodem desítek, pětiminutovky na toto nové učivo zatím nepíšeme

 

14. 3.

Čítanka - s. 91, báseň na s. 91 zpaměti (do 16. 3.)

MA - U - s. 53/ strom, zvonek

Děti v akci - DVA - kulatá papírová krabička od sýrů, krepový papír, peříčka, stužky, jarní přízdoby

Matematický klokan - Cvrček pro 2. třídu - matematická soutěž - můžete si na internetu zkoušet řešit některé příklady a slovní úlohy, procvičujeme i ve třídě.

 

13. 3.

Čítanka - s. 90

ČJL - PS - dokonči s. 12/ 4, připravujeme se na test z párových souhlásek (psaní slov: sud, lev, páv, zub, břeh, led, chléb, holub, provaz, knížka, nehty, Václav, Rudolf, zameť, ukliď, atd.)

 ČJL - SLOH - ústní úkol

DvA - prosím, přečtěte zápis o pomůckách v notýsku. Děkuji V.Fitzová

10. 3.

Čítanka - s. 89

ČJL - U - s. 71/ 11 ústně

MA - PS - s. 28/ míček (nejprve sečti první dvě čísla, zapiš výsledek, potom přičti třetí číslo) - na úterý 14. 3.

 

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 12, písanka - do s. 11, MA - PS - do s. 28/ míček, ČAJS - U - do s. 39 (měsíce v kalendářním roce, umíme je vyjmenovat)

 

9. 3.

Čítanka - s. 88

ČJL - SLOH - Zdravá pětka - připrav si pět až šest vět o této školní akci zpaměti - na úterý 14. 3.

 

8. 3.

MA - PS - oprav od s. 21 do s. 24

ČAJS - U - prohlédni si obrázky a přečti text na s. 38, 39

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 12/ 1, písanka - do s. 10, MA - PS - do s. 26, ČAJS - do s. 39

 

7. 3.

Čítanka - s. 88

ČJL - U - s. 71/ 14 (dopiš šest vět podle nápovědy)

Děti nesou domů dva sešity (diktát, školní čeština) - oprava a podpis rodičů.

 

6. 3.

Čítanka - s. 87

ČJL - PS - s. 11/ 2 (dopiš slova z nápovědy, vytvoříš rýmy)

 

3. 3.

Čítanka - opakuj s. 86

ČJL - U - s. 70/ 7, 9 ústně (u cvičení 9 vyřeš hádanky, urči u těchto slov souhlásky a samohlásky, z druhé věty vytvoř tázací a rozkazovací větu)

 

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 9/ 1, 2, MA - PS - do s. 23 (zkoušeni budete z vybraných cvičení ústně), písanka - do s. 9, ČAJS - U - do s. 37

 

2. 3.

Čítanka - s. 86

ČJL - U - s. 71/ 15 - diktát s přípravou - prohlédni si, procvič si doma diktát o kočičce

ČAJS - nauč se zpaměti všech 12 měsíců (na pondělí 6. 3.)

Zítra je geometrie! Opakujeme rýsování úsečky, určujeme geometrické obrazce podle obrázků.

 

1. 3.

ČJL - PS - s. 9/ 2 (na pátek 3. 3.)

MA - procvičuj si pětiminutovky, píšeme je téměř denně

ČAJS - opakuj si ústně s. 34, 35

 

28. 2.

Čítanka - dočti s. 84, s. 85

ČJL - PS - s. 8/ 2

Nadále píšeme pětiminutovky: střídáme příklady na sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítek.

 

27. 2.

Čítanka - s. 84

ČJL - PS - s. 7/ 3, 5, 6

Zítra odevzdáváme čtenářské deníky za měsíc únor.

 

24. 2.

Čítanka - s. 83

ČJL - U - s. 70/ 6

ČAJS - U - s. 34, 35 - čti a vyprávěj

Děti nesou domů dva sešity (písanka, pětiminutovky)) - podpis rodičů a oprava.

Čtenářské deníky odevzdáváme do 28. 2.

Některé děti ještě nezaplatily 150,- Kč za zámek od šatny.

 

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 6, MA - PS - do s. 23, písanka - do s. 7, ČAJS - U - do s. 35

 

23. 2.

Čítanka - s. 82

Zítra máme geometrii.

 

22. 2.

ČJL - U - s. 68/ 1, 69/ 3 ústně (na pátek 24. 2.)

MA - procvičuj si pětiminutovky na sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítek

ČAJS - test podle otázek na s. 31

Některé děti nemají ručníky a hadříky v kufříku.

 

21. 2.

Čítanka - s. 81

MA - procvičuj pětiminutovky na sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10 - opakujeme: 9 + 3, 8 + 6, 7 + 5, 12 - 4, 11 - 6, 17 - 8, ...

VV - tašku na výkresy (kdo má výkresy v lavici)

Cena zámku od šatny je 150, - Kč. Prosím o zaplacení. Děkuji.

 

20. 2.

Čítanka - s. 79 pod *, s. 80

ČJL - U - s. 64/ 4 (opiš jednu báseň)

ČAJS - U - s. 31/ otázky 16 až 26 ústně (na čtvrtek 23. 2.) Tento úkol si do notýsku zapíšeme až zítra.

 

17. 2.

Čítanka - opakujeme s. 79

ČJL - PS - s. 5/ 4 dokonči vybarvení

MA - PS - s. 20/ tužka (na úterý 21. 2. - rozděl si tento úkol do čtyř dnů)

 

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 5, MA - PS - do s. 20, písanka - do s. 5, ČAJS - U - do s. 33

 

16. 2.

Čítanka - s. 79 (čti ke hvězdičce), pozor na obtížná slova, četli jsme je nejprve z tabule

ČJL - PS (1. díl) - s. 54 - podpis rodičů a oprava

Zítra máme geometrii.

 

15. 2.

ČAJS - U - s. 31/ otázky 11 až 22 ( ve skupinové práci jsme všechny tyto otázky opakovali, zaměřte se hlavně na části lidského těla, nic nekreslete, jen ukazujte na svém těle)

MA - procvičujeme si pětiminutovky na sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítek

Děkuji rodičům za pomůcky na VV. Všechny děti měly obrázky Josefa Lady - jednotlivci nebo dvojice, některé děti přinesly dokonce zásobu obrázků. Šlo nám to pěkně od ruky.

 

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 4, MA - PS - do s. 18 (nevyplňujte kouzelníčka), písanka - do s. 3, ČAJS - do s. 31

 

14. 2.

Čítanka - s. 78

MA - PS - s. 14, 15 dokonči, pokud nemáš doplněné

Začínáme psát pětiminutovky na příklady typu: 23 + 2, 45 + 3, 38 + 2, 56 + 1, 74 + 4, 60 + 8, 36 - 2, 28 - 5, 54 - 4, 69 - 6, 44 - 3, 87 - 5, ...

HV - pokus se vymyslet další sloku k písni: Za horami, doubravami, cosi se tam svítí, je tam kostel bramborový podmáslím pobitý. Zvony jsou tam ze smetany a provazy z mlíka. Kdo nevěří, ať tam běží, zeptá se zvoníka. (napiš na papír)

 

13. 2.

Čítanka - s. 77

ČJL - PS (2. díl) - s. 3/ 4, 4/ 1, dále si opakujeme na zítřejší test (psaní u, ú, ů, psaní i, í/ y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách, podřazená, nadřazená a souřadná slova)

VV - přines si pohlednice, knihy  se zimními obrázky Josefa Lady (jednodušší obrázek se zimním motivem, který budeme napodobovat) - na středu 15. 2.

 

2. 2.

Čítanka - s. 75, 76

ČAJS - opakuj si části lidského těla

Krásné prázdniny, hodně zdraví a hodně odpočinku vám všem.

Dva - po prázdninách, prosím, větší ostrou jehlu s větším ouškem, bavlnku a knoflíky (pokud najdete staré, nepoužívané). Děkuji

 

1. 2.

ČJL - s. 62/ 12

 

31. 1.

Čítanka - s. 74, rychlejší žáci mohou pokračovat dál

MA - U - s. 51/ dva sloupečky (5 + 5 příkladů)

 

30. 1.

Čítanka - s. 74, rychlejší čtenáři mohou pokračovat dál

ČJL - U - s. 61/ 10 ústně

Zítra si vezmeme desky na vysvědčení a igelitovou tašku na výkresy.

Zítra je Den matematických a logických her (přineseme si ve skupinkách stolní hru), nenosíme čítanku, ostatní školní potřeby si dáme do tašky jako obvykle.

 

27. 1.

Čítanka - s. 73

ČJL - PS - s. 52/ 3, 5

ČAJS - opakuj si s. 24

MA - U - s. 51 celá ústně (opakuj na úterý 31. 1., nestačili jsme procvičit)

Připomínám, že do 31. 1. odevzdáváme čtenářský deník (je to už třetí kapitola). Většina dětí už deník přinesla.

Do 31. 1. je třeba zaplatit zálohu na školu v přírodě: 1500,- Kč.

Dále prosíme rodiče o zaplacení příspěvku na KPŠ (Klub přátel školy). Roční příspěvek pro rodinu (platí jen nejstarší sourozenec) je 300,- Kč, příspěvek za pololetí činí 150,- Kč. Platba je dobrovolná. Z těchto peněz škola financuje lyžařské vybavení, lavičky, dataprojektor, ... Děkujeme.

Vysvědčení (výpis známek) za 1. pololetí školního roku 2016/ 2017 dostanou děti v úterý 31. 1. poslední vyučovací hodinu. Tento den bude také částečně věnován matematickým a logickým hrám. Ve skupinách, ve dvojicích si tedy přineseme zajímavou stolní hru.

Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 3. 2., na ně navazují jarní prázdniny od 6. 2. do 12. 2. 2017.

Učivo pro nemocné žáky: ČJL - PS - do s. 52, MA - PS - do s. 13 (bez pusinky), ČAJS - U - do s. 27

 

26. 1.

Čítanka - s. 72, ČJL - U - s. 61/ 8

MA - U - s. 51 celá ústně

Děti dnes nesou domů na ukázku dvě publikace nakladatelství Pierot. Cena je 75,- Kč/ kus. Lístek s cenou je vložen v publikaci Domácí procvičování - čeština. Pokud máte o jednu publikaci, popř. o obě dvě zájem, pošlete zítra peníze do školy, nehodící se publikaci (publikace) vraťte prosím zpět.

Dále prosíme rodiče o zaplacení příspěvku na KPŠ (Klub přátel školy). Roční příspěvek pro rodinu (platí jen nejstarší sourozenec) je 300, -Kč, příspěvek za pololetí činí 150,- Kč. Platba je dobrovolná. Z těchto peněz škola financuje lyžařské vybavení, lavičky, dataprojektor, ... Děkujeme.

 

25. 1.

Čítanka - s. 71

ČJL - U - s. 61/ 8 (na pátek 27. 1.)

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 51, MA - PS - do s. 11 (bez kouzelníčka nahoře)

 

24. 1.

ČJL - U - s. 58/ 5, 59/ 4 ústně

MA - PS - s. 10/ tužka

 

23. 1.

Čítanka - s. 70

 

20. 1.

Čítanka - s. 69

ČJL - PS - s. 51/ 3

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 50 (bez cv. 4) + domácí úkol s. 51/ 3, ČJL - U - do s. 57 (vybraná doplňovací cvičení jsme procvičovali ústně), písanka - do s. 38, MA - PS - do s. 8, MA - U - do s. 45 (také ústně)

Škola v přírodě Svor u Nového Boru: Zálohu 1500,- Kč je třeba zaplatit do 31. 1. 2017. Děkuji.

 

19. 1.

Dnes jsme si nezapisovali úkoly.

ČJL - U - s. 57/ 20 - připomínám

Čítanka - opakujeme s. 68 (kdo čtení zvládá dobře, čte s. 69)

Nadále procvičujeme pětiminutovky.

 

18. 1.

MA - U - s. 45/ 1 až 4 ústně, stále procvičuj pětiminutovky

Také pracujeme se stovkovou tabulkou a proužkem papíru.

ČJL - U - s. 57/ 20 - napiš pět vět (na pátek 20. 1.)

Děkuji rodičům za vzornou přípravu pomůcek na VV. Všeho jsme měli dostatek.

Připomínám zaplacení zálohy na školu v přírodě v Novém Boru do 31. 1. 2017. Záloha je 1500,- Kč.

Na školu v přírodě jedeme od 14. 6. do 21. 6. 2017.

 

17. 1.

Čítanka - s. 68

ČJL - PS - s. 49/ 2

MA - PS - dokonči s. 7/ zvoneček (Tento úkol jsme si zapomněli zapsat do notýsku.)

VV - brčko, bublinkový igelit (Pro ty, kteří si nestačí pomůcky zajistit, budou připraveny ve škole.)

 

16. 1.

Čítanka - opakujeme s. 67

ČAJS - U - s. 24 ústně ( na čtvrtek 19. 1. - test)

MA - připomínám pětiminutovky na sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10

DVA - Děti v akci  (tento týden) - oboustranně špičatá párátka (nejméně 20 ks)

 

13. 1.

Čítanka - s. 67

ČJL - PS - s. 48/ 3

MA - procvičuj si pětiminutovky na úterý 17. 1.

Děti nesou domů dva sešity (písanka, pětiminutovky). Prosím podpis rodičů a opravu.

 

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 48, MA - PS - do s. 6 (bez srdíčka), ČAJS - U - do s. 25

 

12. 1.

Čítanka - s. 66

MA - PS - s. 5/ počitadlo

Zítra máme geometrii.

 

11. 1.

ČJL - U - 56/ 16 (na pátek 13. 1.)

MA - U - s. 40/ slovní úlohy 1 až 5 ústně

ČAJS - připomínám test

 

10. 1.

Čítanka - s. 65

MA - PS (2. díl) - s. 4/ trojúhelník

VV - stopy zvířat

Čteme každý den, ale zítra nemáme čtení, takže čítanku si zítra nepřineseme. Máme mluvnici.

 

9. 1.

Čítanka - opakujeme s. 64

ČAJS - U - s. 23/ otázky 21 až 28 ústně (na čtvrtek 12. 1.)

MA - procvičuj si pětiminutovky na sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10

 

6. 1.

Čítanka - s. 64, dále opakujeme obtížná slova z článku Zimní prázdniny

ČJL - U - 55/ 10 - doplň tvrdé slabiky do slov, nečísluj slova podle abecedy (toto doplníme ve škole)

Kdo má doma pracovní list z knihovny, vyplní ho a přinese do školy.

Obalíme si druhé díly pracovního sešitu z MA, popř. použijeme obaly z prvního dílu (v pondělí ve škole).

Žákovské knížky jsme dnes vybírali.

 

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 45, MA - 2. díl PS - do s. 3 (ve velké stovkové tabulce máme zapsaná čísla do 40)

 

5. 1.

Čítanka - vracíme se na s. 62

Měli bychom umět vyjmenovat, ale i napsat tvrdé, měkké a obojetné slabiky. Nezapomeneme na ústní úkol z učebnice ČJL (růžová).

MA - U - s. 38/ první čtyři sloupečky

VV - modrý fix, dále si přineseme obrázky, časopis, knihu, učebnici ČAJS se stopami zvířat ve sněhu - na středu 11. 1.

Zítra je geometrie (pravítko, tužka č. 3).

 

4. 1.

ČJL - U - s. 54/ 6 ústně

Nauč se tvrdé, měkké a obojetné sohlásky vyjmenovat i napsat (do pátku 6. 1.)

Čtenářský deník za měsíc leden odevzdáme do 31. 1.

 

3. 1.

Čítanka - s. 63 - čteme krátkou báseň, opakujeme báseň na s. 61 zpaměti (kdo ještě nerecitoval)

MA - PS - s. 47/ tužka - kreslíme nebo píšeme, co nakupujeme za 10 a 20 Kč, dokreslujeme mince do 20

Procvičujeme si příklady na kartách a pětiminutovky na odčítání s přechodem přes 10.

 

Děkuji za krásná přáníčka a dárky. Přeji rodičům i dětem úspěšný rok 2017, ať všechny děti zvládnou co nejlépe první pololetí 2. třídy a ať se jim daří i ve druhém pololetí.

Hana Šustová

 

21. 12.

Čítanka -čti  s. 60, 61, báseň na s. 61 zpaměti

MA - oprav PS (pracovní sešit), vyrob si nové karty, nezapomeň na pětiminutovky

Děti nesou domů tři sešity (diktát, školní ČJL, pětiminutovky)  - oprava a podpis rodičů.

Vyúčtování exkurze v Přerově nad Labem: 

vybráno: 100,- Kč, vstupné: 45,- Kč, doprava: 37,- Kč, vráceno: 18,- Kč

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 44/ 1, písanka - do s. 32, MA - PS - jen do s. 46 

 

Milí rodiče a milé děti,

přeji vám příjemné vánoční svátky a všechno nejlepší v novém roce.

Hodně zdraví, pohody, radosti a odpočinku celé vaší rodině.

Děti, nezapomeňte na čtení knížek. Těším se, co budete o Vánocích a pěkných knihách vyprávět.

Hana Šustová

 

20. 12.

Čítanka - s. 59, s. 60 jen k hvězdičce, pro zájemce: čteme báseň od Jana Vodňanského na s. 61

MA - nadále si procvičuj pětiminutovky

Vyrob si nové karty: 17 - 8, 17- 9, 17 - 10, 18 - 9, 18 - 10, 19 - 10. Tento úkol je na úterý 3. 1.

Zítra si přineseme na vánoční besídku trochu cukroví a hrneček na čaj. Čaj je zajištěn ve školní jídelně.

 

19. 12.

Čítanka - s. 59

MA - nezapomeneme na karty, úkol z učebnice (některé děti už odevzdaly), píšeme pětiminutovku na odčítání s přechodem přes 10

Odevzdáváme čtenářský deník, ve kterém je zapsaná další kapitola z knihy.

 

16. 12.

Čítanka - s. 58

MA - U - 37/ jitrnice a hruška (první a čtvrtý sloupek)

MA - vyrob si nové karty: 15 - 6, 15 - 7, 15 - 8, 15 - 9, 15 - 10, 16 - 7, 16 - 8, 16 - 9, 16 - 10

Chválím děti, které se účastnily vánočního vystoupení v kině.

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 44/ 1, MA - PS - do s. 44 (bez lupy), ČAJS - U - stále do s. 23

V PS v MA nevyplňujte srdíčka na sudých stránkách. Tato cvičení doplní děti po nemoci ve škole.

 

15. 12.

Dnes je den bez úkolů.

Upozornění: Zítra je geometrie, píšeme pětiminutovky na odčítání s přechodem přes 10.

ŽK - s. 25 - podpis rodičů

Dne 22. 12. 2016 je ředitelské volno.

Na vánoční vystoupení se sejdeme dnes v 16.45 hodin v sále kina.

 

14. 12.

ČJL - PS - s. 41/ 3 dokonči

MA - procvičuj si karty na odčítání a pětiminutovky

MA - U - s. 34/ sloupečky příkladů dole - ústně

Vybíráme 2,- Kč na papírový talířek, který jsme dnes potřebovali na PČ (pracovní činnoisti).

Dne 22. 12. je ředitelské volno. Bude zapsáno v ŽK.

Zítra si vezmeme jen čítanku a modrou učebnici MA.

Od 10.00 hodin bude zítra vánoční vystoupení v kině pro 1. stupeň, odpoledne od 17.00 hodin potom vystoupení pro veřejnost.

Vánoční vystoupení v kině - čtvrtek 15. 12.  v 17.00 hodin

Sraz: v 16.45 v sále kina, bundy a čepice si necháme pravděpodobně u rodičů nebo v šatně

S sebou: čertovské rohy, zvonečky, slavnostní oblečení

Pěkné slavnostní oblečení můžeme mít na sobě už na dopolední vystoupení.

 

13. 12.

Čítanka - opakujeme s. 56, 57

Zítra čítanku neneseme do školy, ale čteme si každý den.

MA - vyrobíme si nové karty a procvičujeme příklady: 14 - 5, 14 - 6, 14 - 7, 14 - 8, 14 - 9, 14 - 10

Začínáme psát pětiminutovky na odčítání s přechodem přes 10.

Zítra si přineseme čertovské rohy a zvoneček, zkoušíme vystoupení v kině.

 

12. 12.

Čítanka - s. 56, 57

ČJL - PS - s. 39/ 4, s. 40/ 5

MA - procvičuj si karty na odčítání

Vánoční vystoupení druhých tříd pro veřejnost se koná ve čtvrtek 15. 12. od 17. 00 hodin v kině (dopoledne téhož dne ještě pro školu). Slavnostně se oblékneme a vezmeme si čertovské rohy a zvoneček. V kolik hodin se sejdeme, bude ještě upřesněno v notýsku. Tomuto vystoupení bude předcházet vánoční jarmark v přízemí školy, který bude otevřen od 16.00 hodin.

 

9. 12.

Čítanka - s. 55, 56 (do poloviny stránky - ...... do ucha:)

ČJL - U - s. 42/ 3

MA - procvičuj si karty

Pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 39/ 3, MA - PS - do s. 40 (bez srdíčka na s. 40), ČAJS - do s. 23

ŽK jsme vybírali, děti je dostanou v pondělí.

 

8. 12.

Čítanka - s. 54, 55 (článek Vánoční kapři)

MA - U - s. 34/ měsíček, hvězdička, vyrob si další karty na odčítání s přechodem přes deset: 13 - 4, 13 - 5, 13 - 6, 13 - 7, 13 - 8, 13 - 9, 13 - 10

Zítra je geometrie, nezapomeneme na pomůcky.

 

7. 12.

MA - U - s. 33 - prohlédni si , jak se příklady počítají, vyřeš slovní úlohy - ústně, procvičuj si karty na odčítání

Vybíráme 30, - Kč na divadlo, kterého se zúčastníme v pondělí 19. 12.

Dnes jsme se ve třídě domluvili, že si na vánoční besídce ve středu 21. 12. budeme dávat dárky v podobě hezkých písniček, tanečků, pohybových her, scének, povídání o vánočních zvycích dříve a dnes nebo vyprávění o Vánocích v cizině. Jeden takovýto dárek by měl trvat přibližně 5 minut, nemusí ho dávat každý žák. Je to dobrovolné. Chceme prožít klidnou besídku s cukrovím a čajem a zároveň pohodovou přípravu na rodinné vánoční svátky. Ve středu 21. 12. jdou děti před vánočními prázdninami naposledy do školy.

 

6. 12.

Čítanka - s. 54 (úkol je na čtvrtek, ale je potřeba číst denně)

ČJL - PS - s. 37/ 2 - dopiš u, ú, ů + vybarvi podle zadání

MA - vyrob si další karty a ulož je do zelené obálky: 12 - 3, 12 - 4, 12 - 5, 12 - 6, 12 - 7, 12 - 8, 12 - 9, 12 - 10

Do školy nosíme už jenom tuto obálku s příklady na odčítání.

ČJL - SLOH - U - s. 33/ 2 ústně - popiš zvíře ze zoo, popř. domácí zvíře (na úterý 13. 12.)

Děti zatím nemají zapsáno v notýsku, ale budeme vybírat 30,- Kč na divadlo, které se uskuteční 19. 12.

 

5. 12.

Čítanka - s. 53

ČJL - U - s. 38/ 4 - rozdělujeme slova podle slabik, ve škole jsme zapsali první a poslední slovo, dále pokračujeme doma

MA - karty na odčítání (můžeš si uložit do zelené obálky)

Moc chválím všechny zúčastněné děti za nedělní vystoupení u vánočního stromečku. Všichni jste mluvili nahlas, dívali jste se na diváky a celkově jste celé pásmo dobře uměli. Měla jsem z vás radost! Čeká nás spolu s ostatními druhými třídami školní vystoupení, které se bude konat ve čtvrtek 15. 12. na školním dvoře nebo v kině (podle počasí). Uložte si čertovské rohy a zvonečky, budeme je ještě potřebovat.

Milí rodiče, pokud byste se chtěli zúčastnit tvoření výrobků na vánoční jarmark, budeme rádi. Výrobky je možné nosit do třídy. Předem děkujeme.

 

2. 12.

Čítanka - s. 52

ČJL - PS - 32/ 2

MA - vyrobíme si karty na odčítání s přechodem přes desítku: 11 - 2, 11 - 3, 11 - 4, 11 - 5, 11 - 6, 11 - 7, 11 - 8, 11 - 9, 11 - 10 (celkem devět kusů)

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 35, písanka - do s. 23, MA - PS - s. 37 celá, s. 38 bez srdíčka, ČAJS - do s. 23 (procvičovat ústně otázky)

V neděli 4. prosince se sejdeme v 15.55 hodin před knihovnou. Doma si vyzkoušíme nasadit čertovské rohy i na čepici. Nezapomeneme na zvoneček.

 

1. 12.

Čítanka - s. 51

ČAJS - U - s. 23/ otázky č. 1 až 20 (bez otázky č. 3) ústně na čtvrtek 8. 12.

Notýsek: podrobnější informace k adventnímu vystoupení

Sraz před knihovnou v 15.55 hodin. Každý bude mít zvoneček pověšený na ruce nebo na krku, někteří budou mít rohy pověšené na krku, teplé oblečení! Akce se koná za každého počasí.

 

30. 11.

MA - PS - s. 36/ pusinka, kouzelníček (slovní úlohy)

Čítanka - s. 50

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 34, ČJL - U - do s. 36, písanka - do s. 23,  MA - PS - do s. 36, MA - U - do s. 31, ČAJS - do s. 22

 

29. 11.

Čítanka - s. 50

MA - s. 29/ ústně (počítej příklady v kytičkách), procvičuj karty

Dnes jsme se s dětmi domluvili, že čertovské rohy i zvonečky budou mít připevněné na provázku, stužce nebo prádelní gumě, abychom si je mohli zavěsit na krk.

 

28. 11.

Čítanka - s. 48, 49

MA - U - s. 31/ první dva sloupky (bota, brýle), procvičuj si karty

Některé děti ještě neodevzdaly lístek o účasti/neúčasti na adventním vystoupení.

Zítra toto vystoupení nacvičujeme ve třídě, ve středu půjdeme na pódium u MŠ. Nosíme s sebou čertovské rohy a zvoneček.

Zápis z třídní schůzky je uložen v sekci Novinky a vzkazy.

 

25. 11.

Čítanka - s. 48

ČJL - PS - 32/ 1 - dokonči - přepiš celkem tři věty, rozděluj slova na konci řádku

MA - karty - procvičuj si příklady (na úterý 29. 11.) Matematiku v pondělí nemáme.

Děti nesou domů lístek týkající se adventního vystoupení (rozsvícení stromečku na náměstí v Sadské), které se uskuteční v neděli 4. 12. od 16.00 hodin. Lístek jsme uložili do notýsku.

Opakujeme si písně a básně na adventní vystoupení. Kdo má, nosí čertovské rohy, dále malý zvoneček. Teple se oblékáme, protože chodíme nacvičovat na pódium u mateřské školy.

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 32/ 1, písanka - do s. 22, MA - PS - do s. 35 (s. 33 celá, na s. 34 vynech srdíčko), ČAJS - U - do s. 20

 

24. 11.

Čítanka - s. 47 (čti článek V kuchyni + báseň)

ČJL - U - 32/ 2 ústně

MA - vyrob si zbývající karty na sčítání (celkem devět kusů): 4 + 7, 4 + 8, 4 + 9, 4 + 10, 3 + 8, 3 + 9, 3 + 10, 2 + 9, 2 + 10

Zítra budeme rýsovat. Potřebujeme pravítko (popř. trojúhelník), tužku č. 3.

Děti nesou domů k podpisu čtyři sešity: školní ČJL, diktát, sloh, písanka. Někteří rodiče už podepisovali na třídní schůzce.

Nezapomeneme, že je zítra tělesná výchova (cvičební úbor).

Učivo pro nemocné žáky: ČJL - PS - do s. 31, písanka - do s. 22, MA - PS - do s. 34/ trojúhelník, ČAJS - U - do s. 20

 

23. 11.

MA - PS - s. 34/ trojúhelník (1. část)

Geometrie - pravítko 30 cm dlouhé nebo trojúhelník s ryskou, tužka č. 3 (lépe dva kusy)

Dnes posílám jen ŽK, prosím podpis na s. 27 (čtvrtletní klasifikace).

Zítra jedeme do Přerova na vánoční výstavu. V notýsku jsou podrobnější informace. Vezmeme si učení jen na 1. a 2. hodinu, třetí hodina bude jen částečná. Můžeme mít aktovku s učením a batůžek na výstavu. Vracíme se kolem 13.00 hodin.

 

22. 11.

Čítanka - s. 45 (na čtvrtek 24. 11.)

ČJL - U - s. 36/4

Ve čtvrtek 24. 11. navštívíme vánoční výstavu v Přerově. Vybíráme 100,- Kč (vstupné + doprava). Ve škole budeme mít tři vyučovací hodiny (ČJL - čtení, MA, ČAJS). Na výstavu odjíždíme v 10.30 hodin, vrátíme se kolem 13.00 hodin, potom půjdou děti na oběd. Vyučování končí návratem z výstavy.

Žákovské knížky přinesou děti zítra. Stejně tak školní sešity na ukázku.

Nenosíme zbytečně těžkou tašku. Téměř celý týden máme dvě hodiny ČJL, takže nosíme čítanku, učebnici a pracovní sešit. Jen ve středu je jedna hodina ČJL - mluvnice, takže ve středu nosíme jen učebnici a pracovní sešit. Ve čtvrtek máme pouze ČJL - čtení, takže nosíme jen čítanku.

 

21. 11.

Čítanka - s. 44

MA - procvičuj si příklady s kartami

ČAJS - kresli do školního sešitu obrázek zvířete podle U na s. 20 (na středu 23. 11.)

Adventní vystoupení se bude konat v neděli  4. 12. v odpoledních hodinách u městského úřadu. Do čtvrtka 24. 11. budeme umět už všechno. Lístek s texty písní a básní nosíme denně do školy.

 

15. 11.

Čítanka - s. 43

Další úkoly jsou na pondělí 21. 11. Zítra budou mít děti suplování, jedu na školení.

ČJL - U - s. 34/ 1, 35/ 1 - ústně

MA - U - s. 26/ list, beruška

Zítra si vezmeme s sebou také čítanku.

Jen připomínám, že během volna samozřejmě pracujeme s kartičkami a denně čteme z čítanky.

 

14. 11.

Dnes bohužel zapisuji úkoly až teď - problém s internetem.

ŽK - s. 28 - prosím podpis rodičů - Dne 21. 11. 2016 od 17.00 hodin se koná třídní schůzka v učebně č. 27.

Čítanka - opakujeme s. 42

ČJL - PS - s. 27/ 3 dokonči

MA - vyrob si karty s příklady: 5 plus 6, atd.

ČJL - SLOH - s. 23/ 2, 3 - ústně

Plavání skončilo, zítra si rozdáme vysvědčení z plaveckého výcviku. Tělesnou výchovu budeme mít v pondělí 21. 11. Všichni by měli mít věci na TV.

 

11. 11.

Čítanka - s. 41, 42

MA - U - s. 26/ první dva sloupky příkladů

Děti nesou domů dva sešity (školní matematika, pětiminutovky). Prosím podepsat a opravit.

Dále nesou děti domů lístek, na kterém je připraven text adventního vystoupení. Vystoupení nás čeká na začátku prosince. Téměř polovinu už umíme. Do pondělka si procvičujeme až do části, která je zatržená.

V pondělí 14. 11. jedeme na poslední plavání. Sejdeme se v 7.20 hodin před školou. Děti si mohou vzít s sebou hračky do vody. Na vyučování si přineseme učebnici ČJL, čítanku a ČAJS, dále podepsané sešity.

Třídní schůzka se bude konat v pondělí 21. 11. od 17.00 hodin v čísle 27. Vybírali jsme ŽK, kde bude tato informace zapsaná.

 

10. 11.

Čítanka - s. 41

ČJL - s. 25/ 4, 26/ 4 - vybarvi podle zadání

Notýsek: Předposlední lekce plaveckého výcviku je zítra 11. 11. Poslední lekce bude v pondělí 14. 11. (důvod: v pátek 18. 11. je ředitelské volno).

 

9. 11.

ČJL - U - s. 28/ 3

MA - PS - s. 29/ tužka - dokresli mince

ČAJS- U - opakujeme otázky na s. 17/ číslo 18 až 27

 

8. 11.

Čítanka - s. 40 (na čtvrtek 10. 11.)

MA - procvičuj si příklady na kartičkách

ČJL - SLOH - U - s. 23/ 2, 3 - ústně (na úterý 15. 11.)

Ve škole se vyskytly vši. Prosím, prohlédněte dětem vlasy.

 

7. 11.

Čítanka - s. 39 - opakujeme

MA - vyrob si kartičky s příklady: 6 + 5, 6 + 6, 6 + 7, 6 + 8, 6 + 9, 6 + 10. Procvičuj si příklady v obálce, budeme psát pětiminutovky.

ŽK - podpis rodičů na s. 25 - Dne 18. 11. 2016 je ředitelské volno.

 

4. 11.

Čítanka - s. 38 dole, 39

ČJL - U - s. 27/ 4 - dopiš věty, pozor na slova tužku, nůžky, dále opravit pracovní sešit z ČJL

MA - pracuj s kartami hbitě

ČAJS - U - s. 17/ otázky 18 až 27 - ústně

Děti nesou domů sešit na čtení - prosím podepsat, napsat třídu, obalit. V tomto sešitě je zápis článku Vláďův drak, podle kterého budeme provádět zápis do tzv. Čtenářského deníku. Deník odevzdáváme 30. 11., čteme jednu kapitolu z libovolné knihy, zapisujeme: autora, název kapitoly, popř. název celé knihy, hlavní postavy, Co se mi v knize líbilo? Co se mi nelíbilo?, nakresli obrázek. Stačí sešit č. 512, ale nechávám to na Vás.

V pátek 18. 11. 2016 je ředitelské volno. Vybírali jsme ŽK, ve kterých bude toto sdělení zapsáno.

Plavecký výcvik ukončíme v pondělí 14. 11. Jedeme tedy ještě 11. 11. a dále hned 14. 11. ve stejný čas.

 

Pro nemocné děti: ČJL PS - do s. 24/ 1, MA PS - do s. 26, ČAJS U - do s. 17

 

 

3. 11.

Čítanka - s. 37, 38 - dočti Dušičky

MA - procvičuj si příklady na kartičkách - počítej hbitě - na pondělí 7. 11.

ČAJS - U - s. 17/ otázky 18 až 27 - ústně - na pondělí 7. 11.

Zítra jedeme na plavání.

 

2. 11.

ČJL - PS - s. 24/ 1 dokonči

ČAJS - U - s. 17/ otázky 6 až 17 - ústně

 

1. 11.

Čítanka - s. 36, 37 - dočti Děti z Bullerbynu

ČJL - PS - s. 23/ 1 - piš věty

MA - procvičuj si příklady s kartičkami

 

31. 10.

Čítanka - s. 35

MA - PS - s. 24/ srdíčko - dokonči, oprav chyby v sešitě

ČJL - SLOH - mluvní cvičení - opakuj - Co se dělá na podzim na zahradě a na poli? (přibližně 6 vět)

VV - přines si jeden sáček od čaje, který máš rád - na středu 2. 11.

Zítra 1. 11. je ve škole  tzv. Helloweenský den - černo - oranžové oblečení, popř. maska.

 

25. 10.

Čítanka - s. 32, 33

ČJL - U - s. 26/ 5 (Kdo nedostal domácí sešit, napíše úkol na papír.)

MA - procvičujeme si příklady na všech kartičkách

Vyrobíme další kartičky: 7 + 4, 7 + 5, 7 + 6, 7 + 7, 7 + 8, 7 + 9, 7 + 10

ČAJS - U - s. 17/ otázky č. 6 až 17 - ústně

Máme jeden psací úkol + výrobu karet, ostatní úkoly jsou ústní. Přeji pěkné prázdniny, hodně odpočinku, ale nezapomeňte každý den číst! Je to moc důležité.

Mluvili jsme s dětmi o tom, že si vybereme jednu knihu vhodnou pro náš věk a každý měsíc přečteme jednu kapitolu. Zavedeme si tzv. Čtenářský deník (sešit č. 512) a tam budeme tyto kapitoly zaznamenávat. Co se bude do deníku psát, to si řekneme ve škole. První zápis do deníku budeme odevzdávat 30. 11. Je na to celý měsíc.

Pro zájemce: Od 31. 10. můžete nosit do školy strašidelně vydlabané dýně. Opět proběhne soutěž s touto tematikou. Dýně se ukládají v přízemí školy na okna. Je třeba přiložit k dýni lístek se jménem žáka a jeho třídou.

 

24. 10.

Čítanka - s. 31

MA - U - s. 18/ 4 (piš příklady a výsledky, 6 + 6 příkladů)

ČJL - U - "skočíme" až na s. 25/ 1 ústně

Zítra nás čeká ukázka chování dravců. Některé děti ještě nepřinesly 35,- Kč.

 

21. 10.

Čítanka - s. 30

MA - kartičky - procvičuij si příklady

Pracovní sešit z ČJL máme ve škole, psali jsme test na abecední pořádek slov.

Milí rodiče, třídní schůzku plánujeme v měsíci listopadu, kdy už budeme znát klasifikaci a chování dítěte za 1. čtvrtletí.

S některými z Vás se opakovaně setkávám, když je to potřeba. Pokud byste se mnou chtěli mluvit, je to možné kdykoliv po domluvě. Hana Šustová

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 20, Písanka - do s. 14, MA - PS - do s. 22 (bez srdíčka), ČAJS - opakujeme druhy zeleniny

 

20. 10.

Čítanka - s. 29

Zítra máme další plavecký výcvik.

 

19. 10.

ČJL - PS - 20/ 1

MA - neseme domů obálku s kartičkami příkladů na sčítání do 20 s přechodem přes 10 a jednu čtvrtku, doma si vyrobíme kartičky s příklady a výsledky: 8 + 3, 8 + 4, 8 + 5, 8 + 6, 8 + 7, 8 + 8, 8 + 9, 8 + 10

Tyto nové kartičky zavážeme gumičkou a vložíme je do obálky. Příklady si procvičujeme doma, ale obálku s příklady nosíme i do školy.

ČJL - SLOH - vyprávěj, co se děje na zahradě a na poli na podzim - ústní úkol (asi 6 vět) - na úterý 25. 10.

Dravci - vybíráme 35, - Kč

 

18. 10.

MA - U - s. 16/ dole (alespoň dva sloupečky, popř. celé cvičení - píšeme příklady a výsledek)

ČJL - U s. 14/ 13, 14 - ústně - ještě si procvičujeme

Čítanka - s. 28 (na čtvrtek 20. 10.)

DVA (Děti v akci) - nosíme semínka

 

17. 10.

Čítanka - s. 27, 28 - čti celý článek Andulka

ČJL - U - s. 14/ 13, 14 - ústně (těžké cvičení, které jsme si procvičovali ve škole - někteří ovšem nedávali pozor)

Děti, které jedou za odměnu na výlet (kredity), mají informace nalepené v notýsku.

 

14. 10.

Čítanka - s. 26 (Strach - opakujeme čtení), kdo čte pěkně - procvičí si s. 27

V notýsku máme pravděpodobně napsanou špatnou stránku z čítanky!

MA - PS - s. 18/ srdíčko

 

13. 10.

Čítanka - s. 25, 26

Zítra jedeme opět plavat. Prosím o zaplacení plaveckého výcviku (400, - Kč) u těch, kteří ještě neuhradili. Ráda bych peníze předala na předposlední lekci, tedy 11. 11. Děkuji.

 

12. 10.

ČJL - PS - s. 15/ 4

MA - U - s. 16 ústně (prohlédni si obrázky, počítej příklady)

V matematice začínáme procvičovat nové učivo: sčítání do 20 s přechodem přes 10. Pro lepší znázornění příkladů používáme ve škole počitadlo. Pracujeme s jedním počitadlem v lavici.

Dnes jsme si v PČ vyrobili kartičky s těmito novými obtížnějšími příklady (9 + 2 , 9 + 3 , 9 + 4 , ... ). Na tyto kartičky si přineseme gumičku.

ČAJS - opakuj si na TEST

 

11. 10.

ČJL - U - s. 12/ 7 (pište řady písmen, je možné psát je i na devět řádků pod sebe)

Čítanka - s. 24 - na čtvrtek 13. 10.

ČAJS - opakuj si na TEST na čtvrtek 13. 10.

 

10. 10.

Čítanka - s. 22, 23, nauč se báseň "Už je podzim" zpaměti do čtvrtka 13. 10.

MA - PS - s. 16/ srdíčko - zkontroluj si výsledky, dokresli obrázek, pero (vpravo) - piš krásné číslice

ČAJS - U - opakuj s. 8, 9, 11 (dopravní značky, důležitá čísla, podzim) na čtvrtek 13. 10. - TEST

 

7. 10.

Dnes jsme si nezapisovali úkoly do notýsku.

Čítanka - opakuj čtení na s. 22, procvičuj si abecedu, řadíme slova podle abecedy

ČJL - PS - dvě cvičení - s.11/ 2, s.12/ HÁDANKA

Děti, které měly zájem o potvrzení z plaveckého výcviku, mají lístek v notýsku za obalem.

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 12, MA - PS - do s. 16/ srdíčko, ČAJS - U - do s. 13

Pracovní sešit z MA máme ve škole.

 

6. 10.

Čítanka - s. 21 (opakuj - kdo neuměl), s. 22

Opakuj si abecedu zpaměti.

Zítra máme plavání. Je chladno, vezmeme si čepice.

 

5. 10.

ČJL - U - s. 8/ 8

Děti nesou domů tři sešity (písanka, školní ČJL, pětiminutovky). Prosím opravu a podpis rodičů.

Několik málo dětí dnes nezvládlo abecedu zpaměti. Doučte se ji. Denně si čteme z čítanky.

 

4. 10.

MA - U - s. 14/ zákusky (1. a 2. sloupek do domácího sešitu)

Prosím o nadepsání tohoto sešitu: Matematika, písmeno D už označuje domácí matematiku.

ČJL - zítra už budeme umět všichni celou abecedu

Čítanka - s. 21 (na čtvrtek 6. 10.)

 

3. 10.

Čítanka - s. 19

MA - U - s. 14/ nahoře - ústně - Liduška jde nakupovat, Kolik Kč stojí nákupy dětí?

ČJL - abeceda zpaměti - do středy 5. 10.

 

30. 9.

Čítanka - s. 18 - procvičuj poctivě čtení, je třeba nadále denně číst

ČJL - U - s. 7/ 4 (piš jména, nic dalšího) - do domácího sešitu

Do domácího sešitu ČJL napište (pod vynechaný řádek) vpravo datum, vlevo na tentýž řádek U 7/ 4. Abychom věděli, o který úkol jde.

Přepisujeme písmena a slova, učíme se části abecedy zpaměti. Někteří už umí zpaměti celou abecedu.

Procvičujeme pětiminutovky na sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku (opakování z 1. ročníku). Příští týden budu posílat školní sešity k nahlédnutí domů.

Učivo pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 9, ČJL - U - do s. 7, MA - PS - do s. 12 (bez srdíčka), MA - U - do s. 11, ČAJS - U - do s. 13, školní písanka - do s. 6

 

29. 9.

Čítanka - s. 17, piš písmena, uč se části abecedy zpaměti

MA - PS - s. 11/ pero (piš krásné číslice) - na pondělí 3. 10.

Upozornění pro rodiče: Ve škole se opět vyskytly vši. Prosím, prohlédněte dětem vlasy.

Zítra jedeme plavat. Sejdeme se v 7.20 h před školou jako obvykle.

Děkujeme rodičům, kteří se účastnili soutěže v pečení kynutého těsta.

 

27. 9.

Děti dnes nesou domů dva velké pracovní sešity, aby je opravily a dokončily úkol z MA.

Ve škole se uvidíme až ve čtvrtek po státním svátku.

Naše škola vyhlašuje dobrovolnou soutěž v pečení sladkých i slaných dobrot z kynutého těsta. Tato soutěž navazuje na projekt Rybiáda - chytání ryb na rohlíky, housky, ...

Výrobky odevzdávejte prosím ve čtvrtek 29. 9. ráno do školní jídelny. Děkujeme.

 

26. 9.

ČJL - U - s. 6/ 2 b

Čítanka - s. 16 (na čtvrtek 29. 9.)

MA - PS - 11/ srdíčko (na čtvrtek 29. 9. - dokonči, vybarvi čtverečky)

Zítra proběhne na škole projekt Rybiáda. Do batohu (tašky) si připravíme: penál, svačinu, pití, čip, klíček od šatny, domácí sešit ČJL, popř. vystřižené obrázky ryb, rybníku. Vezmeme si sportovní oblečení.

Paní učitelka Radka Bláhová dnes rozdávala přihlášky na keramický kroužek, který by byl v úterý. Čas bude ještě upřesněn. Pokud se dítě již přihlásilo na kroužek AJ hrou, který je také v úterý, mohlo by tentýž den plynule přejít z AJ hrou na keramický kroužek. Ten by končil nejpozději ve 14.30 hodin.

V naší třídě se našel stříbrný prstýnek, ale žádné dítě se k němu nehlásí. Prstýnek si prohlédly i děti z 2. B a 2. C, které mají v naší třídě předmět Hrátky s češtinou, ale také se k němu nikdo nehlásí. Dávám tímto na vědomí, že jsme prsten uložili v kanceláři školy.

 

23. 9.

Čítanka - s. 14, 15

ČJL - piš malá a velká písmena

Ve škole píšeme přepis písmen a slov, chystáme se na diktát. Některé děti si psaní písmen neopakují. V růžové učebnici na s. 10 máme celou abecedu (malá a velká psací písmena, jen několik písmen ještě neumíme napsat).

Opět chválím všechny děti za plavání. Chovají se ukázněně a plavou s radostí. Kdo má zájem o potvrzení z plaveckého výcviku pro zdravotní pojišťovnu, napište mi prosím do notýsku. Děkuji.

 Pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 8, ČJL - U - do s. 5, MA - PS - do s. 9 (bez srdíčka) + úkol, MA - U - do s. 10

 

22. 9.

Čítanka - s. 13

MA - PS - s. 10/ kouzelníček a tužka (na pondělí 26. 9.)

Zítra nás čeká opět plavání. Nezapomeňte mimo jiné na čítanku, penál, notýsek, ...

Kdo máte zájem o potvrzení z plaveckého výcviku pro zdravotní pojišťovnu (chcete uplatnit nárok na příspěvek za plavecký výcvik), zjistěte si, zda vaše pojišťovna tento nárok poskytuje a v jaké výši.

Napište mi prosím do notýsku do 29. 9., pokud budete mít o toto potvrzení zájem. Děkuji.

 

 21. 9.

MA - PS - s. 9/ lupa (vybarvi ve sloupečcích pět čtverečků a zapisuj a počítej podobné příklady)

ČJL - procvičuj si psaní písmen ( na pátek 23. 9.)

 

20. 9.

ČJL - PS - s. 7/ 4

Čítanka - s. 11, 12 (na čtvrtek 22. 9.)

Některým dětem se nedaří krátký opakovací test z ČAJSu, proto budou psát ve čtvrtek opravu. Opakujeme: kolik hodin má den, kolik dnů má týden (kolik pracovních dnů, kolik dnů volna),kolik je ročních období, kolik je měsíců v roce, jak se nazývá roční období, do kterého patří např. měsíce - září, říjen, listopad, ...

 

19. 9.

ČJL - U (růžová) - s. 5/ 6 b - piš do domácího sešitu jména dětí

Prosím rodiče o obalení a nadepsání tohoto sešitu: Český jazyk ( popř. ČJL), jméno + příjmení dítěte, třída. Děkuji.

Čítanka - s. 9, rychlejší děti mohou číst báseň na s. 10

malou podložku označenou číslem dítěte - na čtvrtek 22. 9.

 

16. 9.

Čítanka - s. 8, 9, dále úkoly ze dne 15. 9.

Zapomněli jsme si dnes bohužel rozdat ŽK.

 

Pro nemocné děti: ČJL - PS - do s. 6, MA - PS - do s. 6, ČAJS - U - opakujeme otázky týkající se života ve škole, roční období, měsíce v roce, dny v týdnu

 

15. 9.

Čítanka - s. 7/ Šípky

MA - U s. 8/ příklady s ovocem ústně (na pondělí 19. 9.)

ČJL - PS s. 5/ 4 (na pondělí 19. 9.)

Zítra máme vyučování do 11.40 h (dvě hodiny plavání, čtení + psaní). Sraz: 7.20 h před školou, odjezd : 7.30 h autobusem.

Přineseme si opět dvě tašky - jednu s učením (čítanka, penál + svačina, čip) a druhou s věcmi na plavání + klíček od šatní skříně.

 

14. 9.

Čítanka - s. 6/ Čapí hnízdo, procvičuj si psaní písmen

Zítra máme vyučování do 11.40 h (ČJL - čtení, MA, ČAJS, volitelné předměty).

Vezmeme si tyto učební potřeby: čítanku, učebnici MA, PS MA máme ve škole, učebnici ČAJS.

 

Pro nemocné děti:

ČJL - PS do s. 6 (bez s.5/4), MA - PS do s. 5 (bez srdíček)

 

13. 9.

MA - PS - s. 5/ puzzle

Čítanka - s. 6/ Čapí hnízdo (na čtvrtek)

Zítra máme vyučování do 12.35 h (ČJL - mluvnice, MA, volitelné předměty, VV, PČ).

Vezmeme si tyto učební potřeby: PS ČJL, , PS a U (učebnici) MA, kufřík na VV a PČ - máme ve škole).

 

12. 9.

MA - U - s. 6 nahoře - procvičuj ústně

ČJL - opakuj psaní velkých a malých písmen

Zítra máme vyučování do 11.40 h (ČJL - čtení/ psaní, MA, ČJL - sloh, HV).

Vezmeme si tyto učební potřeby: čítanku, písanku máme jen školní - zůstává ve škole, PS MA máme ve škole, učebnici MA, PS ČJL).

 

9. 9.

V pondělí máme vyučování do 12.10 h (ČJL - mluvnice, MA - nahrazujeme páteční hodinu, ČaJS, ČJL - čtení, ČaJS - půlená třídnická hodina).

Vezmeme si tyto učební pomůcky: PS ČJL, PS MA, čítanku. Nemáme ještě rozdané všechny učebnice, postupně k tomu dojdeme.

Čítanka - s. 6 - čti článek Babí léto

ČJL - PS - 4/3

Plavání jsme zvládli moc dobře, všem se nám tam líbilo. Máme šikovné druháky.

Zájem o školu v přírodě - vyplňte prosím v notýsku.

Ve škole se vyskytly vši, prosím prohlédněte dětem vlasy.

 

8. 9.

Zítra začínáme s plaveckým výcvikem. Podrobné informace jsou zapsány dne 7. 9. Čítanku jsme si nechali ve škole.

V klidu se prosím nasnídejte, ať dětem není špatně od žaludku. Komu je zle v autobuse, zařídí se podle toho (igelitový sáček, Kinedryl). Přijďte včas.

Děti mají v notýsku lístek o škole v přírodě, která by se měla uskutečnit ve Svoru u Nového Boru od 10. 6. do 17. 6. 2017. Prosím vyplňte, jestli máte zájem o účast dítěte na ŠVP.

ČJL - PS - 4/ 3 - na pondělí 12. 9.

 

7. 9.

Zítra si opět přineseme stejnou knihu na čtení (čteme poslední pohádku) a PS z MA, ve kterém máme první známku za velmi lehké příklady.

V notýsku najdete podrobné informace k plaveckému výcviku, který začíná 9. 9. 2016 v Nymburce.

sraz: 7.20 h před školou

odjezd: 7.30 h autobusem (na opozdilce čekáme pouze 5 min, potom autobus odjíždí)

Pokud dětem autobus ujede, půjdou do školy do třídy 2. C v prvním patře, kde se budou vyučovat.

1. taška (batoh): učení do školy (čítanka, penál),svačina, pití, čip - tuto tašku uložíme do šatní skříňky a vrátíme se k hlavnímu vchodu

2. taška (batoh): věci na plavání - plavky, mýdlo, dva ručníky (popř. 1 ručník a 1 osušku nebo župan), gumičku do vlasů pro děvčata s dlouhými vlasy, je vhodná i koupací čepice, igelitová taška na mokré věci, klíčky od šatní skříně - tuto tašku si vezmeme s sebou

návrat: kolem 10.00 h - ve škole se nasvačíme, potom pokračuje výuka

V době trvání plaveckého výcviku bude v pátek 4. vyučovací hodinu ČJL a v pondělí bude 2. vyučovací hodinu MA. Plavecký výcvik je součástí TV.

 

6. 9.

Zítra si opět přineseme stejnou knihu na čtení. Obalíme pracovní sešity z ČJL a MA, na desky sešitu do pravého rohu dolů napíšeme jméno a třídu.

Dokončíme ČJL - PS - s. 3/ 3 - opis říkanky.

Děti mají v notýsku zapsáno, do které skupiny volitelných předmětů byly zařazeny.

Rozdělení dětí do skupin najdete v sekci Rozvrh hodin.

 

5. 9.

Dnes mají děti v notýsku: přihlášení na školní web.

Rozdělení dětí do volitelných předmětů, které budeme vyučovat ve středu a ve čtvrtek, doplním do 6. 9.

Zítra si přineseme větší knihu z akce Pasování na čtenáře, která byla ozdobená velkým srdcem. Začneme číst první pohádku.

Kufřík na VV: potřebujeme kelímek s víčkem (popř. uzavíratelnou sklenici), plochý a kulatý štětec (č. 8 nebo vyšší čísla), vodovky, voskovky, tempery (stačí menší krabička - základní barvy), paletu na roztírání barev, modelínu, podložku na modelínu, lepidlo, nůžky, ubrus na lavici (rozměry přibližně 60 x 55 cm), hadřík.

Poprvé budeme mít VV a PČ ve středu 7. 9. Budeme potřebovat voskovky, nůžky a lepidlo. Ostatní věci do kufříku stačí doplnit do 12. 9.

 

2. 9.

Dnes začínám s velkou pochvalou! Všechny děti přinesly lístek do družiny, lístek na plavání a i sešity byly u většiny dětí v pořádku. Jsem nadšená!

Co si děti dnes odnášejí domů a jaká práce vás přes víkend čeká?

notýsek s nalepeným rozvrhem: V pondělí bude výuka 4 a půl vyučovacích hodin, tedy do 12.10 h. Poslední půlhodina je tzv. třídnická hodina v rámci předmětu Člověk a jeho svět.

Třídnická hodina bude každý týden v pondělí a bude věnovaná vztahům ve třídě, vzájemnému soužití a různým hrám, které mají podporovat sbližování kolektivu.

ŽK - vyplnění prvních dvou stránek např. podle vloženého bulletinu (stránka končí podpisem rodičů), podpis s. 22 (důvod nepřítomnosti - velmi důležité!)

lístek s informacemi ze školním řádu (prosím o podpis rodičů na zadní straně a vrácení lístku do školy), lístek o školním stravování

Učebnice ani pracovní sešity ještě nemáme, takže si v pondělí vezmeme do školy jen penál, svačinu, pití, čip, klíč od šatní skříňky a věci na TV (stejné jako loňském roce).

Je pěkné počasí, tak si vezmeme boty na ven.

 

1. 9.

Vážení rodiče a milé děti,

dnes jsme zahájili nový školní rok jako druháci.  Přeji nám všem, ať se nám tento rok vydaří, ať jsme zase kamarádi a snažíme se všichni co nejlépe pracovat.

Děkuji za krásné květiny a milé dárky z konce loňského roku.                                                                                   Hana Šustová

 

Zítra už máme ve škole 4 vyučovací hodiny, které budeme věnovat třídnickým pracím.

Přineste si penál, svačinu, pití, sešity podle seznamu, čip a přezůvky. Sešity na 2. řádku (vyplňovacího okénka) podepište, doplňte třídu a školní rok (na 1. řádek ve škole doplníme předmět).

Jestliže už má někdo sešity podepsané na 1. řádku, nevadí. Do školy budou děti vcházet hlavním vchodem, kde se přezují. Tam je vyzvedne učitel, popř. přijdou samy do třídy.

Kdo má zájem o docházku do školní družiny, přinese zítra vyplněný lístek (ostatní děti mohou lístek vrátit zpět do školy).

Další lístek se týká plaveckého výcviku v Nymburce, který bude probíhat vždy v pátek od 9. 9. do 18. 11. 2016 (celkem 10 lekcí). Poplatek za dopravu je 400,- Kč.

Peníze je možné uhradit v podatelně, popř. ve třídě. Tento výcvik je součástí TV, takže omluvení dítěte je možné jen na základě lékařského potvrzení.  

I tento lístek přineste zítra do školy.

Znovu uvádím, které sešity jsme si měli během prázdnin opatřit: č. 513 - 6 x, č. 512 - 2x, č. 510 - 1x, č. 624 - 1x.

 

29.6.

Zítra si přineseme na poslední školní den desky na vysvědčení.

Můžeme přijít v botách do třídy. Předáme si vysvědčení a po projevu paní ředitelky půjdeme vyprovodit žáky 9. tříd ke vchodu a ven před školu.

Podíváme se na vypouštění balónků. Některé děti se potom vracejí do družiny, některé odcházejí domů.

 

Vážení rodiče a milé děti,

přeji vám krásné léto, hodně společných chvil strávených spolu, hodně odpočinku a příjemné zábavy.

Děkuji za velmi dobrou spolupráci během celého školního roku.

Děti, pořádně si o prázdninách odpočiňte a načerpejte mnoho sil do dalšího školního roku.

Nezapomeňte, že jste dostaly velmi pěkné knížky ke čtení (Slabikář také není k zahození, byla to moc pěkná učebnice).

Budu se těšit, že mnozí z vás přečtou celou jednu knihu, někteří dokonce obě dvě.

Určitě si najdete i chvilku na počítání (např. kontrola ceny nákupu, ...) a na povídání o světě kolem nás, o přírodě, o všem, co vás zajímá.

Opatrujte se, ať se zase všichni po prázdninách sejdeme ve zdraví.

Hana Šustová

 

28.6.

Zítra půjdeme na 1 až 2 hodiny na vycházku po Sadské. Vezmeme si vhodnou obuv.

Nadále nosíme penál a notýsek.

 

27.6.

Zítra si přineseme penál, notýsek a ČaJS. Z této pracovní učebnice budeme stříhat opakovací testy do portfolia.

Je třeba zaplatit pracovní sešity do 2. třídy - do konce června. Cena je 390,- Kč (nalepeno v notýsku). Podrobnější informace jsem zapisovala dne 24. 6.

Pokud děti nepůjdou 30. 6. (v den vysvědčení ) na oběd, je třeba oběd včas odhlásit. Děkuji.

 

24.6.

V pondělí už nenosíme učení, vezmeme si jen penál, notýsek, žákovskou knížku, Živé počítání (oranžový sešit) a jednu knihu, ze které budeme číst.

Prosím o podpis rodičů v žákovské knížce na s. 20 a 22. Příští týden bude výuka do 11.40 hodin a předání vysvědčení ve čtvrtek 30. 6. Žákovské knížky budu v pondělí vybírat, zůstávají ve škole.

Kdyby někdo příští týden chyběl, přinese omluvenku v notýsku nebo na papíře.

Pracovní sešity pro 2. třídu je třeba zaplatit do 30. 6. (popř. domluvit se v pokladně školy na pozdějším zaplacení). Cena je 390,- Kč, číslo účtu 38029191/0100, VS - 20, SS - evidenční číslo žáka v ŽK. Děkuji.

Na portfoliu naší třídy v sekci Akce třídy jsou uloženy fotografie z akce Pasování na čtenáře.

 

23.6.

Dnes máme jen úkol ze čtení, abychom nevyšli ze cviku.

SL - s. 115/ číslo 20

 

22.6.

Písanka 4 - poslední stránka

SL - s. 113/ oba papoušci, č. 19, červená pastelka

Zítra půjdeme opět cvičit ven.

 

21.6.

Dnes máme jen úkol ze čtení.

SL - s. 112/ číslo 17

Připomínám, že zítra mají všechny děti vyučování od 8.00 do 11.40 hodin. Nejsou půlené hodiny.

 

20.6.

Písanka 4 - s. 39

SL - s. 110/ číslo 16, lístek

ŽK - s. 22 - podpis rodičů - Dne 22. 6. nebudou půlené hodiny. Vyučování začíná v 8.00 a končí v 11.40 hodin pro celou třídu.

 

17.6.

Dnes nemáme úkol z písanky, nerozdali jsme si sešity.

SL - s. 109/ číslo 15

ČaJS - s. 79, 80 - procvičuj si poslední dva testy - ústní úkol

Děti nesou domů školní písanku k nahlédnutí. Prosím podpis rodičů na s. 39 v písance. Druhá skupina si nese ze školy dva sešity (OPD a školní matematiku). Také prosím o podpis rodičů a doplnění oprav.

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ DĚTI:

SL - do s. 109

ŽP - do s. 62, MA - do s. 60

ČaJS - do s. 78 + ústní úkol

 

 15.6.

Úkoly na pátek 17.6. :

Písanka 4 - s. 38 (kdo chce, může přinést zítra)

SL - s. 108/ číslo 14, lístek

Zítra proběhne ochrana člověka za mimořádných událostí. Děti přijdou ze šatny do třídy v botech. Vezmeme si sportovní oblečení a obuv, do batohu přidáme svačinu, pití, čip a pláštěnku. Použijte,prosím, sprej proti klíšťatům, přesuneme se směrem k jezeru a lesu.

Děti z 1. skupiny nesou domů k nahlédnutí 2 sešity (OPD a školní matematiku). Prosím podpis rodičů a opravu. Děti ze 2. skupiny přinesou sešity v pátek.

 

14.6.

Písanka 4 - s. 37

SL - s. 106/ číslo 13, červená pastelka

MA - s. 59 celá ústně

 

13.6.

Písanka 4 - s. 36

SL - s. 105/ číslo 12, červená pastelka (nakresli osnovu pohádky do čtyř rámečků)

Ve slabikáři teď budeme číst některé texty jen ve škole, některé i doma za domácí úkol, abychom si do konce školního roku prohlédli skoro všechna cvičení.

Nadále si doma opakujeme diktát písmen a pětiminutovky.

 

10.6.

Písanka 4 - s. 35

SL - s. 103 celá, doplň i modrý trojúhelník

Opakujeme si doma diktát velkých a malých písmen (příští týden se zaměříme na malá písmena) a pětiminutovky (sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku).

Každý dnes mohl v knihovně slyšet, jak sám čte v porovnání s ostatními dětmi. Jako dárek jsme si z knihovny odnesli knihu Knihožrouti, list se čtenářským slibem a poukaz na průkazku do Městské knihovny K. Viky v Sadské, ze školy knihu Říkanky a pohádky pro radost. Obě knihy určitě využijeme ke čtení během června nebo příští školní rok ve 2. třídě. Zatím je ale do školy nenoste.

UČIVO PRO NEMOCNÉ DĚTI:

SL - do s. 103

ŽP - do s. 60, MA - do s. 57

ČaJS - do s. 75 (děti, které byly na škole v přírodě, budou poslední stránky teprve vyplňovat)

 

9.6.

Dnes nemáme úkol z písanky.

SL - s. 102 celá - dočti text, červená pastelka - kresli

Zítra 10. 6. proběhne v městské knihovně akce Pasování na čtenáře (od 8.00 hodin). Pokud by někdo přišel později (např. zpoždění vlaku), čeká na něj ve třídě naše asistentka Šárka, popř. můžete přijít rovnou do knihovny.  

Ve škole se opět vyskytly vši. Prosím, prohlédněte dětem vlasy.

 

8.6.

Písanka 4 - s. 34

SL - s. 102/ číslo 10 (zatržená část), lístek

Procvičuj diktát písmen a pětiminutovky.

Informace v notýsku:

cena pracovních sešitů ve 2. třídě, číslo účtu

obyčejné sešity (9 kusů + notýsek) - děti je přinesou v září do školy

Pasování na čtenáře proběhne v pátek 10. 6. v městské knihovně.

 

7.6.

Písanka 4 - s. 33

SL - s. 99/ číslo 8

MA - opakuj 56/ obě pera ústně

Procvičuj diktát velkých a malých písmen.

Nadále vybíráme peníze za fotografie.

 

6.6.

Písanka 4 - s. 32 (děti ze školy v přírodě dopisují předchozí stránky podle svých možností - někteří během tohoto týdne)

SL - s. 98/ číslo 7 (rychlejší čtenáři celý článek)

MA - s. 56/ obě pera ústně

Procvičuj doma psaní malých a velkých písmen. Někteří žáci písmena pletou i zapomínají.

Škola obdržela fotografie třídy. Velká fotografie stojí 25,- Kč a malá 20,- Kč. Peníze vybíráme ve třídě.

 

3.6.

Písanka 4 - s. 31( děti ze školy v přírodě - dopsat podle možností)

SL - s. 97/ číslo 6, opakuj s. 96/ hvězdička

Procvičuj psaní malých a velkých písmen i slov na diktát.

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ DĚTI:

SL - do s. 97

ŽP - do s. 58, MA - do s. 54

 

2.6.

Po návratu ze školy v přírodě máme jeden úkol.

SL - s. 96/ hvězdička - čti slova

Děti, které byly na škole v přírodě, budou dopisovat písanku domácí. Pokud to bude možné, doplňte si domácí písanku do s. 31 do pondělí 6. 6. Jinak ji dopište v průběhu příštího týdne.

Písanku domácí si rozdáme až zítra.

Podívejte se prosím, jestli nemá dítě klíště (např. i ve vlasech). Kontrolovali jsme opakovaně.

Děkujeme rodičům za dárky na ŠVP Hrachov. Téměř všechny jsme si už rozdělili. Chválím děti za chování, plnění úkolů, sportování, pěkné stravování a příjemný odpočinek s knížkou v ruce. Podařilo se nám vyhrát spolu se třídou 2. B celotáborovou hru Detektivové.

Pokud je potřeba popovídat si o chování dítěte na ŠVP, pozvala jsem Vás do školy. Potvrďte mi prosím účast v notýsku. Děkuji.

 

25.5.

Písanka - s. 25

SL - s. 93 celá

Žáci, kteří nejedou na školu v přírodě, mají vyučování do 11.40 h v naší třídě. Půlené hodiny nebudou.

 

24.5.

Písanka 4 - s. 24

SL - s. 93/ 3 Na zahradě

ČaJS - opakuj roční období a měsíce: O jaké roční období jde? Březen, duben, květen, ...

Škola v přírodě - fotografie najdete na adrese: www.pobyty.starline.cz

Děti, které nejedou na školu v přírodě, budou mít od 26. 5. do 1. 6. čtyři vyučovací hodiny. Vyučování bude probíhat v naší třídě, kam budou docházet i žáci z 1. B a 1. C.

 

23.5.

Písanka 4 - s. 23

SL - s. 92 - čti slova a věty

Zítra je Maraton proti kouření. Běháme ve vhodném oblečení a ve sportovních botech.

Škola v přírodě: Prosím, prohlédněte dětem vlasy. Denně sledujeme ve škole. Kufry je možné ukládat v přízemí v kabinetě prvouky poblíž sběru papíru. Listy z pracovních sešitů a školní písanky, které budeme vyplňovat v Hrachově, zajišťuji sama. Dnes jsme je stříhali ve škole. Podrobnější informace najdete na portfoliu třídy dne 17. 5.

 

20.5.

Písanka 4 - s. 22

SL - s. 91 celá, přestáváme obloučkovat ve škole, kdo potřebuje, obloučkuje si doma s rodiči

ŽP - s. 50/ sova - dokonči

ČaJS - s. 68/ 3 - dokonči, opakuj měsíce (JARO - březen, duben, květen, atd.)

V pondělí se fotografujeme. V úterý je Maraton proti kouření. Na tento běh kolem školy potřebují děti sportovní boty.

 

PRO NEMOCNÉ DĚTI:

SL - do s. 91

ŽP - do s. 54/ pusinka (bez srdíček), MA - do s. 54 (bez srdíček)

ČaJS - do s. 68

 

19.5.

Písanka 4 - s. 21

SL - s. 90/ modrý otazník, rychlejší děti celou stránku,(kdo potřebuje, obloučkuje si slabiky doma)

VV - připomínám Můj sen - přines si fixy, popř. obrázky , které budeš lepit (zvířátka, kytičky, o čem se ti zdálo, ...)

ŽP - s. 50/ sova - dokonči (tento úkol nemáme zakroužkovaný) - na pondělí 23. 5.

 

18.5.

Písanka 4 - s. 20

SL - s. 89 dočti, procvičuj celou stránku, tvoř se slovy věty

PČ - přines čajový sáček (může být zabalený v ubrousku)

VV - promysli si, co budeš kreslit - téma: Můj sen, přines si fixy, ... - na pátek 20. 5.

ČaJS - s. 68/ 3 - dopiš - na pondělí 23. 5.

Fotografování třídy proběhne v pondělí 23. 5. Pokud máte zájem o fotografování dvojic nebo skupinky, domluvte se spolu a napište mi, s kým se Vaše dítě může fotografovat. Byla bych ráda, kdyby fotografování proběhlo rychle a mohli jsme pokračovat ve výuce.

 

17.5.

Písanka 4 - s. 19

SL - s. 89/ pusinka - označená část - čti, říkej slova ve větách

Děti, které jedou na školu v přírodě, nesou domů lístek s podrobnějšími informacemi. Děkuji za doklady, které jste posílali do minulého pátku. V podstatě všichni odevzdali.

Na stránkách školy jste si mohli přečíst, že sraz bude 25. 5. už v 15.15 h před školou. Jede celkem 13 dětí, z toho 6 děvčat a 7 chlapců. U autobusu bych vybírala jen léky s přesným popisem dávkování. Nezapomeňte na Kinedryl, kdo ho užívá. Zavazadla (nejlépe kufry) můžete nosit už v úterý 24. 5. do naší třídy, popř. do kabinetu prvouky v přízemí. Dám Vám včas vědět, kam tyto kufry uložíme. V seznamu je uvedená i deka na ven. Stačila by menší deka, kterou by mohly použít např. čtyři děti, pokud se domluvíte. Je možné si vzít jako deku také větší ručník. Použijeme jen v případě velmi pěkného počasí. Výše kapesného by měla být opravdu přiměřená věku dítěte, nechávám na Vás. Děti si neberou s sebou žádné cenné věci. Prosím zkontrolujte dětem vlasy. Denně je teď budeme prohlížet i ve třídě. Pobyt trvá tentokrát sedm nocí, začněte už dětem posílat dopisy nebo pohledy nebo mi je pošlete po dětech do školy zabalené v sáčku. Odvezu je s sebou. Děti budou mít dopisy nebo pohledy s nadepsanou adresou a nalepenou známkou, abychom Vám mohli napsat pozdrav. Když nemají děti dopisy připravené, všechny nás to potom zbytečně zdržuje. Vybíráme ještě 40,- Kč do ekocentra. Myslím si, že není potřeba nosit sladkosti pro třídu. Děti mají většinou své bonbóny. Pokud uznáte za vhodné přinést drobné odměny jako např. tužky apod.,nechávám na Vás, ale není to potřeba.

 

16.5.

Písanka 4 - s. 18

SL - s. 88 celá - čteme slova s měkkými slabikami, vracíme se ke s. 87

MA - opakujeme s. 52 ústně

Fotografování třídy proběhne příští týden v pondělí 23. 5. Pokud máte zájem, promyslete si prosím do pátku 20. 5., se kterým spolužákem nebo skupinkou spolužáků se bude Vaše dítě fotografovat. Zapište mi toto do notýsku. Jinak počítám s tím, že každé dítě bude chtít jednu společnou fotografii.

 

13.5.

Písanka 4 - s. 17

SL - s. 87 celá

Vybíráme 45,- Kč na hudební pořad, který se uskuteční už v pondělí 16. 5. Děti, které chodí do družiny, mají zapsáno v notýsku. Ostatní, prosím, nezapomeňte. Je to rychlá akce.

Rodičovský víceboj se opět ruší. Není příznivá předpověď počasí.

 

11.5.

Písanka 4 - s. 16

SL - s. 86/ tulipán č. 18

Stříháme dě, dě, tě, tě, ně, ně.

MA - s. 52 celá ústně - na pondělí 16. 5.

ČaJS - s. 67/ zelený domek - dopiš názvy povolání, přikresli vhodný obrázek - na pondělí 16. 5.

Zítra proběhne akce Planetiáda. Bude se konat ve třídách i na školním dvoře. Žáci přijdou ráno včas do třídy.

Vezmeme si sportovní oblečení a obuv, batoh, penál, svačinu, pití a čip na oběd. Domácí písanku, prosím, přineste.

Tyto informace a čísla týmů mají děti v notýsku.

 

10.5.

Písanka 4 - s. 15

SL - s. 85 - čteme slova a věty (celá stránka)

MA - připomínám procvičování kartiček na sčítání a odčítání do 20

 

9.5.

Písanka 4 - s. 14

SL - s. 86 - čti slabiky, slova a věty, nakresli labuť

Stříháme ď, ď, ť, ť, ň, ň.

 

6.5.

Písanka 4 - s. 13

SL - s. 83/ tulipán č. 16 - čti obtížnější text

ČaJS - připomínám dobrovolný úkol - různá povolání

 

5.5.

Písanka 4 - s. 12

SL - s. 83/ domek slabik, barevný sloupek

MA - připomínám procvičování příkladů na kartičkách (sčítání a odčítání do 20) - na pondělí 9. 5.

VV - obrázek, časopis, kniha - zvíře ze zoo

 

4.5.

Písanka 4 - s. 11

SL - s. 82 - čti slabiky, slova a text

ČaJS - dobrovolný úkol - můžeš si přinést potřeby, pracovní oděv apod. různých povolání (něco lehkého, aby se to vešlo do tašky, aby se ti to dobře neslo) - na pondělí 9. 5.

Stříháme G, g, g (tři kusy).

Nadále vybíráme tři lístky na školu v přírodě. Lékařské potvrzení, prohlášení rodičů o bezinfekčnosti a kopii průkazky zdravotního pojištění. Většina dětí už tyto doklady odevzdala, některé děti ještě nepřinesly kopii zdravotní průkazky. 

Prosím odevzdat do 13. 5. Děkuji.

                                                               

3.5.

Písanka 4 - s. 10

SL - s. 81/ tulipán č. 15 - dočteme pohádku, nadále skládáme slova např. z barevných sloupků

Vybíráme 40,- Kč na představení v kině, které se uskuteční v pátek 6. 5.

 

2.5.

Písanka 4 - s. 9

SL - s. 81/ tulipán č. 15 (do slova zapomenout)

ŽP - s. 48/ tužka - pokračuj podle vzoru, připomínám procvičování kartiček M 3 (můžeme už začít sčítat a odčítat do 20)

ČaJS - opakuj si roční období a měsíce - např. JARO - březen, duben, květen, LÉTO - červen, červenec, srpen, atd.

Vybíráme 40,- Kč na představení v kině, které se uskuteční v pátek 6. 5.  

 

28.4.

Písanka 4 - s. 8

SL - s. 79/ tulipán č. 13, s. 80/ tulipán č. 14

MA - připomínám procvičování kartiček ze souboru M 3, používej zakrývací proužek (např. záložku) a hraj si s ním na zadní straně oranžového ŽP

VV - přines si obrázek nebo knihu zvířete ze zoo, které bys dokázal nakreslit - na pátek 6. 5.

Stříháme F, f, f (tři kusy).

Dne 29. 4. je z provozních důvodů ředitelské volno.

 

27.4.

Písanka 4 - s. 7

SL - s. 79/ čteme domek, barevný sloupek a tulipán č. 13 (do slova .....  naklíčit)

ŽP - s. 48/ lupa - dokonči příklady, pozoruj korálky

Tento týden nenosíme na TV boty na ven, je chladno.

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ DĚTI:

SL - do s. 79

ŽP - do s. 48 bez srdíčka, MA - do s. 47 (bez s. 45/ srdíčko)

ČaJS - do s. 66

 

26.4.

Písanka 4 - s. 6

SL - s. 78 - čteme slabiky, slova a text

 

25.4.

Písanka 4 - s. 5 (Druhá skupina dnes píše s. 5 poprvé nejdříve doma.Věřím, že to zvládnete.)

SL - s. 76/ barevný sloupek, 77/ tulipán č. 12 do šesté věty)

MA - nadále opakujeme příklady ze souboru M3 - sčítání a odčítání do 15 ústně (tento úkol procvičujeme každý den, už ho dále nebudu zapisovat)

 

22.4.

Písanka 4 - s. 4

SL - s. 76 celá kromě papouška (pozor na čtení slabikotvorného r a l), připomínám báseň zpaměti

MA - připomínám s. 43/ domek, lípa, smrk - ústní úkol - pro znázornění těchto příkladů používáme ve škole počitadlo, doma můžete použít zadní stranu oranžového ŽP a zakrývací proužek, děti by s touto pomůckou měly umět pracovat

Děkuji za tři kusy potvrzení na školu v přírodě, která mi děti začínají postupně nosit. Jedná se o lékařské potvrzení, o prohlášení o bezinfekčnosti a o kopii průkazky zdravotního pojištění. Na třídní schůzce jsme se domluvili, že tato potvrzení odevzdáme do 13. 5.

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ DĚTI:

stejné jako 20. 4. , jen SL do s. 76

 

21.4.

Písanka 4 - s. 3

SL - s. 75/ černé srdíčko, barevný sloupek (čti)

MA - s. 43/ domek, lípa, smrk - ústní úkol na pondělí 25. 4.

Děti nesou domů dvě publikace a lísteček s cenami. Pokud máte zájem o jednu z nich nebo o obě, pošlete zítra prosím peníze. Pokud nemáte zájem, pošlete zítra publikace zpátky do školy. Děkuji.

 

20.4.

Písanka 4 - s. 2

SL - s. 74/ tulipán č. 11 (čti), tužka (piš) a pastelka (kresli)

SL - s. 74 a 75/ papoušek - nauč se  jednu báseň podle vlastního výběru zpaměti - do pondělí 25. 4.

MA - s. 43/ zelené pero - měsíc a slunce - ústní úkol

Děti nesou domů pětiminutovky a opis, přepis diktát. Prosím podpis rodičů a opravu. Diktát je označen vlevo nahoře písmenem D, ostatní je přepis.

ČaJS - s. 64/ zelený domek - na pondělí 25. 4.

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ DĚTI:

SL - do s. 74

ŽP - do s. 46, MA - do s. 43

ČaJS - do s. 64

 

19.4.

Písanka 4 - s. 1

SL - s. 73/ tulipán č. 10. opakuj si včerejší čtení

MA - denně procvičujeme kartičky ze souboru M3 (sčítáme a odčítáme do 15)

 

18.4.

Písanka 3 - s. 40

SL - s. 73/ domek slabik, barevný sloupek

MA - denně pracujeme s kartami ze souboru M3 (prozatím příklady na sčítání a odčítání do 15) - ústní úkol - je důležitý i pro pětiminutovky

Stříháme Ch, ch, ch (3 kusy).

Nadále píšeme přepis, diktát a pětiminutovky. Do pětiminutovek začínáme zařazovat i příklady na sčítání a odčítání do 15.

 

15.4.

Písanka 3 - s. 39

SL - s. 72 - čti slabiky, slova a text

MA - s. 41 celá ústně - připomínám tento úkol, denně procvičovat kartičky ze souboru M3 (sčítání a odčítání do 20 - jsme u čísla 15)

ŽK - s. 22 - prosím podpis rodičů - 29. 4. je z provozních důvodů ředitelské volno

Rodičovský víceboj se zítra nekoná z důvodu nepříznivé předpovědi počasí.  Odkládá se na 14. 5.

V neděli v 8.15 h se uvidíme u školy se všemi dětmi, které jedou na výlet do Čapího hnízda.

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ DĚTI:

SL - do s. 72

ŽP - do s. 45 (vynechte zelená pera - cvičení na známky)

MA - do s. 41 ústně (písemně jen s. 40)

ČaJS - do s. 60 + s. 62 (vynechte s. 61 - opakování)

 

 14.4.

Písanka 3 - s. 38

SL - s. 71/ červená pastelka - nakresli řešení hádanky (mobil), opakuj čtení tulipán č. 9

MA - s. 41 celá - ústní úkol (nákupy, slovní úlohy) - na pondělí 18. 4.

Ve škole se vyskytly vši. Prosím, prohlédněte dětem hlavy.

Vybíráme lístečky o povinně- volitelných předmětech ve 2. ročníku a dále 40,- Kč na divadelní představení.

 

13. 4.

Písanka 3 - s. 37

SL - s. 71/ tulipán č. 9

soubor M3 - kartičky na sčítání a odčítání do 20 - denně procvičuj příklady (nenosíme do školy) - ústní úkol

Ve škole se vyskytly vši. Prosím, prohlédněte dětem hlavy.

Děti nesou domů lístek o povinně-volitelných předmětech ve druhém ročníku. Zapište číslem od 1 do 4 pořadí vybraných předmětů. Děkuji.

Druhá skupina si dnes nenese z půlené hodiny domácí písanky. Zapomněli jsme je rozdat. Doplníte si zítra.

Podrobnější informace - Čapí hnízdo - neděle 17. 4. - nalepím zítra do notýsku

sraz - 8.15 h u školy, návrat - mezi 15.00 a 16.00 h

svačina a oběd jsou zajištěny

s sebou - sportovní oblečení, pláštěnka, malé kapesné, kinedryl a igelitový sáček (kdo potřebuje)

Pokud jsou děti nemocné a nepřijdou do pátku do školy, dejte mi prosím včas vědět, jestli s námi v neděli pojedou. Děkuji. 

 

12. 4.

Písanka 3 - s. 36

SL - s. 70/ trojúhelník a sova (čti), můžeš si opakovat čtení na s. 69

MA - s. 39 celá ústně (hlavně srdíčka)

Vybíráme 40,- Kč na loutkovou pohádku. Představení se uskuteční v úterý 19. 4.

 

11.4.

Písanka 3 - s. 35

SL - s. 69/ tulipán č. 8 celý, popř. jen kratší část

TV - v případě pěkného počasí botasky

Vybíráme 40,- Kč na loutkovou pohádku. Představení se uskuteční v úterý 19. 4.

 

8.4.

Písanka 3 - s. 34

SL - s. 69 - čteme domek slabik a barevný sloupek

ŽP -připomínám úkol na s. 41 a 43

ČaJS - nosíme papírové hodiny (v pondělí a ve středu)

Děti nesou domů školní písanku, OPD a školní matematiku. Prosím podpis rodičů a opravu. V pondělí opravím dvě stránky v domácí písance.

V případě pěkného počasí budeme v úterý a ve čtvrtek cvičit na školním dvoře. Jsou potřeba botasky, které si děti nechají v tyto dny v šatně.

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ DĚTI:

SL - do s. 69/ domek a sloupek

ŽP - do s. 43 (bez s. 42/ zelené pero)

MA - do s. 37

ČaJS - do s. 60

 

7.4.

Písanka 3 - s. 33

SL - s. 68 - čti slabiky, slova a text

ŽP - s. 41/ červená pastelka - číslo 5 a 6, s. 43/ tužka - piš tužkou nebo perem - úkol na pondělí 11. 4.

Stříháme Ř, ř, ř (3kusy).

 

6.4.

Písanka 3 - s. 32

SL - s. 67 - opakuj si čtení, s. 68 - čti zatím jen slabiky a slova

ŽP - s. 41/ červená pastelka -  číslo 1 až 4 - krásně vybarvi obrazce 

 

5.4.

Písanka 3 - s. 31

SL - s. 67 - čti a říkej rozpočitadlo

ČaJS - papírové hodiny s pohyblivými ručičkami

ŽK - prosím podpis rodičů na s. 32

V úterý 12. 4. 2016 se koná třídní schůzka 1. A v učebně č. 27 od 17.00 hodin.

Doplatek na školu v přírodě 1540,- Kč je třeba uhradit do 15. 4. 2016.

 

4.4.

Písanka 3 - s. 30

SL - s. 66/ pusinka - čti článek

Připisuji ještě úkoly z notýsku: stříháme žluté číslice 16, 17, 18, 19, 20.

ČaJS - papírové hodiny s pohyblivými ručičkami - na středu 6. 4.

Pokud nemáte možnost zakoupit hodiny do středy, nevadí, budeme zatím pracovat s touto pomůckou ve dvojicích.

 

1.4.

Už delší dobu se mluví o rodičovském víceboji (sobota 16. 4.).

Ráda bych Vás znovu požádala, jestli by se nenašli ještě další čtyři účastníci, kteří by se přidali k našim dvěma přihlášeným rodičům. Stačí zapsat do notýsku.

Podrobnější informace jsou uvedeny dne 22. 3. v této sekci Domácí úkoly. Předem děkuji.

Chválím celou třídu za dnešní práci na projektu LOH Rio 2016. Škoda, že nás tolik chybělo.

Tímto zdravíme všechny nemocné žáky. Určitě vám budeme o projektu vyprávět.

UČIVO PRO NEMOCNÉ ŽÁKY: vyplývá ze včerejších úkolů, jen doplním, kde jsme skončili v zelené MA - s. 32 a v ČaJSu - s. 57

 

31.3.

Písanka 3 - s. 29

SL - s. 65/ dva tulipány č. 6, úkol s hvězdičkou - pro dobré čtenáře s. 66/ tulipán č. 7

ŽP - s. 40/ srdíčko a sova

Zítra můžete přinést úkol z písanky, ostatní úkoly jsou až na pondělí 4. 4.

Celoškolní projekt LOH Rio 2016 proběhne zítra 1. 4. Potřebujeme jen penál s pastelkami, nůžky a lepidlo. Učení si nebereme.

 

30.3.

Písanka 3 - s. 28

SL - s. 65/ barevný sloupek slov, procvič si také čtení slabik v domečku

Procvičujeme pětiminutovky (sčítání a odčítání do 10).

 

29.3.

Písanka 3 - s. 27

SL - s. 64 - čti slabiky a článek Ježek

Některé děti nedoplnily s. 61 (Velikonoce).

Stříháme Ž, ž, ž (3 kusy).

Vybíráme 15,- Kč na divadelní představení, kterého se zúčastníme 30.3.

Nadále budeme pokračovat v psaní pětiminutovek (sčítání a odčítání do 10), v přepisu slov a vět a v diktátech malých a velkých písmen.

 

23.3

Písanka 3 - s. 26

SL - opakuj čtení na s. 63, vracíme se na s. 61/ čti zatržená cvičení

ČaJS - s. 57 celá - nakresli rodinnou oslavu, popř. nalep kopii fotografie z rodinné oslavy - úkol na středu 30.3.

Vybíráme 15,- Kč na představení v kině.

Přeji všem krásné Velikonoce a dostatečný odpočinek celé rodině.

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ DĚTI:

SL - do s. 63 + s. 61 (Velikonoce)

ŽP - do s. 38, MA - do s. 31

ČaJS - do s. 55, vrátili jsme se na s. 51 (Velikonoce), s. 57 je za úkol

 

22.3.

Písanka 3 - s. 25

SL - s. 63 - dokonči čtení této strany - hvězdička, trojúhelník, tulipán č. 5, tužka

Další úkol na projekt LOH Rio, který proběhne v pátek 1.4., mají někteří žáci - malá vlajka státu, který je napsán na druhé straně papírku. Ve škole potom vytvoříme koláž sportovců LOH s příslušnými vlajkami.  

Rozdělili jsme se do skupin, některé děti promýšlejí olympijský slib a pokřik naší třídy, jiné zase maskota, logo, olympijské kruhy, zvířecí olympiádu, ...

Zítra si o tom ještě popovídáme a po velikonočních prázdninách začneme úkoly vypracovávat - kreslit, malovat, lepit a také trochu psát.

Na tento projekt bude navazovat rodičovský víceboj v sobotu 16.4. Každá třída potřebuje alespoň 6 zástupců z řad rodičů. Mohou se zúčastnit rodinní příslušníci starší 15 let (rodiče, starší sourozenci našich prvňáků, strýcové , tety, prarodiče,...).

Prozatím ještě všech těchto 6 zástupců pro naši třídu nemáme. Těšíme se, že se přece jen někdo další přihlásí.

Vybíráme 15,- Kč na představení Čert Makrela, které se uskuteční ve středu 30.3. v kině.

 

21.3.

Písanka 3 - s. 24

SL - s. 63/ čti domek se slabikami a barevný sloupek

První společný úkol na projekt LOH Rio de Janeiro je namalovat sportovce, jehož sport tě zajímá. Čtvrtku si nesou děti ze školy, nakreslí dostatečně velkou postavu sportovce, popř. dres, míč, ... Obrázek vybarví např. pastelkami. Úkol je na středu 23.3.

 

18.3.

Písanka 3 - s. 23

SL - s. 62 - čti slabiky a text s otázkami, s. 61 vynecháme, vrátíme se k ní před Velikonocemi

ŽP - s. 33/ dokonči modrou pastelku a pusinku - vybarvi krásně bez přetahování

Stříháme Č, č, č (3 ks). Do penálu vložíme žluté karty čísel 11, 12, 13, 14, 15.

Děti nesou domů školní písanku, OPD (opis, přepis, diktát) a pětiminutovky. Prosím opravu a podpis rodičů.

Některé děti nevypracovaly úkol ze slabikáře na s.60/ pastelky. Před každým diktátem procvičujeme psaní písmen na mazací tabulku. Někteří by měli psaní písmen procvičovat i doma.

Příklady na pětiminutovky diktuji tak, že dítě má na vypočítání příkladu asi pět sekund. Někteří si ukazují na prstech, ale i tak to stihnou, někteří bohužel dělají chyby.

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ DĚTI:

SL - do s. 62 (bez s. 61 Velikonoce)

ŽP - do s. 36 (nemocní nevyplňují s. 36/ srdíčko - počítání na známky)

MA - do s. 31

ČaJS - do s. 55 bez s. 51 Velikonoce (nemocní nevyplní s. 53 opakovací test)

 

17.3.

Písanka 3 - s. 22

SL - s. 57 a 59/ opakuj čtení barevného sloupku, s. 60/ pastelky - stejná písmena vybarvi danou barvou

Procvičuj diktát písmen a pětiminutovky z matematiky.

 Notýsek:

Zítra si vezmeme bílé tričko. Na školním dvoře vytvoří celá škola obrazec barevného vejce a budeme fotografováni. Prvňáci mají bílou barvu.

Máme možnost navštívit Čapí hnízdo. Vyplňte, prosím, přiložený lístek a uveďte, zda souhlasíte, aby se Vaše dítě zúčastnilo této exkurze. Den: neděle 17. 4. , odjezd: 8.30 h, návrat: přibližně v 15.00 h.

Zítra proběhne fotografování sportovců ze třídy, kteří získali za své výkony diplomy nebo medaile. Přijďte v dresech, vezměte si svá ocenění. Chlapci, kterých se toto týká, mají informace v notýsku.

Na celoškolní projekt LOH v Rio de Janeiru( proběhne 1. 4)., bude navazovat dne 16. 4. 2016 rodičovský víceboj. Každá třída má vytvořit družstva, ve kterých budou sportovat také rodiče, popř. prarodiče dětí. Půjde o pohodové sobotní sportování. Disciplíny: např. volejbal, basketbal, tenis, stolní tenis, střelba ze vzduchovky, jízda na kole atp. Pokud budete mít chuť zasportovat si, budeme rádi. Napište ,prosím, do notýsku: Zúčastním (zúčastníme) se rodičovského víceboje. Děkuji.

 

16.3.

Písanka 3 - s. 21

SL - opakovat včerejší úkol a s. 59/ zvonek

ŽP - s. 32/ zelené pero - piš krásné číslice

Čeká nás celoškolní projekt, který bude věnovaný LOH v Rio de Janeiru. Tento pátek by se měli fotografovat žáci, kteří se věnují nějakému sportu nebo jiné zálibě (fotbal, basketbal, šachy, rybáři, hasiči, hra na hudební nástroj,...). Nezapomeňte přijít např. ve sportovním tričku, vzít si míč, ...

 

15.3.

Písanka 3 - s. 20

SL - s. 59 - čti domek se slabikami a barevný sloupek, skládej alespoň 8 slov ze sloupečku

Věnujeme zvýšenou pozornost při rozlišování písmen d a b. Kroužkujeme je v textu. Zítra použijeme i noviny a časopisy.

MA - s. 28/ srdíčko a ostatní zatržené příklady na odčítání od 10 (ústní úkol), snažíme se počítat hbitě, nejlépe bez ukazování na prstech

 

14.3.

Písanka 3 - s. 19

SL - s. 58 - čti slabiky, slova a věty

Stříháme B, b, b (3 ks).

 

4. 3.

Písanka 3 - s. 17

SL - s. 56/ tulipán č. 4, s. 57/ barevný sloupek slov

ŽP - 32/ srdíčko a sova - dobrovolný úkol

PČ - ruličku od toaletního papíru - na 17.3.

Děti nesou domů na vyprání ručník a sáček na TV. Nadále píšeme pětiminutovky na sčítání a odčítání od 0 do 9, dále diktát malých a velkých písmen.

Přeji všem klidné a odpočinkové jarní prázdniny. Uvidíme se v pondělí 14. března.

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ DĚTI:

SL - do s. 57

ŽP - do s. 32/ srdíčko, sova (dobrovolný úkol - dokonči), MA - do s. 26

ČaJS - do s. 50

 

3.3.

Písanka 3 - s. 18 - píšeme h (zítra, kdy máme dvě hodiny ČJL, budeme psát velké Z na s. 17)

SL - opakuj včerejší úkol

MA - s. 26/ srdíčko - ústní úkol na pondělí 14.3. po jarních prázdninách, prosím podpis rodičů i u ústního úkolu

V pátek 4.3. proběhne ve škole tzv. Pruhovaný den. Jde o dobrovolnou akci. Kdo má chuť, může přijít v pruhovaném oblečení.

 

2.3.

Písanka 3 - s. 16 - pozor na psaní čárek, někteří na ně zapomínáme, na poslední řádek napiš své křestní jméno (psací písmo, popř. tiskací)

SL - s. 55 opakuj, s. 56/ puzzle a hvězdička 

 

1.3.

Písanka 3 - s. 15

SL - s. 55/ tulipán č. 3 - dokonči označení slabik - obloučky a čti, opakuj domeček a barevný sloupek

Některé děti nemají v pořádku příklady ze souboru M1 a M2. Doplňte si.

V pátek 4.3. bude ve škole tzv. Pruhovaný den. Pokud se děti budou chtít zúčastnit, mohou si připravovat pruhované oblečení a doplňky.

 

29.2.

Písanka 3 - s. 14

SL - opakuj s. 54, s. 55/ domeček a barevný sloupek

ŽP - s. 29/ červená tužka - dokonči

Stříháme žluté číslo 10 (do penálu) a malé číslo 10 (4 kusy - do krabičky ve škole). Dále stříháme příklady na sčítání a odčítání do 10 ze souboru M1 a M2 (celkem 20 kusů, tedy ty příklady, které zbyly). Tyto příklady dáme např. do sáčku a vložíme je do penálu. Ostatní příklady už nenosíme do školy, pracujeme s nimi podle potřeby doma.

Děti dnes nesou domů školní písanku a sešit na opis, přepis a diktát (podpis rodičů, oprava všech stránek, u některých dětí oprava chybí). Chystáme se psát diktát malých a velkých písmen a pětiminutovky ( příklady na sčítání a odčítání prozatím od 0 do 9).

 

26.2.

Písanka 3 - s. 13

SL - s. 54 - čteme slabiky, slova a věty, opakujeme si předchozí úkol s. 53/ trojúhelník, puzzle

Stříháme H, h, h (3 kusy).

Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou byla moc pěkná. Pokud byste měli zájem o její knihy, které jsou zaměřené na příběhy z říše hmyzu, je možné zaplatit knihy ve škole. O Květušce a tesaříkovi: 159,- Kč, Život u rybníka: 139,- Kč. Můžete se podívat i na internet, kde uvidíte i ilustrace z těchto knih.

Učivo pro nemocné děti dnes neuvádím, nikdo z dětí nechyběl.

 

25.2.

Písanka 3 - s. 12

SL - s. 53/ trojúhelník, puzzle (čti věty a správná spojení slov)

ŽP (oranžový) - s. 28/ lupa - na pondělí 29.2.

Procvičujeme psaní pětiminutovek, trénujeme psaní diktátu (nejprve malých a velkých písmen).

 

24.2.

Písanka 3 - s. 11

SL - s. 52/ tulipán č. 2

Vybírámme 30,- Kč na besedu se spisovatelkou.

Ve škole se opět vyskytly vši. Prosím, prohlédněte dětem vlasy. Děkuji.

 

23.2.

Písanka 3 - s. 10

SL - s. 52/ hvězdička - pokus se číst obtížnější slova, srdíčko - skládej alespoň 6 slov

Začínáme procvičovat diktáty a pětiminutovky. Píšeme zatím na mazací tabulku a společně si opravujeme.

Vybíráme 30,- Kč na besedu se spisovatelkou paní Vítovou.Beseda se uskuteční v pátek 26.2. v knihovně. Do notýsku budu zapisovat až zítra.

 

22.2.

Písanka 3 - s. 9

SL - s. 50/ puzzle (čti slova) a zalená pastelka, s. 51/ červená pastelka (čti věty, nakresli obrázky např. u tří vět)

Ve škole občas pracujeme na těchto stránkách: www.pripravy.estranky.cz

Vyhledáme si první třídu a vybíráme, co se nám hodí k učivu.

 

19.2.

Písanka 3 - s. 8

SL - s. 49/ opakuj domeček v tempu, barevný sloupek, můžeš si skládat např. žlutozelená slova

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ DĚTI:

Sl - do s. 50/ otazník

ŽP - do s. 25/ raketa, MA - do s. 23/ pusinka (nákupy)

ČaJS - do s. 48

 

18.2.

Písanka 3 - s. 7

SL - s. 49/ tulipán č. 1 , podle potřeby opakuj čtení ze včerejšího úkolu

 MA - 22/ sova - ústní úkol na pondělí 22.2.

 

17.2.

Písanka 3 - s. 6

SL - s. 48 a domeček na s. 49 (čti slabiky, slova a věty)

Stříháme písmeno C, c, c (3 kusy).

 

16.2.

Písanka 3 - s. 5

SL - s. 47/ kytička č. 19, barevný sloupek slov

ŽP - dokonči s. 24/ srdíčko + sova

Stříháme příklady ze souboru M1 a M2 na sčítání a odčítání do 9 (17 kusů). Ostatní příklady už si nechte doma a procvičujte si je podle potřeby.

Děti nesou dnes domů MA 1. díl a písanku 2 domácí, oba sešity si nechávají doma.

 

15.2.

Písanka 3 - s. 4

SL - s. 46 a 47/ domeček

Ve škole se vyskytly opět vši. Prosím, prohlédněte dětem vlasy.

V sekci Akce třídy máme vložené fotografie. Můžete se podívat.

 

12.2.

Písanka 3 - s. 3

SL - s. 45/ tužka a trojúhelník, opakuj si puzzle

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ DĚTI:

SL - do s. 45

ŽP - do s. 22, MA - do s. 20

Čajs - do s. 46

 

11.2.

SL - s. 45/ puzzle a pero - čti a tvoř slova (puzzle - nemusíš splnit úplně celé cvičení, ale snaž se)

MA - 20/ srdíčko - ústně na pondělí 15.2.

Stříháme žlutou kartu s číslicí  9, kartičky do krabičky s číslicí 9 (3 kusy). Budeme je potřebovat 15.2.

Dnes nemáme úkol z písanky, měli jsme jen jednu hodinu ČJL. Raději jsme četli a vymýšleli slova s těžkými slabikami (sta - : stany, mlu - : mluví, drá - : dráha, ...).

 

10.2.

Písanka 3 - s. 2

SL - s. 43 a 44/ čti barevný sloupek (pozor na méně známá křestní jména), s. 44/ srdíčko - skládej alespoň 6 slov z písmen

 

9.2.

Písanka 3 - s. 1

SL - s. 43/ kytička č. 18, opakuj čtení slabik v domečku

ŽP - S. 18/ zelené pero - piš krásné číslice

 

8.2.

Písanka 2 - s. 39

SL - čti s. 42 + domeček slabik na s. 43

MA - hraj si s kartami na sčítání a odčítání do 8, zahraj si hru ve dvojici podle zadní strany zelené MA

Někteří žáci dnes neměli karty s příklady. Doplňte si.

 

5.2.

Písanka 2 - s. 38

SL - s. 41 - dočti stránku, opakuj si obtížná slova z celé stránky

Stříháme R, r, r (3 kusy).

Stříháme příklady ze souboru M1 a M2 na sčítání a odčítání do 8 (15 kusů).

Děti nesou domů ukázat školní písanku a sešit na opis, přepis a diktát (oprava těchto dvou sešitů a podpis rodičů).

Ve škole se vyskytly vši. Prosím, prohlédněte dětem vlasy.

 

PRO NEMOCNÉ DĚTI:

SL - do s. 41

ŽP - do s. 18/ srdíčko a sova, MA - do s. 16

ČaJS - do s. 42

 

4.2.

Písanka 2 - s. 37

SL - s. 41/ označená polovina stránky - nácvik čtení obtížnějších slov (s - l - a - v - í, s - v - á - t - e - k), opakuj skládání slov ze s. 39

ŽP - 18/ srdíčko + sova - dobrovolný úkol na pondělí 8. 2.

 

3.2.

Písanka 2 - s. 36

SL - s. 39/ kytička č. 16, skládáme žlutě označená slova

MA - opakujeme s. 16/ sova - ústně

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ DĚTI:

SL - dio s. 39

ŽP - do s. 17, MA - do s. 16

ČaJS - do s. 42 

 

2.2.

Písanka 2 - s. 35

SL - s. 39/ domeček slabik, barevný sloupek, kytička č. 17, nadále skládáme žlutě zatržená slova ze s. 38

MA - s. 16/ sova - ústní úkol

Opět začínáme přepisovat písmena, slabiky a slova z tiskací podoby do podoby psací.

 

1.2.

Písanka 2 - s. 34

SL - s. 38 - čti slabiky, slova, věty, skládej žlutě zatržená slova

Stříháme Š, š, š (3 kusy). Písmenka, která nemají zip, můžeme ukládat ke koberečku např. v obálce.

Tento týden budeme procvičovat Š, š a také opakovat K, k, protože tomuto písmenku byly ve slabikáři určeny jen dvě stránky. Vracíme se ke čtení sloupečků z předchozích stran apod.

Dnes se můžete podívat na facebook školy na našich stránkách, kde se děti fotografovaly se školními písankami.

 

27.1.

M PS 20

Čj PS 51/3, 52/4,5

PTMS 20/7

Do pondělí 1.2.

Aktuální informace

05.09.2017

POKLADNÍ HODINY školní rok 2017-2018 platné od 11.9.2017

 

Pondělí: 14.30-15.30 hod

Úterý:    14.30- 16.30 hod.

Středa:   14.30- 15.30 hod.

Čtvrtek:  14.30- 16.30 hod.

 

Prosíme o respektování shora uvedených pokladních hodin. Platby mimo vyznačené hodiny nelze přijímat.

24.08.2017

Pokud jste ztratili lísteček na sešity, přikládáme ho ještě jednou

sešity

24.04.2017

Seznam žáků, přijatých do 1.třídy.

 

EU peníze školám Zlatý certifikát společnosti Scio Certifikát Aktivní škola

Kontakt

Základní škola SadskáKaroliny Světlé 386, 289 12 Sadská325 594 241, 773 386 100, 773 386 101 jídelna 736 752 367ggiwunv

Nejčtenější

21.12.2017
Vánoční vystoupení se tento rok opět velice vyd...
celý článek
04.01.2018
  Itálie   tvar boty   -&nb...
celý článek
04.01.2018
Milí rodiče, v novém kalendářním roce Vám přeji...
celý článek
 
Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede. / Arthur Charles Clarke / motto školního roku 2016-17