Akce třídy a fota

Lichožrouti

     V pátek jsme navštívili společně se 4.A městskou knihovnu. Seznámili jsme se s ilistrátorkou Galinou Miklínovou. Tato známá ilustrátorka nám představila knihy Pavla Šruta - Lichožrouti, které ilustrovala. Přečetla dětem několik úryvků z knih, a poté promítla žákům i ukázky ze stejnojmenného filmu, na kterém se rovněž svými ilustracemi podílela. Žáci byli seznámeni s tím, jak takový film vzniká, co je to animatik ( rozkreslený scénář) , námět, jak se modelují postavičky...  Dále si s dětmi paní Miklínová povídala o tom, jak vzniká kniha a že se vždy začíná rukopisem, který potom dostane ilustrátor. Děti se na oplátku svěřily s tím, jaké knihy právě čtou, a také jim byly zodpovězeny zajímavé dotazy, se kterými se obrátily na paní ilustrátorku. 

       

Vánoční vystoupení

Vánoční vystoupení se tento rok opět velice vydařilo. Už jen výzdoba jeviště byla zajímavá, zaměřená tématicky na jednotlivé sváteční dny. Žáci prvního i druhého stupně tyto sváteční dny představovali předváděním scének, písniček, básniček a pranostik.

Začali od 4. prosince, kdy má svátek svatá Barbora, pak pokračovali sv. Mikulášem, sv. Lucií, Štědrým dnem a sv. Štěpánem. Vystoupení završili 6. lednem, kdy se slaví příchod Tří králů. 

Všichni vystupující žáci si zaslouží velkou pochvalu za snahu a odpovědný přístup při nacvičování, především pak za úspěšné provedení vystoupení před rodiči. Poděkování patří i rodičům, kteří dětem pomáhali připravit kostýmy.

 

    

Celý článek

Čertovský den

V pondělí ve škole proběhla příprava na Mikuláše, měli jsme Čertovský den. Děti přišly v čertovských maskách, ale objevili se i andělé a Mikuláši. O velké přestávce se všechny masky shromáždily na schodišti u stromečku, kde si zazpívaly čertovskou písničku. Potom se vyfotily a utíkaly zpátky do svých tříd. 

      

Ve třídě si děti samy vybraly nejhezčí masky. Na prvním místě je anděl Radunka, na druhém a třetím místě jsou čartíci Tom a Nikča.

Podzimní svátky

Podzimní svátky si děti užily. Některé se zúčastnily soutěže O nejnápaditější dýni, během Vv si namalovaly obrázky s podzimní tématikou. Svátky nám osladila paní Ottová, která přinesla pro všechny výborné netopýry a rakvičky, za což jí patří velké poděkování!

           

Cvičení v přírodě

     V pondělí jsme byli na cvičení v přírodě, udělali jsme si pěknou procházku až do Kostelní Lhoty na hřiště. Po cestě jsme pozorovali, jaké nastaly v přírodě změny s příchodem podzimu.  Na hřišti si děti zahrály míčové hry a fotbal a vyzkoušely si i trampolínu, prolézačky, kolotoč. V lese si nasbíraly šišky, ze kterých si ve škole vyrobí ježky v hodině pracovního vyučování. Den se krásně vydařil, počasí nám přálo. 

      

Podzimiáda

V pátek na naší škole opět proběhla zábavná i poučná školní akce, při které se prvňáčci seznámili s ostatními žáky školy. Tentokrát žáci plnili vědomostní a sportovní úkoly na téma PODZIM.

      

Dopravní hřiště

I přesto, že celý den hrozil déšť, jsme se na dopravní hřiště v Nymburce těšili. V osm hodin začala teoretická výuka, která se týkala hlavních zásad účastníků silničního provozu. Děti si zábavnou formou zopakovaly, jak se mají chovat chodci a cyklisté. 

V duhé časti jsme již vyrazili ven na hřiště, kde jsme si vše procvičili prakticky. Žáci se rozdělili do dvou družstev. Jedni dělali cyklisty, druzí kontrolovali, zda dodržují bezpečnostní pravidla, potom se prohodili. 

Počasí sice hrozilo, ale nakonec nám přálo a my jsme se mohli plně věnovat výuce. Všichni si to moc užili,všem se na hřišti líbilo!

         

Rozloučení

To byl zase báječný den!

Moc jsme si ho užili, ale teď jsem si uvědomila, že to byl náš poslední společný výlet! A že jich bylo!

Snad jsme ,  za ty tři roky, co jsme se "měli" zažili spoustu hezkých chvil a legrace a budeme na ně vždy s úsměvem vzpomínat.

Děkuji tímto rodičům za přízeň a spolupráci a dětem přeji do dalších školních let hodně úspěchů, radosti z práce a třeba i hodně zajímavých výletů.

A až se zase příští školní rok potkáme - ve škole , nebo i v Sadské na náměstí - budeme se na sebe usmívat a mít radost, že jsme se potkali!

Vaše paní učitelka Hubáčková

Na boulingu za projektový den - 115 let školy

To se nám opravdu povedlo - o projektovém dnu jsme pracovali tak dobře, že jsme ho vyhráli a tak jsme šli za odměnu na boulig.

Už nám to koulení jde opravdu dobře - vyhráli kluci Jenda a Tom, kteří nakouleli 55 bodů bez mantinelů  a Nikča Kvízová , která to dala za  51 bodů!

Gratulujeme!

Ale vyřádili jsme se všichni!

           

Na návštěvě u dravců

                     

 

Kurz OČZMU v Bořích

V lese se nám moc líbilo, byla to legrace - ale také jsme se poučili, jak se chovat v případě nebezpečí, či ohrožení zdraví.

                           

 

Škola v přírodě letem světem !

Moc jsme si ji užili a budeme na ni hezky vzpomínat!

             

2.5. Výlet za kredity do záchranné stanice - Poděbrady - Huslík

V záchranné stanici jsme se formou činnostního učení dozvěděli -  jaké lesní plody a rostliny se dají konzumovat. Jak a z čeho se upeče chleba, z čeho uvaří čaj. Také  jak se dojí koza a kráva.

Zopakovali jsme si i spoustu informací o zvířatech. Některá jsme si i prohlédli ve voliérách a výbězích. Moc jsme obdivovali vydru, nosála i mluvící kafku.

Nejvíce se nám ale líbily praktické činnosti - a námi upečené rohlíky  moc chutnaly!

               

 

 

9.5. Výlet do Kladrub

Dne 9.6. jsme byli se třídou na výletě v Kladrubech nad Vltavou.

Mají tam nádherné koně. Nazývají se bělouši. Klisna má černá nebo tmavě hnědá hříbata a ta časem zbělají.

Kobyla čeká hříbě 11 měsíců.

Byla tam i nádherná rozhledna, zámek a kočáry.

Výlet se mi moc líbil.

Zapsala Nikol Tartárková

             

           

Beseda s Městskou policií Sadská - 10.4.2017

     

Dnes jsme se dozvěděli spoustu nových věcí o městské policii.

Zopakovali si čísla, na kterých někdy závisí i život lidí. Také dopravní značky a správné zásady při přecházení vozovky.

Pan Javůrek naše znalosti pochválil a dostali jsme reflexní náramky, abychom byli v silničím provozu dobře vidět!

Bseda se nám líbila!

Zdravá pětka - 11.4.2017

                             

Jako každý rok - i letos přišla paní Ulrychová - aby si s námi popovídala o správné výživě!

Musím děti pochválit - pamatovaly si z loňského roku skoro všechno ! A co si nezapamatovaly, to si zopakovaly! A také si vyrobily dobrou svačinku!

Velikonoce 2017

         

Než jsme se nadáli - Velikonoce jsou tu.

A tak nám paní Ottová upekla výborného čokoládového zajíčka a beránka, Simonka přinesla kraslice, kluci pomlázky a Toníček křížek s Ježíšem.

Zopakovali jsme si básničky a různé zvyky a obyčeje, které se dodržují o těchto svátcích i historku o ukřižování Ježíše Krista.

Protože nás příběh o ukřižování velmi zaujal, podívali jsme se  na film pro děti, který nám vše  vysvětlil.

A potom už mohly Velikonoce začít!

První jarní vycházka - 20.3.2017

               

A je tady jaro! Vydali jsme se společně na vycházku, abychom zjistili, jaké změny už příroda stihla udělat.

A tak jsme viděli první jarní rostliny, velice se nám líbila rozkvetlá forzýtie.

Také první mláďátka se už  stihla narodit, na statku u paní Urbanové jsme všichni obdivovali malá telátka.

A co by byla jarní vycházka bez sklouznutí na klouzačce ?

První jarní vycházku jsme si moc užili!

 

Den učitelů - 27.3.2017

         

Den učitelů se v naší škole slaví každý rok.

A každým rokem my učitelky obdivujeme, co vše naše děti dokáží bez nás zařídit a vymyslet!

Letos se oslava opravdu povedla! Opět jsem byla dojatá a děkuji tímto všem dětem za krásná přání, květinu i hrneček! Mám vás také ráda!

Josífkův pekelný týden

               

Společně jsme četli velmi poučnou knížku o Josífkovi - Josífkův pekelný týden. Někdo se v ní dokonce i poznal.

Knížku nám půjčila paní knihovnice a potom nás pozvala do knihovny, aby zjistila, jak se nám líbila a co jsme si zapamatovali. Moc děkujeme!

Při té příležitosti jsme se také po knihovně rozhlédli a zjistili jsme, že bychom si mohli chodit knihy půjčovat i ve svém volnu. A to je báječné!

Ať žijí čtenáři!

Skončili jsme plavání

           

Niola Kvízová měla narozeniny - už je jí 9 let.

               

Děkujeme za dobrůtky a přejeme všechno nejlepší!

Plavání - 17.2.

       

Výlet do planetaria v Hradci Králové - 16.2.

Ve škole jsme se učili o vesmíru. Paní učitelka nás vzala na výlet do planetaria.

Tam jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí. Viděli jsme i velký dalekohled a pustili nám vesmírnou pohádku.

Koupila jsem si ochranný filtr na pozorování Slunce a turistickou známku.

Výlet se mi moc líbil!      Zapsala Nikol Tartárková

             

         

 

31.1.2017

Čekání na vysvědčení!

         

Už je to tady!

   

Hurá, plavání!

Opět jsme začali jezdit plavat a už nám to všem pěkně jde!

           

O hrátkách s ČJ hrajeme divadlo

                 

A moc pěkně nám to šlo - vybrali jsme si loutky, sestavili příběh a potom zahráli divadlo!

Plavecký výcvik - 13.1.

Na to jsme se všichni těšili ! Jezdíme plavat!

       

Vánoční soutěž MLK

Před Vánoci jsme byli v knihovně na besedě s paní knihovnicí. Dostali jsme tam k vyplnění soutěžní pracovní list.

A jak to dopadlo?

     

Na 3. místě se umístil Tom Nejedlý.

Na 2. místě byl Filip Knapík.

Soutěž v naší třídě vyhrála Nelinka Borovičková.

Gratulujeme a těšíme se na příští návštěvu knihovny!

Mikuláš přece jen přišel!

           

A to díky Mikulášovi, který měl narozeniny a připravil nám překvapení.

Moc děkujeme za vystoupení i dobrůtky !

Vánoce v knihovně

V knihovně si na nás počíhala Lucka! Ta nám panečku dala!

Ale jinak jsme ( dle sdělení paní učitelky Vavrošové ) byli šikovní a na všechny otázky paní knihovnice znali odpověď.

       

Čerti do 3.B nepřišli

Přestože jsme je celý den čekali, tak k nám čerti letos nedorazili.

Zachraňovala to Nikolka Kvízová se svým kostýmem a o TH jsme si zahráli čertí hry.....

Tak snad večer !    

3.B na návštěvě ve skanzenu v Přerově nad Labem

         

         

         

     

Ze slohových sešitů:

Včera jsme jeli do Přerova.Prohlíželi jsme si chaloupky.Paní průvodkyně nám říkala pověsti, kde se spalo, jaké byly obyčeje....Moc se mi to líbilo.Potom jsme jeli autobusem zpět do Sadské.    Nikola Kvízová

 

Včera jsme jeli do Přerova.Paní průvodkyně nám vyprávěla o minulosti.Moc se mi líbila spodní vesnička.Ve dvě hodiny jsme jeli zpět do Sadské.    Radka Dokoupilová

 

24.11. jsme jeli s celou třídou do Přerovského skanzenu.Líbily se mi ty starobylé chatičky.Prohlédli jsme si všechny domky. Nejhezčí byla kovárna.Dozvěděl jsem se, že tam bylo natočena  spousta pohádek.Potom jsme se nasvačili a jeli  zpět do Sadské.Cesta byla dlouhá, ale nakonec jsme dojeli.     Adam Gott

V muzeu - 2.11.

V muzeu se nám moc líbilo a také jsme z dějin Sadské spoustu věcí věděli!

                 

Helloween u nás ve třídě - 1.11.

           

            

      

Dnes jsem se v 3.B opravdu bála - celá třída dnes měla totiž strašidelné oblečení - a moc jí to slušelo!

Paní Ottová napekla rakve a pavouky - měli jsme tedy postaráno o strašidelnou krmi. Moc děkujeme!

Děti donesly vyřezávané dýně -  pan Borovička dokoulel asi metrákovou - zřejmě bude dýňová polévka v jídelně! To byla teké velká zábava! A rodičům tímto děkujeme za pomoc!

Nikolka Tartárková nám předvedla, jak se dělá strašidlo. Ale strašit, to nám jde - podívejte na fotografie!

Potom jsme  měli ještě zvládnout vyjmenovaná slova po B - ale to nevím, jestli jsme si zapamatovali! Tak snad zítra....

 

Nad plánkem Sadské - 30.9.

Protože se učíme o naší obci - vydali jsme se na průzkum okolí a vzali si na pomoc plánek Sadské. 

           

           

Rybiáda - 27.9.

A je zde oblíbený projektový den !

Děti si najdou nové kamarády, naučí se pohybovat po škole a vzájemně si pomáhat při plnění zadaných úkolů.

A pokud se naučí i něco nového o vodě, rybách, vodních rostlinách - bude to bonus dnešního dne !

         

   

Myslím, že vše dopadlo, jak mělo!

 

Cvičení v přírodě - 23.9.

Jaké bylo ?

Počasí nám přálo, pochodovali jsme statečně, nohy nás nebolely, poznávali jsme neznámou část naší krajiny a ani se nepoprali!

Takže - báječný den !

                         

         

Jízda zručnosti - 15.9.

Příští rok  nám bude 10 let a budeme moct jezdit sami na kole po silnici, ale ještě než to bude - musíme se naučit pravidla silničního provozu, dopravní značky a jezdit bezpečně na kole.

Máme na to spoustu času - ale opakování - matka moudrosti!

A víte, že nám to včera na kolech i koloběžkách moc hezky šlo !

           

           

Konec týdne na hřišti

Dnes jsme to už nevydrželi a vyběhli jsme na hřiště.

A bylo tam krásně!

           

Začátek školního roku v naší třídě.

   

Aktuální informace

05.09.2017

POKLADNÍ HODINY školní rok 2017-2018 platné od 11.9.2017

 

Pondělí: 14.30-15.30 hod

Úterý:    14.30- 16.30 hod.

Středa:   14.30- 15.30 hod.

Čtvrtek:  14.30- 16.30 hod.

 

Prosíme o respektování shora uvedených pokladních hodin. Platby mimo vyznačené hodiny nelze přijímat.

24.08.2017

Pokud jste ztratili lísteček na sešity, přikládáme ho ještě jednou

sešity

24.04.2017

Seznam žáků, přijatých do 1.třídy.

 

EU peníze školám Zlatý certifikát společnosti Scio Certifikát Aktivní škola

Kontakt

Základní škola SadskáKaroliny Světlé 386, 289 12 Sadská325 594 241, 773 386 100, 773 386 101 jídelna 736 752 367ggiwunv

Nejčtenější

04.01.2018
  Itálie   tvar boty   -&nb...
celý článek
04.01.2018
Milí rodiče, v novém kalendářním roce Vám přeji...
celý článek
08.01.2018
Upozorňujeme rodiče na NUTNOST zaplacení zálohy...
celý článek
 
Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede. / Arthur Charles Clarke / motto školního roku 2016-17