Novinky a vzkazy

ŠKOLA V PŘÍRODĚ A JINÉ PLATBY

Připomínám , že do 20. ledna je nutné zaplatit zálohu na školu v přírodě, 1500,- Kč na účet školy, variabilní symbol -evidenční číslo žáka, najdete vše vpředu v žákovské knížce. Mohou jet i děti, které původně nechtěly a teď si to rozmyslely, stačí zaplatit zálohu.

Dále upozorňuji, že termín splatnosti zálohy na zájezd do Anglie byl 31.12. 2017, pokud jste ještě nezaplatili, prosím, urychleně to napravte.

S dotazy na lyžařský výcvik se obracejte na učitele tělocviku a p.uč. Bartáka, teď v lednu je jistě také nutné učinit platbu.

 

KRÁSNÉ VÁNOCE A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU

Sejdeme se po prázdninách ve středu 3. 1. 2018

 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

V úterý se čtyři děvčata z naší třídy aktivně zúčastnila vánočního vystoupení v sokolovně, chtěla bych všem zúčastněným poděkovat, byly to  Emma Franková, Lucka Bryndačová, Markéta Petrová a Anetka Štrobová, které vystupovaly jako Barbory. Také děkuji Míše Petrové, která byla připravena jako náhradnice, když nám onemocněla Emma a děkuji Emmě, která vystoupila i přes zdravotní problémy.

 

SEMIRAMIS

V pátek 15.12. 2017 jsme se zúčastnili preventivního programu organizace Semiramis. Tentokrát pod názvem "Táhneme za jeden provaz" a opravdu jsme spolu byli nuceni spolupracovat k úspěšnému zvládnutí všech úkolů.Pracovali jsme ve dvojicích, menších skupinkách a nakonec i jako celá velká skupina a to beze slov, což asi pro nás bylo to nejtěžší!

VÁNOČNÍ FLORBAL

Ve čtvrtek 21.12 2017 se koná každoroční turnaj ve florbalu od 8:55 do 12:35 hod.

 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

V úterý jdeme celá třída po druhé vyučovací hodině - čas bude upřesněn, na vánoční vystoupení do sokolovny.

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Letošní vánoční besidka se koná v pátek 22.12. 2017 od 10 do 12 hodin. Vyučování pro 7.A končí ve 12:00 hodin. Zapíšeme si do žákovské knížky.

Na besídku se sejdeme v naší třídě a jsme domluvení, že  každý přinese jeden dárek beze jména. Kdo chce, tak si přinese hrnek,pytlík čaje, cukroví.

Těsně před koncem besídky odstrojíme stromek!!!

 

POZOR ! DŮLEŽITÉ!

Ve čtvrtek 21.12. 2017 nebude odpolední vyučování, bude nutný podpis pod zápisem v žákovské knížce, který si zapíšeme, bez podpisu rodičů byste museli zůstat ve škole dle rozvrhu,tzn. do 14.25 hod!!!!!!

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Vánoční besídky druhého stupně proběhnou v pátek 22.12. 2017 od 10 hodin.

SEMIRAMIS

Tak jako v loňském školním roce se budeme i letos jako třída účastnit akcí organizace Semiramis. Setkání proběhne v pátek  15.12.2017 od 10:55 do 13:30 hodin v naší třídě v přízemí nové přístavby.

 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

Zveme všechny rodiče na vánoční vystoupení, které se koná v úterý 19.12. 2017 od 17 hodin v sokolovně. Před vystoupením a po vystoupení bude možné zakoupit výrobky našich žáků na tradičním "vánočním jarmarku" v nové přístavbě školy (vchod bude vedle sokolovny)

 

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE

 Další sportovní akcí bude předvánoční turnaj ve florbalu.

 

 

 

V úterý 5.12. 2017 proběhne tradiční předvánoční "KINBALL", začínáme v 8:55 hodin.

 

 

 

ZDRAVÍM SVOU TŘÍDU

a doufám, že pečlivě nosíte omluvenky paní učitelce Budkové, že se chováte vzorně a nemusí se s vámi paní učitelka zlobit!

Doufám, že po podzimních prázdninách už budu ve škole.

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2018

V žákovské knížce zjišťujeme předběžný zájem o školu v přírodě v září 2018 v rekreačním sředisku na Slapech.

Cena cc. 3400,- Kč

 

 

 

Zveme rodiče a nejen je na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ naší školy, který se koná 28.9. 2017 od 9 do 11 hodin.

Přijďte si prohlédnout všechny části naší školy, starou budovu, přístavbu i naše zcela nové učebny !

 

Pečeme z plodů podzimu

I v letošním školním roce se k Podzimiádě váže soutěž v pečení, téma : PEČEME Z PLODŮ PODZIMU.

Vaše dobroty se budou odevzdávat ráno v pondělí 2.10. 2017 ve školní jídelně, kde je bude ochutnávat a vyhodnocovat odborná porota.

Těšíme se :)

 

 

Podzimiáda

pátek 29.9. 2017

Vodiči (náhradní vodiči)

P.Skála (D.Musil)

J.Truhlář (J.Lochmann)

N.Lachmannová (D. Černá)

K. Richtrová (K.Zalabáková)

V. Martínková ( A.Petr)

N.Gruntová (D.Kvíz)

 

Stanoviště - pro stanoviště, která jsou venku, má p.uč. Bláhová připravenou náhradní mokrou variantu v případě nepříznivého počasí

1/ Školní dvůr u tampolín - Skála, Kroulík, Balaš

2/ Školní dvůr, umělá zelená tráva - Čapek, Musil, Chalupa

3/ Jídelna - Kratochvílová, Černá, Bryndačová

4/ Jídelna - Kurková, Zalabáková, Telipský, Svoboda

5/ Učebna č. 48, 2. patro - Štrobová, Petrová M +M, Petr

6/ Učebna č. 49, 2. patro - Franková, Klokočníková, Kvíz

Vítám vás v novém školním roce 2017/18.

 

Prosím o kontrolu,zda mají všichni přístup do Bakalářů, nefunkční vstupy prosím nahlásit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji všem žákům mé třídy za květiny a rodičům za spolupráci. Přeji hezké prázdniny a těším se na shledanou v září :)

 

 

Důležité ! Kdo tu čtete, informujte ostatní, prosím!

V pátek 23.6. o třídnické hodině prosím vyplňte v žákovské knížce hodnocení za druhé pololetí! I když nemáte vysvědčení, zhodnotit můžete, sami víte, co se vám dařilo a nedařilo, líbilo atd. Žákovské knížky se budou v posledním týdnu vybírat, ať máte omluvenky!

Připravte si na poslední týden do skříňky nějaký vhodný hadr, skříňky se budou od úterý do čtvrtka vyklízet a umývat! Budeme mít určený přesný čas, kdy je umyjeme.

Odneste si ze skříněk, co už nepotřebujete, kufřík na výtvarku a tělocvik!

V případě problému se obracejte na p.uč. Řehořkovou, která je tak hodná, že vám vydává ty fotky. Děkuji, že si je u ní vyzvedáváte :)

Doufám, že v pondělí už se uvidíme :)

 

Ve dnech 27.6. - 29.6. 2017 končí vyučování po páté vyučovací hodině t.j. v    e 12.35 hodin. V pondělí 26.6. 2017 se normálně učí podle rozvrhu.

Informace k exkurzi

Odjezd: 13. 6. 2017  vlakem v 8:03 .  Sraz na vlakovém nádraží v 7.45

10:00 – 13:00 – program v Ostré

Návrat do Sadské: vlakem ve  14.41 hod.

Žák si hradí  vlak cca 57 Kč (při zakoupení hromadné jízdenky předpokládádm o pár korunek míň) a vstupné do areálu vesnice 60,- Kč.

Plus je třeba mít s sebou peníze, doporučuji cca 100,- Kč na dobrovolné aktivity v areálu, které se platí tzv. groši a 1 groš =10 Kč.

  Akce vždy začíná a končí u budovy vlakového nádraží v Sadské.

  S sebou svačinu ( odhlásit si ve škole oběd), pití, dobrou obuv, doporučuji nastříkat repelentem a pokrývku hlavy. Vybíráme 60 Kč na vstupné a    Kč na vlak- hromadná jízdenka.

S sebou doporučuji , pokud chcete využít dobrovolné aktivity v areálu, jako např. výroba mýdla, provazu, ručního papíru nebo si dát třeba palačinku v hodovní síni, alespoň 100 Kč. Platí se tu tzv. groši a 1 groš =10 Kč. Aktivity stojí podle náročnosti 2 nebo 3 i více grošů.

Od 10 hodin máme objednanou prohlídku areálu s průvodcem, poté si každý projde areál individuálně a ve 13.35 odjíždíme vlakem domů.

Děti byly seznámeny s pravidly chování v areálu, která jsem obdržela z firmy Botanicus mejlem. Jedná se hlavně o ničení věcí v areálu, trhání kytek a hlazení a krmení zvířat, což je zakázáno.

Podorobnější informace lze získat na www.botanicus.cz

V úterý 6.6. 2017 dostanete lísteček k exkurzi- souhlas rodičů  a začínáme vybírat 60 Kč na vstupné. Peníze na vlak si vezmete každý s sebou rovnou na nádraží.

 

Vybíráme 50,- Kč na hudební pořad, na který půjdeme 6.6. 2017 pravděpodobně třetí vyučovací hodinu.Kdo ještě nezaplatil, přineste, prosím.

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí

V úterý sraz před školou v 7.50. V 8 hodin odcházíme k jezeru.

S sebou dostatečné množství pití,svačinu, pořádné boty- půjdeme po louce i lesem, pokrývku hlavy a doporučuji nastříkat repelentem.

Konec ve 13.30 před školou, odpolední výuka není.

 

Chystáme se na exkurzi

 

V červnu se vydáme na první společný výlet - exkurzi do Centra řemesel a bylinných zahrad Botanicus v Ostré.

Podrobnosti sledujte zde na portfoliu. Pojedeme v úterý 13.června 2017 vlakem.

Mrkněte také na http://www.botanicus.cz/ :)

 

Výsledky naší práce na celoškolním projektu

 

 

 

Pozor! V úterý 23.5. 2017 nás čeká beseda o plazích, vybíráme 30 Kč! Prosím pokud možno drobné přesně. Naše třída by měla jít na besedu  ve 12.30 hod s vyučujícím, který u nás v tu dobu učí. Doba trvání cca 60 minut.

 

Informace k celoškolnímu projektu "115 let ZŠ Sadská"

Projekt probíhá ve čtvrtek 18.5. 2017 a sice 1.-4. vyučovací hodinu. Dále vyučování pokračuje dle rozvrhu.Pravděpodobně budeme v č.32.

Pracovat budete ve skupinách, které jsme si v pátek dohodli o třídnické hodině.

S sebou: psací potřeby, pastelky, fixy, lepidlo, nůžky, pravítko. Je vhodné mít už předem nějaké obrázky, spíše menší, aby nezabraly celou čtvrtku A4 !!! Sice bude přístup k PC a možnost tisku, ale....

Jednotlivým skupinám je přiřazen úkol takto:

Skupina Pavel Skála a spol.  má téma ENERGIE a EKOŠKOLA. Tzn. voda, elektrická energie,topení. Jednotlivé úkoly vyžadují zpracování přímo ve škole, ale můžete si přinést obrázky k tématu a případně informace ohledně spotřeby energii, šetření energiemi. Vezměte si s sebou určitě kalkulačku, usnadní vám počítání :) Půjde o konkrétní spotřeby energii v budově školy.

Skupina Tomáš Čapek a spol. bude zpracovávat zajímavosti ze školního života školy v zahraničí a naší školy. Vhodné je přinést si obrázky školy, případně aktivit, které se ve škole provozují, obrázky školních potřeb atd.

Skupina Lucka Bryndačová a spol. bude zjišťovat informace o vedení a fungování školy a obecního úřadu kdysi a porovnávat je s nynější dobou.  Zase by bylo fajn mít pár obrázků.

Skupina Sebastian Balaš a spol. bude zpracovávat infromační leták o naší škole pro zahraniční návštěvy v anglickém jazyce. Opět je vhodné mít  s sebou nějaké obrázky, případně si už zkusit navrhnout, o čem by měl leták pojednávat.

Skupina Vašík Chalupa a spol.  bude porovnávat vyučování v době kdy byla škola založena a dnes.  Opět by bylo fajn mít obrázky.

Pokusím se přinést dvě publikace, které mám o naší škole doma a které by vám měly při práci pomoci. A na školním disku by měl být k dispozici krátký film k projektu.

Případné dotazy zítra o přestávce nebo před angličtinou.

 

Hudbou proti drogám

V pátek 12.5. 2017 se třída zúčastní pořadu Hudbou proti drogám. Vybíráme 40 Kč.

 

Upozornění!!!

Upozorňuji všechny rodiče, že pokud dítě onemocní, je nutné ho co nejdříve omluvit buď telefonicky nebo mejlem.

Dle školního řádu  : "Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka."

Po návratu do školy je žák povinen neprodleně předložit třídnímu učiteli omluvenku v žákovské knížce!

Pokud má omluvenku např. k lékaři,  nemůže opustit svévolně školu, omluvenku musí ukázat třídnímu učiteli a omluvit se i učiteli, na jehož hodinu už nebude přítomen.

 

Květinový den!

10.5. 2017  je tzv. květinový den, pokud chcete přispět na dobrou věc a koupit si kytičku, nezapomeňte si vzít drobné korunky!

Více na https://www.denprotirakovine.cz/letosni-sbirka/

 

Focení

25.5. 2017 se fotíme!

 

 

POZOR ! Vybíráme si druhý cizí jazyk!

Děti nesou domů lístečky pro výběr cizího jazyka do 7.třídy, je nutné vyplnit a poslat v úterý 2.5. 2017 zpět.

na výběr je 1.Německý jazyk

                       2. Ruský jazyk

Škola si vyhrazuje právo při výrazném rozdílu v počtu žáků v jednotlivých skupinách na přesun mezi skupinami.

 

Prosím rodiče žáků, kteří dnes chybí a lísteček nemají, o informaci, který jazyk si vybrali,  na   semecka@zs-sadska.cz nebo o zprávu prostřednictvím programu bakalář. Děkuji.

 

Kyberprostor

Dnes, 24.4. 2017 byly děti znovu poučeny o bezpečném chování na internetu v souvislosti s případem z médií pod názvem "Modrá velryba".

 

Semiramis

Dne 21.4. se koná setkání v rámci projektu Semiramis. Z tohoto důvodu dojde mimořádně ke změně rozvrhu. Dne 21.4. 2017 končí výuka celé třídy ve 13.30 hodin. Další pátek 28.4. 2017 končí výuka už v 11.40.

Po přechodnou dobu bude škola otevřena pro žáky ráno už v půl 8.

Vánoční besídka

V úterý 20.12. se od 12:30 koná besídka. Děkuji dětem za krásný vánoční stromeček, který si sami připravily a ozdobily.

Vánoce

Vánoční představení

 Dne 15.12. se od 17 hodin koná v kině vánoční představení. Všichni rodicě, příbuzní a kamarádi jsou zváni.

Semiramis

Dne 25.11. se koná setkání v rámci projektu Semiramis. Jedná se o pokračování z I. stupně. Z tohoto důvodu dojde mimořádně ke změně rozvrhu. Jelikož setkání končí až po 6 vyučovací hodině, bude VO ze dne 9.12. 2016 (5 vyučovací hodina) přesunuta na 25.11. (6 vyučovací hodina). Tzn. že 25.11. končí vyučování až v 13:30 a 9.12. končí naopak již v 11:40.

Informativní schůzky

Dne 15.11. 2016 se koná v učebně č.32 (1. patro) informativní schůzka s rodiči. Hlavním programem bude seznámení s prospěchem a chováním za 1Q školního roku 2016/2017. Vzhledem k tomu, že se jedná o první informativní schůzku po přesunu na II. stupeň, prosím o Vaší účast.

Adaptační kurz

Sraz účastníku adaptačního kurzu je v 7:30 na nádraží v Sadské. (5.9.) Návrat je ve středu (7.9.) v 14:42. Žáci, kteří na kurz nejedou, chodí po dobu jeho konání do třídy 6.B.

Změna rozvrhu

V týdnu od 5.9. do 9.9. je pouze dopolední vyučování.

Rozvrh

Aktuální rozvrh je k nahlédnutí na "Bakalářích". 

 

Aktuální informace

05.09.2017

POKLADNÍ HODINY školní rok 2017-2018 platné od 11.9.2017

 

Pondělí: 14.30-15.30 hod

Úterý:    14.30- 16.30 hod.

Středa:   14.30- 15.30 hod.

Čtvrtek:  14.30- 16.30 hod.

 

Prosíme o respektování shora uvedených pokladních hodin. Platby mimo vyznačené hodiny nelze přijímat.

24.08.2017

Pokud jste ztratili lísteček na sešity, přikládáme ho ještě jednou

sešity

24.04.2017

Seznam žáků, přijatých do 1.třídy.

 

EU peníze školám Zlatý certifikát společnosti Scio Certifikát Aktivní škola

Kontakt

Základní škola SadskáKaroliny Světlé 386, 289 12 Sadská325 594 241, 773 386 100, 773 386 101 jídelna 736 752 367ggiwunv

Nejčtenější

21.12.2017
Vánoční vystoupení se tento rok opět velice vyd...
celý článek
04.01.2018
  Itálie   tvar boty   -&nb...
celý článek
04.01.2018
Milí rodiče, v novém kalendářním roce Vám přeji...
celý článek
 
Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede. / Arthur Charles Clarke / motto školního roku 2016-17