Návrat 2.stupně

Vážení rodiče, na základě pokynů MŠMT umožňujeme od 8. 6. 2020 přítomnost žáků 2. stupně ve škole v následujícím rozsahu a za těchto podmínek:

– rodič oznámí zájem o přítomnost žáka ve škole třídnímu učiteli nejpozději do středy 3. 6.

Výukové materiály

Pro výuku z domova jsme zřídili stránky, na které budou postupně dodávány úkoly z jednotlivých předmětů. Odkaz najdete níže:

STUDOVNA

Prosíme rodiče o spolupráci v této situaci. Úkoly budou procvičovací, pokud se opatření protáhne, budeme se snažit zprostředkovat video-výuku.

Organizace výuky v následujících týdnech

Dne 25.5. se škola otevře přihlášeným žákům 1.stupně. V návaznosti na pokyny Ministerstva zdravotnictví  žádáme rodiče o zajištění následujících skutečností:

  • Při příchodu do školy musí mít dítě nasazenou roušku
  • Dítě vejde do školy určeným vchodem a bez přezutí

Uzavření školy

Vláda od zítřka zavřela všechny základní a střední školy. V provozu nebude ani školní družina. Časové rozmezí zatím není známo. Úkoly a zadání budou učitelé zasílat žákům on-line. Aktuální informace budeme ihned sdělovat přes stránky školy a facebook.