Den učitelů

Den učitelů

Říká se, že učitelské povolání je nevděčné, ale my jsme dnes zase zažili tolik krásných okamžiků, které pro nás znamenaly víc, než spousta slov, že bychom mohli směle oponovat. Žáci 9.ročníků připravili oslavu Dne učitelů a její průběh nám několikrát

Matematický klokan

Matematický klokan

V minulém týdnu proběhla ve škole soutěž „Matematický klokan“, které se zúčastnila většina žáků, kteří si chtěli vyzkoušet své znalosti z matematiky.

Nejúspěšnějšími byli v kategorii Cvrček (2.-3.třída) Vrba Š. 3.B, Klokánek ( 4.-5. třída) Sýkorová N. 5.A,