Reakce klubu rodičů

Vážení rodiče a přátelé školy,
zajisté Vám v posledních dnech, krátce před volbami, neuniklo několik čísel informačního občasníku “Sadské novinky”.
Klub přátel školy se od této bulvární tiskoviny, která poškozuje letitou činnost spolku a především rodiči financovanou pomoc škole,
naprosto

Opět budeme stavět

Škola ve spolupráci s obcí získala finanční prostředky na výstavbu 2 učeben pro žáky, vyžadující zvláštní péči. Dnes jsme byli řídícím orgánem informováni o přidělení dotace. Stavba vyplní hluché místo v “krčku” u tělocvičny. Se stavbou by se mělo začít na jaře příštího roku.