Zákaz vstupu

Upozorňujeme rodiče, že prostor školního dvora a šaten je určen pouze dětem a zaměstnancům školy. Na začátku školního roku jsme vstup umožňovali, nyní je to však po ustálení chodu školy již zbytečné. Prosíme o respektování daných pravidel. Děkujeme.

Stromiáda

Stromiáda

Každoroční celoškolní projekt bude tentokrát věnován stromům. Úkoly pro své mladší spolužáky připraví žáci 2.stupně. Akce se koná ve čtvrtek 8-11,40. Dále pokračuje výuka dle rozvrhu.

Konverzace v angličtině

Konverzace v angličtině

Stejně jako v minulém roce jsme díky spolupráci s ženským týmem Basketbalu Nymburk získali pro naši školu rodilou mluvčí. Hráčka Chloe Wells je navíc vystudovaná učitelka, což je u rodilých mluvčích nevídaná výhoda. Těšíme se na další spolupráci s ní.