Vznik Československé republiky

– české osobnosti vyvíjí tlak na zahraničí, aby umožnilo vznik samostatného českého státu
– T.G.Masaryk, E.Beneš
R-U – oslabeno válkou = neprotestuje
28.10.1918 – vyhlášení samostatného československého státu xxx
– změny ve školství, měna, státní správa xxx
– Základem státu byla nová ústava xxx
Průmysl
– jeden z nejvýznamnějších závodů – Baťovy závody ve Zlíněxxx
– 8hodinová pracovní doba

První světová válka
– počátek 20.století – rozvoj průmyslu – hledání nových trhů – střety zájmů

2 skupiny států:
Trojspolek xx Trojdohoda xx
Německo Velká Británie
Rakousko – Uhersko Francie
Itálie Rusko

xx1914 – atentát v Sarajevu na následníka R-U trůnu – vypovězení války Srbsku + postupně se přidaly další státy
xx1917 – vstup USA do války na straně Dohody
listopad 1918 – R-U, Německo vzdaly

1.sv.válka – zatím technicky nejdokonalejší (tanky, telefon, plyn)xx
– velké ztráty (10 mil.mrtvých)
– hladové bouře – vznik nových států ( současně rozpad R-U)

july, 2018

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny     26. – 27.10.2017
Vánoční prázdniny     23.12. – 2.1.2018 
Pololetní prázdniny   2.2.2018
Jarní prázdniny     12.2. – 18.2.2018
Velikonoční. prázdniny  29.-30.3.2018
Zápis do 1.tříd   4.4.2018
Konec šk.roku 29.6.2018