Vznik Československé republiky

– české osobnosti vyvíjí tlak na zahraničí, aby umožnilo vznik samostatného českého státu
– T.G.Masaryk, E.Beneš
R-U – oslabeno válkou = neprotestuje
28.10.1918 – vyhlášení samostatného československého státu xxx
– změny ve školství, měna, státní správa xxx
– Základem státu byla nová ústava xxx
Průmysl
– jeden z nejvýznamnějších závodů – Baťovy závody ve Zlíněxxx
– 8hodinová pracovní doba

První světová válka
– počátek 20.století – rozvoj průmyslu – hledání nových trhů – střety zájmů

2 skupiny států:
Trojspolek xx Trojdohoda xx
Německo Velká Británie
Rakousko – Uhersko Francie
Itálie Rusko

xx1914 – atentát v Sarajevu na následníka R-U trůnu – vypovězení války Srbsku + postupně se přidaly další státy
xx1917 – vstup USA do války na straně Dohody
listopad 1918 – R-U, Německo vzdaly

1.sv.válka – zatím technicky nejdokonalejší (tanky, telefon, plyn)xx
– velké ztráty (10 mil.mrtvých)
– hladové bouře – vznik nových států ( současně rozpad R-U)

july, 2019

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2018/19

Školní rok začíná v pondělí 3.9.2018

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2018

Vánoční prázdniny 22.12. – 2.1.2019

Pololetní prázdniny 1.2.2019

Jarní prázdniny 18.2. – 24.2.2019

Velikonoční. prázdniny 18.-19.4.2019

Zápis do 1.tříd 3.4.2019

Konec šk.roku 28.6.2019