9.3.

Školství v 17. A 18.století

Po třicetileté válce –

 • xxxVětšina škol na venkově zrušena
 • Vrchnost se nezajímala o vzdělání poddaných
 • xxxZačíná převládat negramotnost

Jan Ámos Komenský

 • Navrhl změnu způsobu výuky
 • xxxDo školy měli chodit chlapci i dívky
 • Výuka měla probíhat v mateřském jazyce
 • xxxMěla být názorná
 • Chtěl zrušit tělesné tresty ve školách (za neznalost)
 • Tresty za nekázeň ponechat

Dobrovolný úkol str.16 – 1 okruh vypracuj

5.3.

Baroko

 • Po Bílé hoře povinné přestoupení na katolickou víru
 • xxxPokud šlechta nechtěla – vystěhování

Baroko – nový styl spjatý s katolickou vírou

 • xxNáboženská témata
 • xxxCírkevní objekty – kostely, chrámy
 • Morové sloupy, sochy svatých, nástěnné malby – fresky

Život v baroku – lidé svázáni s církví celý xxx život (křest, svatby, pohřby..)

 • Zpovědi ze hříchů
 • Kostely měly představovat jiný svět
 • Nová hudba (varhany)
 •  
 • Povinné – barokní stavba – nakreslit, nalepit 

2.3.

Život ve středověku

Xxx Dělení obyvatel

 • panovník
 • šlechta
 • řemeslníci a kupci
 • poddaní

Šlechta – honosná sídla, velký majetek

Řemeslníci a kupci – vlastní hospodářství, chov zvířat, výroba a prodej zboží

 • xxřemeslníci se sdružovali v cechy

xxPoddaní – povinováni robotou, platili daně panovníkovi, šlechtě i církvi

 • stále trestáni – docházelo k selským bouřím

xxŠpatná hygiena – epidemie moru

20.2.

Doba pobělohorská

xxNástup Habsburků – spory s českými stavy (šlechtou)

xxBitva na Bílé hoře  r.1620 – vyvrcholení rozporů

 • Habsburkové zvítězili
 • povoleno jediné náboženství – katolické

xxxDalší dopady – chudoba, nemoci, mor

Habsburkové vládli dalších 300 let

V Evropě náboženské boje

– vyvrcholily v třicetiletou válku – xxhlad, nemoci, drancování

Dobrov.úkol – zbraně v 17.století

Kdo pro nemoc nebyl zkoušen z mapy Evropy, bude po prázdninách.

2.3. – vybíráme sešity

 

Opakování

Nejstarší dějinyskládáme na základě vykopávek a zjištění archeologů

Pravěk – Naši předkové – lovci a sběrači , hlavní nástroj – opracovaný kámen

Velkomoravská říše – Vládce říše povolal Konstantina a Metoděje, spolu s vírou přinesli i slovanské písmo – hlaholicixxx

Lucemburkové – Nejznámější –xxx Karel IV. – Otec vlasti – velká výstavba, založení univerzity, Praha jedním z nejvýznamnějších měst v Evropě

Husitské válkyJan Hus – jeden z největších kritiků. Upálen 6.7.1415 (státní svátek). Jeho upálení vyvolalo odpor a přerostlo v husitské války  xxx

Středověk – vládne šlechta a církev, poddaní jsou nejchudší vrstvaxxx

 

Ukončení kapitoly Evropa – zkoušení dle:

Kde leží? 

A pokud by nešlo otevřít (jde přes Edge) – 

Státy Evropy (lehké)

6.2.

POLSKO

 • severní soused
 • Baltské moře (Gdaňsk, Gdyně-přístavy) 
 • Mnoho jezer
 • Převážně nížiny

Hlavní město – Varšava

 • téměř zničena za 2.sv.války

Osvětim – židovský koncentrační tábor

Polsko velmi poničeno během 2.sv.války

Dobrovolný úkol – vypracuj porovnání některého sousedního státu s ČR (prezentace, referát, soutěž…)

3.2.2020

Rakousko

 • turistická země, jižní soused
 • Alpy, Alpské ledovce- sníh po celý rok
 • Největší řeka – Dunajxx

Hlavní město – Vídeňxx

Měna – euro

St.zřízení – spolková republika

Jazyk – němčinaxx

Osobnosti – Mozart, Liszt, Arnold Schwarzennegerxx

23.1.

Německo

 • silný evropský stát
 • více spolkových zemí
 • u našich hranic Bavorsko, Sasko
 • Severní a Baltské moře
 • Průmysl – černé uhlí, železo

Největší řeka – Rýn

Další řeky – Labe (Hamburk), Odra

Hl. město – Berlín

Další města – Mnichov, Drážďany

Umělci – Bach, Beethoven

Původce – 2 světových válek

 

20.1.2020

SLOVENSKO

 • od roku 1993 samostatný stát

hlavní město – Bratislava

 • říční přístav na Dunaji xxx

Další města – Komárno – loděnice

 • Piešťany – lázně

Pohoří – Vysoké a Nízké Tatry  xxx

Řeky – Váh, Hron, Dunaj  xxx

Speciality – sýry, halušky xxx

Turistické cíle – Tatry, zámek Bojnice, Slovenský kras, lázně s termálními prameny

Kontrolní práce – zadání na 20.1.2020

opak evropa

13.1.

Rusko – největší evropský stát

 • část území v Asii ( Sibiř)
 • město Moskva – sídlo prezidenta
 • velké přírodní bohatství ( zlato, diamanty, ropa, dřevo)
 • republika
 • rubl

Dobrovolný úkol – prezentace státu Evropy, který jsme neprobírali.

6.1.

Evropské státy –

Vnitrozemí Švýcarsko

– turistická velmoc

– hodinky, sýry, čokolády

– banky

– neutrální stát

– hlavní město Bern

– st.zřízení – republika

– měna – švýcarský frank

 

Maďarsko

– zemědělský stát

– kukuřice, víno, klobásy

– hlavní město Budapešť

– jezero Balaton

– st.zřízení – republika

– měna – forint

dobrovolný úkol Řím ( pověst o dvojčatech a vlčici)

19.12.

Řecko

antická kultura

– počátky evropských dějin

– chudé, hornaté

– zisk z turistů

– nejv. hora – Olymp – sídlo bájných antických bohů

– hl. město – Athény

– Řecko má území i na mnoha menších ostrovech

St.zřízení – republika

Měna – euro

 

Itálie

tvar boty

– 2 ostrovy – Sicílie, Sardinie

– jih chudý

–  stát bohatý na památky – turisté

st.zřízení – republika

měna – euro

hl. město – Řím ( pověst o dvojčatech a vlčici)

– památky – 

Vatikán– samostatný církevní stát uvnitř Říma – nejmenší stát světa

další města – Benátky – město na vodě (gondoly) sport – kopaná, basketbal… typické – těstoviny, pizza, xx sopky (Vesuv, Etna)

15.12.

Západní Evropa Velká Británie – ostrovní stát – námořnictvo ( válečné i obchodní) xxx – zisk mnoha kolonií Xxx – dělí se na několik historických zemí, největší je Anglie xxxx hl. město – Londýn stát. zřízení – království měna – libra

Francie – přímořský stát -kosmetika, víno, památky xxx -Eiffelova věž xxx -hl.město – Paříž – stát. zřízení – republika – měna – euro

Nizozemsko – nížina, přímořský stát 1)mlýny, dřeváky, tulipány, sýr xxx 2)kanály, vodní cesta – hl. město – Amsterodam Rotterdam – největší evropský přístav stát. zřízení – království měna – euro

9.12.

Severní Evropa

 

Finsko –   Helsinky

 • země tisíců jezer xxxx
 • obtížný jazyk
 • republika

 

Švédsko – Stockholm

 • největší ze severských států xxx
 • železná ruda ( ocel), lesy ( dřevařský průmysl)xxx
 • království

 

Norsko –   Oslo

 • skalnaté pobřeží
 • potomci Vikingů( mořeplavci) xxx
 • lov ryb
 • království

 

Všechny státy mají chladné podnebí. Lov ryb, lesy.xxx

5.12.

Evropa

Světadíly – Asie, Amerika, Afrika, Austrálie, Evropa, Antarktida

Evropa – 2.nejmenší světadíl

 • Hranice mezi Evropou a Asií prochází pevninou (řeka Ural, pohoří Ural)
 • Ostatní hranice tvoří moře a oceány

Poloostrovy – Skandinávský, Pyrenejský, Apeninský, Balkánský

Ostrovy – Island, Britské ostrovy

Povrch Evropy – Většinou nížiny

 • Pohoří Alpy (nejvyšší), Karpaty, Pyreneje..
 • Sopky – Etna

 

Česká republika – hospodářsky vyspělý stát

Nerostné zdroje – uhlí, kaolin, vápenec

XXZnámá výroba – porcelán, sklo, keramika, pivo, automobily

XXTurismus – lázeňství, památky, sport

Dovážíme – ropu, zemní plyn, suroviny pro chemický průmysl

Zemědělství – výborné podmínky v nížinách

Evropská unie

 27 členů, poslední rozšíření -Chorvatsko

ČR – členem od roku 2004

Společná měnaeuro

XXZákladní symbol – vlajka EU

XXSídlo EU – Brusel (Belgie)

pravidla-web

Seznam prezentací

Vybíráme sešity!!

28.11.

ČR jako demokratický stát

 • Republika se dělí na kraje (14)
 • Úředním jazykem je čeština
 • Prezidenta volí občané přímo
 • Parlament volí ve stranických volbách
 • Vládu jmenuje prezident a schvaluje Parlament

Práva občanů – zakotvena v Ústavě

 

ČR – součást Evropy

 • Kvalitní zemědělství
 • průmyslově vyspělý stát
 • Nerostné zdroje (černé uhlí, kaolin..)
 • Vývoz – sklo, porcelán, pivo, automobily..
 • Důležité – lázeňství, cestovní ruch

 

18.11.

Moravskoslezský kraj

–        řeky : Odra, Opava, Ostravice, Olše

průmysl : černé uhlí

–        nejdůležitější průmyslová oblast u nás

Ostrava – 3.nejv. město

–        Nová Huť, Vítkovice – železárny

–        Dnes útlum těžby – škodí životnímu prostředí

Havířov – nejmladší město v republice

Český Těšín – rozdělen na 2 části ( českou a polskou) 

Kopřivnice  – automobilový závod, první automobil 1898

Zkoušení – kraje!!

14.11.

Zlínský kraj

Valašsko

vrcholy – Radhošť ( 1129m), Lysá hora ( 1324m)

xxx  zvyky, písně, tance, kroje

Řeky – Morava – nejvýznamnější řeka kraje

Vsetín – zámek, muzeum

–  „Zbrojovka“

Xxx Rožnov pod Radhoštěm    – skanzen, turist. centrum

Zlínxxx tradiční výroba obuvi

 • Továrny Tomáše Bati
 • Muzeum obuvi
 • xxxAteliéry kreslených filmů

 

Procvičování na zkoušení

Dobrovolný úkol – propast Macocha – pověst

11.11.

Olomoucký kraj

 • Pohoří Hrubý Jeseník (Praděd 1491m)

Řeky – Morava, Odra

xxxZemědělství – oblast Haná – nejúrodnější kraj ČR, mírné podnebí

xxxOlomouc – středisko kraje

 • Sloup Nejsvětější trojice (památka UNESCO)
 • xxxorloj
 • Průmysl – SIGMA – čerpadla
 • Výstava FLORA Olomouc

Šumperk – výroba plátna

 • Xxx Dějiště církevních procesů
 • Výroba umělých diamantů

Brno a okolí

 • průmyslové centrum Moravy
 • veletržní město
 • mezinárodní letiště

Kultura – divadla, muzea, zoo, hvězdárna

Školství – střední i vysoké školy

Historie – osídlení v době kamenné

 • sídlo Přemyslovců
 • pevnost Špilberk
 • Slavkov u Brna – bitva 3. císařů
 • Mohyla míru

Dcv. – Pověst o propasti Macocha

4.11.

Co víš o hlavním městě?

Která nejznámější řeka protéká středočeským krajem a co o ní víš. Kde pramení?

 Co jsou Lidice?

 Které město leží na soutoku Labe a Vltavy?

 Co víš o Českém ráji?

 Co je Terezín?

 Západní Čechy jsou proslulé lázněmi. Napiš, co víš

 Co je Chodsko, kde ho najdeme?

 Kde najdu nejstarší kamenný most v Čechách?

 Čím je známý Liberec?

 Co víš o Vysočině?

 

17.10.

Kraj Vysočina

 • Xx zvlněná krajina ( pahorkatina)
 • vodní plochy – řeky Dyje, Jihlava, Sázava

xxx zemědělství – brambory

Města oblasti

xxxJihlava – středisko oblasti

 • xx křižovatka obchodních cest
 • xx těžba stříbra

Havlíčkův Brod – rodiště K.Havlíčka

 • novinář, spisovatel

Telč – historické město

     – zámek, park ( sbírky)

 

14.10.

PARDUBICKÝ KRAJ

 • Leží na východě Čech
 • xxxřeka Labe (Polabská nížina) – při Labi tepelné elektrárny Opatovice, Chvaletice
 • další řeky – Svitava, Chrudimka, Morava

xxxxZemědělství – obilniny, řepa, brambory

xxxPardubice – perník, chemické továrny

 • xxxDostihy, motorky
 • Dopravní křižovatka

10.10.

Královéhradecký kraj

Xxx Krkonoše –  naše nejvyšší pohoří (Sněžka1602m)

                 –  KRNAP-národní park

Xxx Labe – Labský vodopád, pramen Labe

Orlické hory

Hradec Králové – strojírenství, Petrof (klavíry)

xxxŘeky – Labe, Orlice, Cidlina…

podhůří– Trutnov

             – Vrchlabí

             – Dvůr Králové-safari

Města – Náchod, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí

7.10.

Liberecký kraj

xxJizerské hory (Smrk 1134m)

xxxLiberec- strojní výroba (LIAZ)

             – zoo-nejstarší u nás

               – Ještěd

xxJablonec nad Nisou-bižuterie

xxxČeský ráj –chráněná oblast

                 -pískovce

                 -skalní města

3.10.

Ústecký kraj

Krušné hory (Rudohoří)- Vrchol: Klínovec (1244m)

Naleziště kovů (Jáchymov-stříbro)         

xxxPodnebí:drsné,deštivé,prudké větry

Mostecká pánev-severočeský hnědouhelný revír, zásahy do krajiny

xxxMost-na nalezištích

 • -posunutý kostel

České středohoří-protéká Labe

 -nejvyšší vrchol:Milešovka(837m)

Xxx -nejstarší meteorologická stanice u nás

xxx –  soubor sopek

Další města – Teplice, Děčín, Chomutov

 

30.9.

Karlovarský kraj

-známá  lázeňská oblast  xxx

Karlovy Vary -lázně s léčivými prameny xxx

                         -pramen-Vřídlo(73C)

                         -průmysl  sklárny                                   

                          Moser, porcelánky (cibuláky)xxx

                         -Becherovka-bylinný likér

další města:xxx

Mariánské Lázně

Františkovy Lázně

Sokolov-v okolí těžba hnědého uhlí

               -elektrárny-Tisová

                                   -Vřesová

Kraslice-hudební nástroje

               -krajky

 

 

26.9.

Plzeňský kraj

xxPlzeň – 2. největší město v Čechách

 • -divadelní tradice ( Tyl, Skupa)
 • -příznivé podnebí – brzké osídlení

průmysl – 1) Škodovka ( stroje, lisy, lokomotivy)

              2) Prazdroj ( pivo)

xxChodsko – oblast v okolí Domažlic

xxxChodové – chodili na stráž – měli privilegia – nemuseli robotovat, byli svobodní

-měli svoji kulturu ( nářečí, kroje)

xxDomažlice – památková rezervace

              – chodský hrad s památkami  Chodů

 

Kontrola sešitů, doplnit obrázky k zápisům!

23.9.

Jihočeský kraj

Jižní hranici kraje tvoří Šumava (národní park)

Boubínský prales – přírodní rezervace xxx

Vltava      xxx  pramení na Šumavě

 • množství přehrad ( Lipno, Orlík)

Xxx Zlatá stoka – vodní kanál, spojující rybníky kolem Třeboně (Svět)

České Budějovice založeny ve 14.století

 • centrum jižních Čech xxx
 • pivo Budvar, zámek Hluboká (v blízkosti)

Český Krumlov – sídlo Rožmberků

Tábor –ve městě muzeum husitství xxx

Třeboň – střed rybniční pánve

 • rybníky Rožmberk, Svět
 • dnes lázně

 

Další města – Strakonice, Písek

19.9.

Středočeský kraj

xx-úrodný kraj, příznivé podnebí

průmysl – Kralupy n/Vlt    chemičky

                  Neratovice  

Vltava, Labe –protékají krajem

                -vltavská kaskáda

Zajímavosti-   Koněpruské  jeskyně

                       Karlštejn

xxKladno-největší město kraje

xxMělník – soutok Labe a Vltavy

xxLidice-památník 2 světové války

Další města – Kutná Hora, Poděbrady, Benešov, Příbram, Mladá Boleslav, Kolín

                    

 

 Praha –hl.město ČR

hl.město – centrum dění ve státě

               -sídlo hlavy státu-prezident

               (Pražský Hrad)

  Xxx sídlí zde    -vláda,ministerstva,

parlament,velvyslanectví

Praha – 1 200  000 obyvatel

        xxx   -od historie křižovatka

            obchodních cest 

 

Historie Prahy

Vznik 9.století – postupně se tvoří jednotlivá pražská  města

xxx-rozkvět za vlády Karla IV.

xxxKarlova univerzita – nejstarší ve střední Evropě

květen, 2020

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2019/20

Školní rok začíná v pondělí 2.9.2019

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2019

Vánoční prázdniny 23.12. – 3.1.2020

Pololetní prázdniny 31.1.2020

Jarní prázdniny 24.2. – 1.3.2020

Velikonoční. prázdniny 9.-10.4.2020

Zápis do 1.tříd 1.4.2020

Konec šk.roku 30.6.2020