14.5.
Okupace

1939 – obsazení Čech a Moravy – využití potravin, strojů a pracovní síly
– zavedeny příděly

1941 – dosazení R.Heydricha do Prahy
– stanné právo, vyhlazování Židů

1942 – výsadek z Londýna – atentát na Heydricha – vyhlazení vesnic (Lidice, Ležáky)

1944 – partyzánské hnutí ( ozbrojené skupiny)
– na Slovensku Slovenské národní povstání
8.5.1945 – konec války

july, 2018

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny     26. – 27.10.2017
Vánoční prázdniny     23.12. – 2.1.2018 
Pololetní prázdniny   2.2.2018
Jarní prázdniny     12.2. – 18.2.2018
Velikonoční. prázdniny  29.-30.3.2018
Zápis do 1.tříd   4.4.2018
Konec šk.roku 29.6.2018