Možná změna

Nebe se na nás zatím mračí a tak již zvažujeme “mokrou variantu”. Pokud bude déšť pokračovat, bude zahájení v tělocvičně. V tom případě odvedou rodiče děti do školy a přes školní dvůr vejdou bočním vchodem do tělocvičny. Prosíme o důkladné očištění obuvi na připravených rohožích. Děkujeme.