Školní družina

– má v současné době kapacitu 150 žáků. Vychovatelky Petra Šafránková, Lenka Holíková, Kamila Badžová, Helena Rýparová a Jana Snopová se starají o klidné prožití volného času nejmenších žáků školy. 

Provoz ŠD:

Ranní družina – 6.30 až 7.45 hod.

Řádný provoz – 11.40 až 16.30 hod.

Kontakt : 773 386 105

Plán práce ve školní družině

Cíl:

 • rozvoj dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získávání osobní samostatnosti
 • vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat děti dostatkem námětů pro volný čas

Výchovné cíle:

 • dodržování řádu školní družiny
 • rozvíjet myšlení, tvořivost a fantazii
 • podporovat a prohlubovat individuální schopnosti a dovednosti – intelektové, osobnostní, pohybové atd.
 • motivovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy a hry
 • podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vyjadřovacích schopností
 • zvládnout herní situaci, využit volný čas efektivním způsobem
 • motivovat k námětově bohaté a pestré činnosti
 • osvojit pravidla vhodné komunikace mezi dětmi a při skupinové činnosti
 • vytvářet nové pracovní návyky
 • zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce

Prostředky:

Základním prostředkem práce v ŠD je hra, která přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky, využívá prvky zážitkové pedagogiky. Využití školního dvora, auly, dětských hřišť, hudebny, fotbalového hřiště, audiovizuálních pomůcek a her k poučení a zábavě, nabídka pestrého programu pro děti, spolupráce s třídními učitelka a rodiči.

Ikona
ŠVP ŠD

PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY - FOTOGALERIE

june, 2022

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2021/22

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny: 14. 3. – 20. 3. 2022
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.