Všeobecné informace

Obecné informace ke školnímu roku 2023/24

Po změně jízdních řádů do okolních obcí upravujeme odpolední přestávky tak, že 7.hodina bude 13,35-14,20 a 8.hodina 14,25-15,10. 

ZŠ Sadská

Karolíny Světlé 386

289 12 Sadská

[/symple_column]

tel. +420 325 594 241

e-mail: info@zs-sadska.cz

školní jídelna: +420 736 752 367

dat.schránka – ggiwunv

Vážení rodiče,

také v letošním roce Vám nabízíme informace pro bezproblémovou spolupráci s naší školou pro nastávající školní rok  2023/24. Činnost školy se odvíjí od kréda „Dávat dětem znalosti, spokojenost, pohodu.“

Žáci 1.,2.,4.,5.,6. a 7.ročníků se budou vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Sadská –   Škola pro život a budoucnost – digitalizace

Ostatní třídy se budou vzdělávat podle stávajícího vzdělávacího programu – Škola pro život a budoucnost

Základní škola je součástí výchovně-vzdělávací soustavy. Od 28.2.1996 je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje jako právní subjekt, jehož zřizovatelem je Město Sadská.

Konzultační hodiny

  • pro žáky – před nebo po vyučování po domluvě
  • pro rodiče – po domluvě (i telefonické) kdykoli

Školní družina a školní klub            

Žáci zapsaní do školní družiny jsou zapojeni do činnosti v pěti odděleních. Měsíční poplatek činí 250,- Kč. Ve škole pracuje i školní klub, je určen žákům, kteří nenavštěvují ŠD nebo se věnují sportovním aktivitám. Platba je rozdělena na 2 části – září-prosinec (1000 Kč) a leden – červen (1500 Kč), splatné do 15.9. a 15.1.

Provoz ŠD:

Ranní družina – 6.30 až 7.45 hod.

Řádný provoz – 11.40 až 16.30 hod.

Kontakt : 773 386 105

Škola organizuje pro své žáky další aktivity, např. projektové dny, školy v přírodě, kurzy plavání a dopravní výchovy, lyžařské výcvikové kurzy, adaptační kurzy a exkurze. Ve škole pracuje Klub mladých diváků, pod vedením pí uč. Bartošové.

Pro efektivní využití volného času škola nabízí žákům možnost zapojit se do činnosti v kroužcích od 1.10. – 31.5.

Informace o nabízených kroužcích jsou zveřejněny na stránkách školy-Pro rodiče.

Platby:

Upozorňujeme rodiče, že přijímáme POUZE bezhotovostní platby. Podrobnější informace k platbám včetně variabilních symbolů najdete na stránkách školy v oddílu „pro rodiče“.

Škola umožňuje :

  • výuku ve zmodernizovaných školních dílnách
  • návštěvu nové školní žákovské knihovny včetně použití počítačů
  • zvýšenou nabídku výuky tělesné výchovy
  • rodičům na 2.stupni pomocí webové aplikace Bakaláři sledovat studijní výsledky
  • objednávání stravy také přes webovou aplikaci www.strava.cz           

Žákům se zjištěnými specifickými poruchami učení nebo žákům nadaným, je věnována zvýšená péče formou podpůrných opatření na základě individuálních plánů.

Škola děkuje za sponzorské dary poskytnuté v loňském školním roce.

Zvláštní poděkování patří firmě PARKER HANNIFIN za dlouhodobou podporu školy.

Rodičům a dalším subjektům nabízíme:

  • pronájem tělocvičny a auly (tel. 773 386 103)

july, 2024

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce