Všeobecné informace

  ZŠ Sadská

  Karolíny Světlé 386

  289 12 Sadská

  tel. +420 325 594 241

  e-mail: info@zs-sadska.cz

  školní jídelna: +420 736 752 367     

  dat.schránka – ggiwunv    

  Vážení rodiče,

  také v letošním roce Vám nabízíme informace pro bezproblémovou spolupráci s naší školou pro nastávající školní rok  2018/19. Činnost školy se odvíjí od kréda „Dávat dětem znalosti, spokojenost, pohodu.“

  Žáci všech ročníků se budou vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Sadská –   Škola pro život a budoucnost

  Základní škola je součástí výchovně-vzdělávací soustavy. Od 28.2.1996 je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje jako právní subjekt, jehož zřizovatelem je Město Sadská.

  Konzultační hodiny

  • pro žáky – před nebo po vyučování po domluvě
  • pro rodiče – po domluvě (i telefonické) kdykoli

  Školní družina a školní klub            

  Žáci zapsaní do školní družiny jsou zapojeni do činnosti v pěti odděleních. Měsíční poplatek činí 250,- Kč. Ve škole pracuje i školní klub, je určen žákům, kteří nenavštěvují ŠD nebo se věnují sportovním aktivitám.

  Provoz ŠD:

  Ranní družina – 6.30 až 7.45 hod.

  Řádný provoz – 11.40 až 16.30 hod.

  Kontakt : 773 386 105

  Škola organizuje pro své žáky další aktivity, např. projektové dny, školy v přírodě, kurzy plavání a dopravní výchovy, lyžařské výcvikové kurzy, adaptační kurzy a exkurze. Ve škole pracuje Klub mladých diváků, pod vedením pí uč. Bartošové, Klub mladých čtenářů pod vedením pí uč. Pospíšilové.

  Pro efektivní využití volného času škola nabízí žákům možnost zapojit se do činnosti v kroužcích od 1.10. – 31.5.:

  Informace o nabízených kroužcích jsou zveřejněny na stránkách školy-Pro rodiče.

  Platby:

  Upozorňujeme rodiče, že v letošním roce přijímáme POUZE bezhotovostní platby. Podrobnější informace k platbám včetně variabilních symbolů najdete na stránkách školy v oddílu „pro rodiče“.

  Škola umožňuje :

  • výuku ve zmodernizovaných školních dílnách
  • návštěvu nové školní žákovské knihovny včetně použití počítačů
  • zvýšenou nabídku výuky tělesné výchovy
  • rodičům na 2.stupni pomocí webové aplikace Bakaláři sledovat studijní výsledky
  • objednávání stravy také přes webovou aplikaci www.strava.cz           

  Žákům se zjištěnými specifickými poruchami učení nebo žákům nadaným, je věnována zvýšená péče formou podpůrných opatření na základě individuálních plánů.

  Škola děkuje za sponzorské dary poskytnuté v loňském školním roce.

  Zvláštní poděkování patří firmě PARKER HANNIFIN za dlouhodobou podporu školy.

  Rodičům a dalším subjektům nabízíme:

  • pronájem tělocvičny a auly (tel. 773 386 103)

  june, 2019

  Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

  Organizace školního roku 2018/19

  Školní rok začíná v pondělí 3.9.2018

  Podzimní prázdniny 29.-30.10.2018

  Vánoční prázdniny 22.12. – 2.1.2019

  Pololetní prázdniny 1.2.2019

  Jarní prázdniny 18.2. – 24.2.2019

  Velikonoční. prázdniny 18.-19.4.2019

  Zápis do 1.tříd 3.4.2019

  Konec šk.roku 28.6.2019