Všeobecné informace

Icon
Kroužky 2017/2018
Icon
Informace pro školní rok 2017/2018

  ZŠ Sadská

  Karolíny Světlé 386

  289 12 Sadská

  tel. +420 325 594 241

  e-mail: info@zs-sadska.cz

  školní jídelna: +420 736 752 367     

  dat.schránka – ggiwunv    

  Vážení rodiče,

  také v letošním roce Vám nabízíme informace pro bezproblémovou spolupráci s naší školou pro nastávající školní rok  2017/2018. Činnost školy se odvíjí od kréda „Dávat dětem znalosti, spokojenost, pohodu.“

  Žáci všech ročníků se budou vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Sadská –   Škola pro život a budoucnost

  Základní škola je součástí výchovně-vzdělávací soustavy. Od 28.2.1996 je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje jako právní subjekt, jehož zřizovatelem je Město Sadská.

  Konzultační hodiny

  • pro žáky – před nebo po vyučování po domluvě
  • pro rodiče – po domluvě (i telefonické) kdykoli

  Školní družina a školní klub            

  Žáci zapsaní do školní družiny jsou zapojeni do činnosti v pěti odděleních. Měsíční poplatek činí 250,- Kč. Ve škole pracuje i školní klub, je určen žákům, kteří navštěvují ŠD nebo se věnují sportovním aktivitám.

  Provoz ŠD:

  Ranní družina – 6.30 až 7.45 hod.

  Řádný provoz – 11.40 až 16.30 hod.

  Kontakt : 773 386 105

  Škola organizuje pro své žáky další aktivity, např. projektové dny, školy v přírodě, kurzy plavání a dopravní výchovy, lyžařské výcvikové kurzy, adaptační kurzy a exkurze. Ve škole pracuje Klub mladých diváků, pod vedením pí uč. Bartošové, Klub mladých čtenářů pod vedením pí uč. Pospíšilové.

  Pro efektivní využití volného času škola nabízí žákům možnost zapojit se do činnosti v kroužcích od 1.10. – 31.5.:

  Informace o nabízených kroužcích jsou zveřejněny na stránkách školy-Pro rodiče.

  Platby:

  Upozorňujeme rodiče, na nutnost v co největší míře využívat bezhotovostních plateb. V letošním roce bude činnost pokladny výrazně omezena a nebude již možné platit mimo pokladní hodiny. Podrobnější informace k platbám včetně variabilních symbolů najdete na stránkách školy v oddílu „pro rodiče“.

  Škola umožňuje :

  • výuku ve zmodernizovaných školních dílnách
  • návštěvu nové školní žákovské knihovny včetně použití počítačů
  • zvýšenou nabídku výuky tělesné výchovy
  • rodičům na 2.stupni pomocí webové aplikace Bakaláři sledovat studijní výsledky
  • objednávání stravy také přes webovou aplikaci www.strava.cz           

  Žákům se zjištěnými specifickými poruchami učení nebo žákům nadaným, je věnována zvýšená péče formou podpůrných opatření na základě individuálních plánů.

  Organizace školního roku 2017/2018

  Podzimní prázdniny     26. – 27.10.2017
  Vánoční prázdniny     23.12. – 2.1.2018 
  Pololetní prázdniny   2.2.2018
  Jarní prázdniny     12.2. – 18.2.2018
  Velikonoční. prázdniny  29.-30.3.2018
  Zápis do 1.tříd   4.4.2018
  Konec šk.roku 29.6.2018

   

  Škola děkuje za sponzorské dary poskytnuté v loňském školním roce.

  Zvláštní poděkování patří firmě PARKER HANNIFIN za dlouhodobou podporu školy.

  Rodičům a dalším subjektům nabízíme:

  • pronájem tělocvičny a auly (tel. 773 386 103)

  july, 2018

  Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

  Organizace školního roku 2017/2018

  Podzimní prázdniny     26. – 27.10.2017
  Vánoční prázdniny     23.12. – 2.1.2018 
  Pololetní prázdniny   2.2.2018
  Jarní prázdniny     12.2. – 18.2.2018
  Velikonoční. prázdniny  29.-30.3.2018
  Zápis do 1.tříd   4.4.2018
  Konec šk.roku 29.6.2018