Všeobecné informace

Kroužky 2019/20

Obecné informace ke školnímu roku 2019/20

ZŠ Sadská

Karolíny Světlé 386

289 12 Sadská

[/symple_column]

tel. +420 325 594 241

e-mail: info@zs-sadska.cz

školní jídelna: +420 736 752 367

dat.schránka – ggiwunv

Vážení rodiče,

také v letošním roce Vám nabízíme informace pro bezproblémovou spolupráci s naší školou pro nastávající školní rok  2019/20. Činnost školy se odvíjí od kréda “Dávat dětem znalosti, spokojenost, pohodu.”

Žáci všech ročníků se budou vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Sadská –   Škola pro život a budoucnost

Základní škola je součástí výchovně-vzdělávací soustavy. Od 28.2.1996 je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje jako právní subjekt, jehož zřizovatelem je Město Sadská.

Konzultační hodiny

  • pro žáky – před nebo po vyučování po domluvě
  • pro rodiče – po domluvě (i telefonické) kdykoli

Školní družina a školní klub            

Žáci zapsaní do školní družiny jsou zapojeni do činnosti v pěti odděleních. Měsíční poplatek činí 250,- Kč. Ve škole pracuje i školní klub, je určen žákům, kteří nenavštěvují ŠD nebo se věnují sportovním aktivitám.

Provoz ŠD:

Ranní družina – 6.30 až 7.45 hod.

Řádný provoz – 11.40 až 16.30 hod.

Kontakt : 773 386 105

Škola organizuje pro své žáky další aktivity, např. projektové dny, školy v přírodě, kurzy plavání a dopravní výchovy, lyžařské výcvikové kurzy, adaptační kurzy a exkurze. Ve škole pracuje Klub mladých diváků, pod vedením pí uč. Bartošové, Klub mladých čtenářů pod vedením pí uč. Pospíšilové.

Pro efektivní využití volného času škola nabízí žákům možnost zapojit se do činnosti v kroužcích od 1.10. – 31.5.:

Informace o nabízených kroužcích jsou zveřejněny na stránkách školy-Pro rodiče.

Platby:

Upozorňujeme rodiče, že v letošním roce přijímáme POUZE bezhotovostní platby. Podrobnější informace k platbám včetně variabilních symbolů najdete na stránkách školy v oddílu „pro rodiče“.

Škola umožňuje :

  • výuku ve zmodernizovaných školních dílnách
  • návštěvu nové školní žákovské knihovny včetně použití počítačů
  • zvýšenou nabídku výuky tělesné výchovy
  • rodičům na 2.stupni pomocí webové aplikace Bakaláři sledovat studijní výsledky
  • objednávání stravy také přes webovou aplikaci www.strava.cz           

Žákům se zjištěnými specifickými poruchami učení nebo žákům nadaným, je věnována zvýšená péče formou podpůrných opatření na základě individuálních plánů.

Škola děkuje za sponzorské dary poskytnuté v loňském školním roce.

Zvláštní poděkování patří firmě PARKER HANNIFIN za dlouhodobou podporu školy.

Rodičům a dalším subjektům nabízíme:

  • pronájem tělocvičny a auly (tel. 773 386 103)

leden, 2020

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2019/20

Školní rok začíná v pondělí 2.9.2019

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2019

Vánoční prázdniny 23.12. – 3.1.2020

Pololetní prázdniny 31.1.2020

Jarní prázdniny 24.2. – 1.3.2020

Velikonoční. prázdniny 9.-10.4.2020

Zápis do 1.tříd 1.4.2020

Konec šk.roku 30.6.2020