Školní jídelna

Školní jídelna vaří pro 95% žáků a cizí strávníky, většinou seniory.

Ceny obědů : 

pro žáky 6 – 10 let 22,- Kč
pro žáky 11 – 14 let 24,- Kč
pro žáky 15 a více 26,- Kč

 

Výše zálohy pro platby z účtu je pro žáky do 14 let 480,- Kč, pro starší 530 Kč.

 

KontaktL.Bartáková – tel. +420 736 752 367

JÍDELNÍČEK

june, 2019

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2018/19

Školní rok začíná v pondělí 3.9.2018

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2018

Vánoční prázdniny 22.12. – 2.1.2019

Pololetní prázdniny 1.2.2019

Jarní prázdniny 18.2. – 24.2.2019

Velikonoční. prázdniny 18.-19.4.2019

Zápis do 1.tříd 3.4.2019

Konec šk.roku 28.6.2019