Školní jídelna

Školní jídelna vaří pro 95% žáků a cizí strávníky, většinou seniory.

Ceny obědů : 

pro žáky 6 – 10 let 22,- Kč
pro žáky 11 – 14 let 24,- Kč
pro žáky 15 a více 26,- Kč

 

Výše zálohy pro platby z účtu je pro žáky do 14 let 480,- Kč, pro starší 530 Kč.

 

KontaktL.Bartáková – tel. +420 736 752 367

JÍDELNÍČEK

july, 2018

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny     26. – 27.10.2017
Vánoční prázdniny     23.12. – 2.1.2018 
Pololetní prázdniny   2.2.2018
Jarní prázdniny     12.2. – 18.2.2018
Velikonoční. prázdniny  29.-30.3.2018
Zápis do 1.tříd   4.4.2018
Konec šk.roku 29.6.2018