Organizace výuky od 4.1.2021

Až odezní oslavy nového roku, čeká nás opět omezený provoz podle 5.stupně. Budou platit následující pravidla:

Prezenční výuka:

  • Do školy půjdou 1. a 2. třídy
  • Vchod do školy – 1.třídy přístavbou – šatna v ŠD, 2.třídy hlavním vchodem –

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce připojujeme i poděkování za pomoc a spolupráci v této nelehké době.