Opět budeme stavět

Škola ve spolupráci s obcí získala finanční prostředky na výstavbu 2 učeben pro žáky, vyžadující zvláštní péči. Dnes jsme byli řídícím orgánem informováni o přidělení dotace. Stavba vyplní hluché místo v „krčku“ u tělocvičny. Se stavbou by se mělo začít

Zákaz vstupu

Upozorňujeme rodiče, že prostor školního dvora a šaten je určen pouze dětem a zaměstnancům školy. Na začátku školního roku jsme vstup umožňovali, nyní je to však po ustálení chodu školy již zbytečné. Prosíme o respektování daných pravidel. Děkujeme.

Stromiáda

Stromiáda

Každoroční celoškolní projekt bude tentokrát věnován stromům. Úkoly pro své mladší spolužáky připraví žáci 2.stupně. Akce se koná ve čtvrtek 8-11,40. Dále pokračuje výuka dle rozvrhu.