Změna organizace školního roku

Dnes ráno jsme dostali z MŠMT souhlas s naší žádostí o změnu organizace školního roku na dny 26.-28.1.2022. Jedná se rozhodnutí, které nahrazuje ředitelské volno a umožňuje rodičům čerpat příspěvek na ošetřování člena rodiny, neboť dle vyjádření – situace

Ředitelské volno

Na základě skokového navýšení počtu pozitivně testovaných mezi žáky a učiteli vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z