ZŘIZOVATEL

Město Sadská leží v Polabské nížině v hlavním dopravním pásu z Prahy na východ Čech. Od Prahy je Sadská vzdálena 37 km, dostupnost výrazně zvyšuje nedaleká dálnice D11 Praha – Hradec Králové a železniční spojka Poříčany – Nymburk. V blízkosti Labe se na katastru města nachází jezero, vzniklé vytěžením pískových nalezišť, rozsáhlá chatová osada Vodrážka a tři menší v lokalitě U Mrsolské cesty, Na Zámečku a V Bořích.

Toto vše představuje spolu se zázemím rozsáhlých lesních porostů Přírodního parku Kersko-Bory značný rekreační potenciál. Kvalitní přírodní zázemí, geografická poloha a kulturně historické předpoklady dávají tušit značné možnosti rozvoje Sadské v blízké i vzdálenější budoucnosti.

www.mesto-sadska.cz

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Blanka Žánová (ředitelka školy)

+420 325 594 241  | +420 773 386 100

zanova@zs-sadska.cz
Mgr. Aleš Čech (zástupce ředitelky)

+420 325 594 241 |  +420 773 386 107

cech@zs-sadska.cz
Mgr. David Barták (zástupce ředitelky)

+420 325 594 241 | +420 773 386 101

bartak@zs-sadska.cz

KANCELÁŘ

Vlasta Svobodová +420 325 594 241 | +420 736 752 357 svobodova@zs-sadska.cz
Jaroslava Sobotková +420 325 594 241 sobotkova@zs-sadska.cz
Monika Štiková +420 325 594 241

stikova@zs-sadska.cz

JÍDELNA

Libuše Bartáková +420 325 594 241 | 736 752 367            bartakova@zs-sadska.cz
objednávky stravy číslo jídelny 1286 www.strava.cz

Pronájem tělocvičny

Jana Žánová +420 325 594 241 | 773 386 103           
Mgr. Blanka Žánová 773 386 100 zanova@zs-sadska.cz

leden, 2020

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2019/20

Školní rok začíná v pondělí 2.9.2019

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2019

Vánoční prázdniny 23.12. – 3.1.2020

Pololetní prázdniny 31.1.2020

Jarní prázdniny 24.2. – 1.3.2020

Velikonoční. prázdniny 9.-10.4.2020

Zápis do 1.tříd 1.4.2020

Konec šk.roku 30.6.2020