ZŘIZOVATEL

Město Sadská leží v Polabské nížině v hlavním dopravním pásu z Prahy na východ Čech. Od Prahy je Sadská vzdálena 37 km, dostupnost výrazně zvyšuje nedaleká dálnice D11 Praha – Hradec Králové a železniční spojka Poříčany – Nymburk. V blízkosti Labe se na katastru města nachází jezero, vzniklé vytěžením pískových nalezišť, rozsáhlá chatová osada Vodrážka a tři menší v lokalitě U Mrsolské cesty, Na Zámečku a V Bořích.

Toto vše představuje spolu se zázemím rozsáhlých lesních porostů Přírodního parku Kersko-Bory značný rekreační potenciál. Kvalitní přírodní zázemí, geografická poloha a kulturně historické předpoklady dávají tušit značné možnosti rozvoje Sadské v blízké i vzdálenější budoucnosti.

www.mesto-sadska.cz

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Blanka Žánová (ředitelka školy)

+420 325 594 241  | +420 773 386 100

zanova@zs-sadska.cz
Mgr. Aleš Čech (zástupce ředitelky) 

+420 325 594 241 |  +420 773 386 107

cech@zs-sadska.cz
Mgr. David Barták (zástupce ředitelky)

+420 325 594 241 | +420 773 386 101

bartak@zs-sadska.cz

KANCELÁŘ

Vlasta Svobodová +420 325 594 241 | +420 736 752 357 svobodova@zs-sadska.cz
Jaroslava Sobotková +420 325 594 241 sobotkova@zs-sadska.cz

JÍDELNA

Libuše Bartáková +420 325 594 241 | 736 752 367            bartakova@zs-sadska.cz
objednávky stravy číslo jídelny 1286 www.strava.cz

Pronájem tělocvičny

Jana Žánová +420 325 594 241 | 773 386 103            ROZVRH HODIN HALA
Mgr. Blanka Žánová 773 386 100 zanova@zs-sadska.cz

july, 2018

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny     26. – 27.10.2017
Vánoční prázdniny     23.12. – 2.1.2018 
Pololetní prázdniny   2.2.2018
Jarní prázdniny     12.2. – 18.2.2018
Velikonoční. prázdniny  29.-30.3.2018
Zápis do 1.tříd   4.4.2018
Konec šk.roku 29.6.2018