Informace o provozu podatelny

 

 1. a) Adresa školy:

Základní škola Sadská

Karolíny Světlé 386

289 12 Sadská

telefon: 325 594 241

 

 1. b) Úřední hodiny:

pondělí – čtvrtek: 8:00 – 15:00 hod.

pátek: 8:00 – 14:00 hod.

(o prázdninách je provoz omezen, úřední dny a hodiny v době prázdnin budou vždy včas zveřejněny na stránkách školy)

 

 1. c) Elektronická adresa:

info@zs-sadska.cz

 

 1. d) Identifikátor datové schránky:

ID datové schránky:  ggiwunv

 

 1. e) Další možnosti elektronické komunikace:

nejsou

 

 1. f) Přehled datových formátů obsažených v datové zprávě:
 • PDF
 • DOC
 • JPEG
 • MPEG1/MPEG2
 • GIF
 • MP2/MP3

 

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 20 MB.

Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. Takovou datovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jakou datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

 

 1. g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD, USB Flash disk

 

 

 

 1. h) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu:

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, podatelna dokument nezpracovává.

 

 1. i) Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě:

Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, podatelna nezpracovává.

 

Aktualizováno

 1. 11. 2019

květen, 2020

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2019/20

Školní rok začíná v pondělí 2.9.2019

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2019

Vánoční prázdniny 23.12. – 3.1.2020

Pololetní prázdniny 31.1.2020

Jarní prázdniny 24.2. – 1.3.2020

Velikonoční. prázdniny 9.-10.4.2020

Zápis do 1.tříd 1.4.2020

Konec šk.roku 30.6.2020