Zápis do 1.tříd

Zápis se koná 1. dubna 2020   od   13.30  do  17. 00 hod. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem. U zápisu je nutno předložit průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě nemoci je potřeba dítě omluvit, termín náhradního zápisu bude dohodnut.

Do 1. ročníku budou zapsány děti  narozené  od 1.9.2013  do  31.8. 2014 nebo i starší, které ještě k povinné školní docházce nebyly z vážných důvodů zařazeny.

 

Zákonný zástupce může o odklad školní docházky požádat, k zápisu se musí dostavit.

Pro odklad je potřeba doložit:

  1. doporučující posouzení od školského poradenského zařízení (objednat se je třeba s dostatečným předstihem)
  2. doporučení odborného lékaře (dětského)

O schváleném odkladu školní docházky budou rodiče informováni do 31.5.2020.

K zápisu do 1.tříd se mohou dostavit také děti narozené po 1.9.2014, (při nástupu do školy jim ještě nebude 6 let), musí mít však doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Při zápisu dítěte ke školní docházce musí zákonný zástupce vyplnit některé formuláře. Pro urychlení celého procesu zápisu vám nabízíme možnost si tyto formuláře předvyplnit doma a k zápisu je přinést.

 

1. K zápisu do 1. třídy odevzdáte  2 dokumenty: 

2.  Pokud budete žádat o odklad školní docházky odevzdáte

a musíte mít 2 doporučující doklady

    a) doporučení k odkladu od ped. – psych. poradny

    b) doporučení odkladu od odborného lékaře (dětský lékař….)

Rozhodnutí o odkladu zákonný zástupce obdrží do 31.5.2020.

 

Připravenost dětí k nástupu do 1. třídy je krátce shrnuta v následujícím dokumentu:

Ikona

Připravenost

 

květen, 2020

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2019/20

Školní rok začíná v pondělí 2.9.2019

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2019

Vánoční prázdniny 23.12. – 3.1.2020

Pololetní prázdniny 31.1.2020

Jarní prázdniny 24.2. – 1.3.2020

Velikonoční. prázdniny 9.-10.4.2020

Zápis do 1.tříd 1.4.2020

Konec šk.roku 30.6.2020