Zápis do 1.tříd

Zápis se koná 4. dubna 2018   od   13.30  do  17. 00 hod. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem. U zápisu je nutno předložit průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě nemoci je potřeba dítě omluvit, termín náhradního zápisu bude dohodnut.

Do 1. ročníku budou zapsány děti  narozené  od 1.9.2011  do  31.8. 2012 nebo i starší, které ještě k povinné školní docházce nebyly z vážných důvodů zařazeny.

 

Zákonný zástupce může o odklad školní docházky požádat, k zápisu se musí dostavit.

Pro odklad je potřeba doložit:

 1. doporučující posouzení od školského poradenského zařízení (objednat se je třeba s dostatečným předstihem)
 2. doporučení odborného lékaře (dětského)

O schváleném odkladu školní docházky budou rodiče informováni do 31.5.2018.

K zápisu do 1.tříd se mohou dostavit také děti narozené po 1.9.2012, (při nástupu do školy jim ještě nebude 6 let), musí mít však doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Při zápisu dítěte ke školní docházce musí zákonný zástupce vyplnit některé formuláře. Pro urychlení celého procesu zápisu vám nabízíme možnost si tyto formuláře předvyplnit doma a k zápisu je přinést.

 

1. K zápisu do 1. třídy odevzdáte  2 dokumenty:  

Icon
Zápisní lístek
Icon
Žádost o přijetí

  2.  Pokud budete žádat o odklad školní docházky odevzdáte

  Icon
  Žádost o odklad

  a musíte mít 2 doporučující doklady

      a) doporučení k odkladu od ped. – psych. poradny

      b) doporučení odkladu od odborného lékaře (dětský lékař….)

  Rozhodnutí o odkladu zákonný zástupce obdrží do 31.5.2018.

   

  Připravenost dětí k nástupu do 1. třídy je krátce shrnuta v následujícím dokumentu:

  Icon
  Připravenost

   

   

  july, 2018

  Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

  Organizace školního roku 2017/2018

  Podzimní prázdniny     26. – 27.10.2017
  Vánoční prázdniny     23.12. – 2.1.2018 
  Pololetní prázdniny   2.2.2018
  Jarní prázdniny     12.2. – 18.2.2018
  Velikonoční. prázdniny  29.-30.3.2018
  Zápis do 1.tříd   4.4.2018
  Konec šk.roku 29.6.2018