GDPR
V souladu s Čl. 37 GDPR – obecné nařízení EP a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů sdělujeme
následující.
Pověřence pro ochranu osobních údajů bude vykonávat pro město Sadská a jím zřizované příspěvkové
organizace:

Petr Štětka
BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Tel.: +420 227 031 495
Mobile: +420 734 647 701
petr.stetka@bdo.cz

Informační memorandum

Rozdělení dětí do první třídy pro školní rok 2018/2019. Upozorňujeme rodiče, že rozdělení je zatím pouze informativní a může se ještě změnit. Konečné seznamy i se jmény učitelek budou zveřejněny v přípravném týdnu.
1.tr-web

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny     26. – 27.10.2017
Vánoční prázdniny     23.12. – 2.1.2018 
Pololetní prázdniny   2.2.2018
Jarní prázdniny     12.2. – 18.2.2018
Velikonoční. prázdniny  29.-30.3.2018
Zápis do 1.tříd   4.4.2018
Konec šk.roku 29.6.2018