Předběžné rozdělení žáků budoucích prvních tříd:

1.A (16 žáků)

4 10 9 13 24 29 16 33 14 25 8 5 18 34 41 0

1.B (17 žáků)

36 12 15 37 32 17 39 3 21 26 11 30 19 23 40 2 38

Upozorňujeme rodiče, že je možné seznamy ještě měnit vzhledem k přistěhování, odstěhování nebo dalším skutečnostem. Číslo obdrželi rodiče při zápisu, žádáme proto, aby netelefonovali do školy a nezjišťovali ho znovu. Jmenné seznamy zveřejníme 2.9. u vchodu do školy.

GDPR
V souladu s Čl. 37 GDPR – obecné nařízení EP a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů sdělujeme
následující.
Pověřence pro ochranu osobních údajů bude vykonávat pro město Sadská a jím zřizované příspěvkové
organizace:

Petr Štětka
BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Tel.: +420 227 031 495
Mobile: +420 734 647 701
petr.stetka@bdo.cz

Informační memorandum

Organizace školního roku 2019/20

Školní rok začíná v pondělí 2.9.2019

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2019

Vánoční prázdniny 23.12. – 3.1.2020

Pololetní prázdniny 31.1.2020

Jarní prázdniny 24.2. – 1.3.2020

Velikonoční. prázdniny 9.-10.4.2020

Zápis do 1.tříd 1.4.2020

Konec šk.roku 30.6.2020