Pro rodiče

Vážení rodiče,

předkládáme Vám pomůcku pro správné založení bezhotovostní platby. Pro správné přiřazení plateb, prosíme o uvedení příslušného variabilního symbolu a specifického symbolu = evidenčnímu číslu vašeho dítěte, které mu bylo přiřazeno při nástupu do školy v Sadské. Při platbě za obědy je variabilní symbol vytvořený z 5 x číslice 9 a evidenčního čísla (např. 999991023)  specifický symbol nemusíte uvádět. Děkujeme, že využíváte bezhotovostních plateb.

Číslo účtu pro platby školy – 38029191/0100

                  pro platby ŠBK – 43-7875020217/0100

Vážení rodiče,

předkládáme Vám pomůcku pro správné založení bezhotovostní platby. Pro správné přiřazení plateb, prosíme o uvedení příslušného variabilního symbolu a specifického symbolu = evidenčnímu číslu vašeho dítěte, které mu bylo přiřazeno při nástupu do školy v Sadské. Při platbě za obědy je variabilní symbol vytvořený z 5 x číslice 9 a evidenčního čísla (např. 999991023)  specifický symbol nemusíte uvádět. Děkujeme, že využíváte bezhotovostních plateb.

Číslo účtu pro platby školy – 38029191/0100

                  pro platby ŠBK – 43-7875020217/0100

Činnost

Číslo účtu

Částka

Platba

Variabilní symbol

Specifický symbol

Školní jídelna

38029191/0100

520,- Kč

(do 10let), 560,- (11-14let)

600,- Kč (nad 14 let)

Měsíčně do 23.

(vyúčtování v lednu a červnu)

první platba v srpnu poslední v květnu

99999 ev. číslo

specifický symbol = evidenčnímu číslu, je uvedeno v žákovské knížce, po celou dobu škol. docházky je stejné

Školní družina

38029191/0100

250,- Kč/měsíc

Splatné ve dvou splátkách 

do 15.9. – 1000,- Kč,

do 15.1. –  1500,- Kč

8

Škola v přírodě

38029191/0100

 

 

 

 

2

Lyžařský kurz

38029191/0100

3 500,-Kč,-

 

3

Florbal

6. -9. tř.

hotově

100,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Keramika

1. – 9. tř

hotově

130,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Angličtina hrou

1. – 2. tř

hotově

100,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Basketbal

1. – 5. tř

hotově

100,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Vybíjená

1. – 6. roč

hotově

100,-Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Společenské hry

6. – 9.tř

 

 

 

Nejsou otevřeny

Šachy

1 – 9. tř

hotově

100,-Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Sudoku

6. – 9.tř

   

 

Není otevřen

Sportovní kr.

1.– 2. tř

hotově

100,-Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Výtvarka

7.- 9.tř

     

Není otevřen

Konverzace v AJ

5. – 9. tř

     

Není otevřen

výlety

38029191/0100

bude upřesněno

 

30

Adaptační kurzy

38029191/0100

bude upřesněno, v případě konání

 

31

Plavání

38029191/0100

Bude upřesněno

Škola má zažádáno o dotaci, platba bude upřesněna

32

Platba 1. třídy

2020

38029191/0100

Bude upřesněno

 

21

Předškolák

hotově

70,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

 

Klub přátel školy

225573037/0600

300,- Kč ročně

 

evid. číslo

 

květen, 2021

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2020/21

Školní rok začíná v úterý 1.9.2020

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2020

Vánoční prázdniny 23.12.2020 – 3.1.2021

Pololetní prázdniny 29.1.2021

Jarní prázdniny 1.3. - 7.3.2021

Velikonoční. prázdniny 1.4.2021

Zápis do 1.tříd 7.4.2021

Konec šk.roku 30.6.2021