Pro rodiče

Vážení rodiče,

předkládáme Vám pomůcku pro správné založení bezhotovostní platby. Pro správné přiřazení plateb, prosíme o uvedení příslušného variabilního symbolu a specifického symbolu = evidenčnímu číslu vašeho dítěte, které mu bylo přiřazeno při nástupu do školy v Sadské. Při platbě za obědy je variabilní symbol vytvořený z 5 x číslice 9 a evidenčního čísla (např. 999991023)  specifický symbol nemusíte uvádět. Děkujeme, že využíváte bezhotovostních plateb.

Číslo účtu pro platby školy – 38029191/0100

                  pro platby ŠBK – 43-7875020217/0100

Činnost

Číslo účtu

Částka

Platba

Variabilní symbol

Specifický symbol

Školní jídelna

38029191/0100

590,- Kč

(do 10let), 630,- (11-14let)

800,- Kč (nad 14 let)

Měsíčně do 23.

(vyúčtování v lednu a červnu)

první platba v srpnu poslední v květnu

99999 ev. číslo

specifický symbol = evidenčnímu číslu, je uvedeno v žákovské knížce, po celou dobu škol. docházky je stejné

Školní družina

38029191/0100

250,- Kč/měsíc

Splatné ve dvou splátkách 

do 15.9. – 1000,- Kč,

do 15.1. –  1500,- Kč

8

Škola v přírodě

38029191/0100

bude upřesněno podle

jednotlivých tříd

 

 

2

Lyžařský kurz

38029191/0100

3000,-záloha do 31.12.

1400,-Kč doplatek do 15.2.2024

3

Florbal

6. -9. tř.

hotově

100,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Keramika

1. – 9. tř

hotově

150,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Angličtina hrou

1. – 2. tř

hotově

100,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Basketbal

přípravka

38029191/0100

100,- Kč

Na účet dle pokynů

2.-4.tř.

Vybíjená

1. – 6. roč

hotově

 

 

nebude otevřeno

Baseball (Vlaštovky)

                 1.- 9.roč

hotově

100,-

        Hotově u vedoucího kroužku.

 

Šachy

1 – 9. tř

účet

100,-Kč

Na účet dle pokynů

nebude otevřeno

Sudoku

6. – 9.tř

   

 

Není otevřen

Sportovní kr.

1.– 2. tř

hotově

100,-Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

není otevřen

Výtvarka

7.- 9.tř

     

Není otevřen

Konverzace v AJ pro nejmenší

1. tř

účet 150,- Na účet dle pokynů

12

výlety

38029191/0100

upřesní organizátor

 

30

Adaptační kurzy

38029191/0100

bude upřesněno, v případě konání

 

31

Plavání

38029191/0100

Bude upřesněno

 

32

Platba 1. třídy

2022

38029191/0100

Bude upřesněno během září

 

21

Předškolák

hotově

100,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

 

Klub přátel školy

225573037/0600

300,- Kč ročně

       Platí nejstarší sourozenec

evid. číslo

 

květen, 2024

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce