Pro rodiče

Vážení rodiče,

předkládáme Vám pomůcku pro správné založení bezhotovostní platby. Pro správné přiřazení plateb, prosíme o uvedení příslušného variabilního symbolu a specifického symbolu = evidenčnímu číslu vašeho dítěte, které mu bylo přiřazeno při nástupu do školy v Sadské. Při platbě za obědy je variabilní symbol vytvořený z 5 x číslice 9 a evidenčního čísla (např. 999991023)  specifický symbol nemusíte uvádět. Děkujeme, že využíváte bezhotovostních plateb.

Číslo účtu pro platby školy – 38029191/0100

                  pro platby ŠBK – 43-7875020217/0100

Činnost

Číslo účtu

Částka

Platba

Variabilní symbol

Specifický symbol

Školní jídelna

38029191/0100

480,- Kč

(do 14 let)

530,- Kč (nad 14 let)

Měsíčně do 23.

(vyúčtování v lednu a červnu)

první platba v srpnu poslední v květnu

99999 ev. číslo

specifický symbol = evidenčnímu číslu, je uvedeno v žákovské knížce, po celou dobu škol. docházky je stejné

Školní družina

38029191/0100

250,- Kč/měsíc

Splatné ve dvou splátkách 

do 15.9. – 1000,- Kč,

do 15.1. –  1500,- Kč

8

Škola v přírodě

38029191/0100

3 300,- do 4. třídy

3 400,- 5. až 8. třída

 

Záloha 1500,-Kč do 20.1.2018

Doplatek 31.5.2018

 

2

Lyžařský kurz

3.3.2018-8.3.2018

38029191/0100

3 500,-Kč,-

Záloha 2000,-Kč do 30.11.2018

Doplatek 15.2.2019

3

Florbal

6. -9. tř.

hotově

100,- Kč

měsíčně

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Keramika

1. – 9. tř

hotově

130,- Kč

měsíčně

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Angličtina hrou

1. – 2. tř

hotově

100,- Kč

měsíčně

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Basketbal

1. – 5. tř

hotově

100,- Kč

měsíčně

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Vybíjená

1. – 6. roč

hotově

100,-Kč

měsíčně

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Společenské hry

6. – 9.tř

hotově

100,-Kč

měsíčně

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Šachy

1 – 9. tř

hotově

100,-Kč

měsíčně

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Sudoku

6. – 9.tř

hotově

100,-Kč

měsíčně

Splatné ve dvou splátkách 

do 25.9. – 300,-

do 15.1.- 500,-

15

Sportovní kr.

1.– 2. tř

hotově

100,-Kč

měsíčně

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Výtvarka

7.- 9.tř

hotově

120,- Kč

měsíčně

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Konverzace v AJ

5. – 9. tř

hotově

100,- Kč

měsíčně

Hotově u vedoucího kroužku.

 

výlety

38029191/0100

bude upřesněno

 

30

Matematika 9. ročník

hotově

100,- Kč

měsíčně

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Plavání

38029191/0100

Bude upřesněno

Škola má zažádáno o dotaci, platba bude upřesněna

32

Platba 1. třídy

2017

38029191/0100

Bude upřesněno

 

21

Předškolák

hotově

70,- Kč

měsíčně

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Není

Klub přátel školy

225573037/0600

300,- Kč ročně

 

evid. číslo

 

december, 2018

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2018/19

Školní rok začíná v pondělí 3.9.2018

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2018

Vánoční prázdniny 22.12. – 2.1.2019

Pololetní prázdniny 1.2.2019

Jarní prázdniny 18.2. – 24.2.2019

Velikonoční. prázdniny 18.-19.4.2019

Zápis do 1.tříd 3.4.2019

Konec šk.roku 28.6.2019