Pro rodiče

Vážení rodiče,

předkládáme Vám pomůcku pro správné založení bezhotovostní platby. Pro správné přiřazení plateb, prosíme o uvedení příslušného variabilního symbolu a specifického symbolu = evidenčnímu číslu vašeho dítěte, které mu bylo přiřazeno při nástupu do školy v Sadské. Při platbě za obědy je variabilní symbol vytvořený z 5 x číslice 9 a evidenčního čísla (např. 999991023)  specifický symbol nemusíte uvádět. Děkujeme, že využíváte bezhotovostních plateb.

Číslo účtu pro platby školy – 38029191/0100

                  pro platby ŠBK – 43-7875020217/0100

Vážení rodiče,

předkládáme Vám pomůcku pro správné založení bezhotovostní platby. Pro správné přiřazení plateb, prosíme o uvedení příslušného variabilního symbolu a specifického symbolu = evidenčnímu číslu vašeho dítěte, které mu bylo přiřazeno při nástupu do školy v Sadské. Při platbě za obědy je variabilní symbol vytvořený z 5 x číslice 9 a evidenčního čísla (např. 999991023)  specifický symbol nemusíte uvádět. Děkujeme, že využíváte bezhotovostních plateb.

Číslo účtu pro platby školy – 38029191/0100

                  pro platby ŠBK – 43-7875020217/0100

Činnost

Číslo účtu

Částka

Platba

Variabilní symbol

Specifický symbol

Školní jídelna

38029191/0100

520,- Kč

(do 10let), 560,- (11-14let)

600,- Kč (nad 14 let)

Měsíčně do 23.

(vyúčtování v lednu a červnu)

první platba v srpnu poslední v květnu

99999 ev. číslo

specifický symbol = evidenčnímu číslu, je uvedeno v žákovské knížce, po celou dobu škol. docházky je stejné

Školní družina

38029191/0100

250,- Kč/měsíc

Splatné ve dvou splátkách 

do 15.9. – 1000,- Kč,

do 15.1. –  1500,- Kč

8

Škola v přírodě

38029191/0100

 

 

 

 

2

Lyžařský kurz

38029191/0100

 

 

3

Florbal

6. -9. tř.

hotově

100,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Keramika

1. – 9. tř

hotově

130,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Angličtina hrou

1. – 2. tř

hotově

100,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Basketbal

1. – 2. tř

38029191/0100

100,- Kč

Na účet dle pokynů

 

Vybíjená

1. – 6. roč

hotově

100,-Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Společenské hry

6. – 9.tř

 

 

 

Nejsou otevřeny

Šachy

1 – 9. tř

účet

100,-Kč

Na účet dle pokynů

19

Sudoku

6. – 9.tř

   

 

Není otevřen

Sportovní kr.

1.– 2. tř

hotově

100,-Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

Výtvarka

7.- 9.tř

     

Není otevřen

Konverzace v AJ pro nejmenší

1. tř

účet 150,- Na účet dle pokynů

12

výlety

38029191/0100

bude upřesněno

 

30

Adaptační kurzy

38029191/0100

bude upřesněno, v případě konání

 

31

Plavání

38029191/0100

Bude upřesněno

 

32

Platba 1. třídy

2020

38029191/0100

Bude upřesněno

 

21

Předškolák

hotově

70,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

 

 

Klub přátel školy

225573037/0600

300,- Kč ročně

 

evid. číslo

 

june, 2022

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2021/22

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny: 14. 3. – 20. 3. 2022
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.