V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména:podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání) • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání) • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky) • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 5. ledna do 15. ledna termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

Termín -Aktivita do 30. listopadu 2019 Uchazeči odevzdají přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. od 6. do 17. ledna 2020 Termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění. od 6. ledna do 15. února 2020 Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. od 15. do 31. ledna 2020 Termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří. do 1. března 2020 Odevzdání přihlášky ke střednímu vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení. od 12. do 26. dubna 2020 Přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení. V tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. od 22. do 30. dubna 2019 Termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky (v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou) v 1. kole přijímacího řízení. pátek 17. dubna 2020 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia. úterý 21. dubna 2020 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. pondělí 20. dubna 2020 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia. středa 15. dubna 2020 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. pondělí 18. května 2020 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání. úterý 19. května 2020 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2019 a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky k 1. březnu 2020. Školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání. Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech. Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2020. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2020. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Informace o přijímacím řízení najdete například na:

• www.cermat.cz • www.msmt.cz • www.atlasskolstvi.cz • www.infoabsolvent.cz • internetových stránkách příslušných SŠ!!! • www.zs-sadska.cz – Pro rodiče – Přijímací řízení

june, 2020

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2019/20

Školní rok začíná v pondělí 2.9.2019

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2019

Vánoční prázdniny 23.12. – 3.1.2020

Pololetní prázdniny 31.1.2020

Jarní prázdniny 24.2. – 1.3.2020

Velikonoční. prázdniny 9.-10.4.2020

Zápis do 1.tříd 1.4.2020

Konec šk.roku 30.6.2020