Pro rodiče

Vážení rodiče,

předkládáme Vám pomůcku pro správné založení bezhotovostní platby. Pro správné přiřazení plateb, prosíme o uvedení příslušného variabilního symbolu a specifického symbolu = evidenčnímu číslu vašeho dítěte, které mu bylo přiřazeno při nástupu do školy v Sadské. Při platbě za obědy je variabilní symbol vytvořený z 5 x číslice 9 a evidenčního čísla (např. 999991023)  specifický symbol nemusíte uvádět. Děkujeme, že využíváte bezhotovostních plateb.

Číslo účtu pro platby školy – 38029191/0100

                  pro platby ŠBK – 43-7875020217/0100

Činnost

Číslo účtu

Částka

Platba

Variabilní symbol

Specifický symbol

Školní jídelna

38029191/0100

480,- Kč

(do 14 let)

530,- Kč (nad 14 let)

Měsíčně do 23.

(vyúčtování v lednu a červnu)

první platba v srpnu poslední v květnu

99999 ev. číslo

specifický symbol = evidenčnímu číslu, je uvedeno v žákovské knížce, po celou dobu škol. docházky je stejné

Školní družina

38029191/0100

250,- Kč/měsíc

Splatné ve dvou splátkách 

do 15.9. – 1000,- Kč,

do 15.1. –  1500,- Kč

8

Škola v přírodě

38029191/0100

3 500,- do 4. třídy

3 600,- 5. až 8. třída

Záloha 1500,-Kč do 20.2.2019

Doplatek 31.5.2019

2

Lyžařský kurz

38029191/0100

3 500,-Kč,-

Záloha 2000,-Kč do 30.11.2018

Doplatek 15.2.2019

3

Florbal

6. -9. tř.

hotově

100,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

Keramika

1. – 9. tř

hotově

130,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

Angličtina hrou

1. – 2. tř

hotově

100,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

Basketbal

1. – 5. tř

hotově

100,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

Vybíjená

1. – 6. roč

hotově

100,-Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

Společenské hry

6. – 9.tř

hotově

100,-Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

Šachy

1 – 9. tř

hotově

100,-Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

Sudoku

6. – 9.tř

hotově

100,-Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

Sportovní kr.

1.– 2. tř

hotově

100,-Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

Výtvarka

7.- 9.tř

hotově

120,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

Konverzace v AJ

5. – 9. tř

hotově

100,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

výlety

38029191/0100

bude upřesněno

30

Adaptační kurzy

38029191/0100

bude upřesněno

600,-Kč do 15.9.

31

Plavání

38029191/0100

Bude upřesněno

Škola má zažádáno o dotaci, platba bude upřesněna

32

Platba 1. třídy

2017

hotově

Bude upřesněno

 

21

Předškolák

hotově

70,- Kč

Hotově u vedoucího kroužku.

Není

Klub přátel školy

225573037/0600

300,- Kč ročně

evid. číslo

květen, 2020

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2019/20

Školní rok začíná v pondělí 2.9.2019

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2019

Vánoční prázdniny 23.12. – 3.1.2020

Pololetní prázdniny 31.1.2020

Jarní prázdniny 24.2. – 1.3.2020

Velikonoční. prázdniny 9.-10.4.2020

Zápis do 1.tříd 1.4.2020

Konec šk.roku 30.6.2020