Všeobecné informace

ZŠ Sadská

Karolíny Světlé 386

289 12 Sadská

tel. +420 325 594 241

e-mail: info@zs-sadska.cz

školní jídelna: +420 736 752 367     

dat.schránka – ggiwunv    

Provoz ŠD:

Ranní družina – 6.30 až 7.45 hod.

Řádný provoz – 11.40 až 16.30 hod.

Kontakt : 773 386 105

Pro efektivní využití volného času škola nabízí žákům možnost zapojit se do činnosti v kroužcích od 1.10. – 31.5.

Platby:

Upozorňujeme rodiče, na nutnost v co největší míře využívat bezhotovostních plateb. V letošním roce bude činnost pokladny výrazně omezena a nebude již možné platit mimo pokladní hodiny.

Podrobnější informace k platbám včetně variabilních symbolů najdete na stránkách školy v oddílu „pro rodiče“.

Žákům se zjištěnými specifickými poruchami učení nebo žákům nadaným, je věnována zvýšená péče formou podpůrných opatření na základě individuálních plánů.

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny     26. – 27.10.2017
Vánoční prázdniny     23.12. – 2.1.2018 
Pololetní prázdniny   2.2.2018
Jarní prázdniny     12.2. – 18.2.2018
Velikonoční. prázdniny  29.-30.3.2018
Zápis do 1.tříd   4.4.2018
Konec šk.roku 29.6.2018

Rodičům a dalším subjektům nabízíme:

  • pronájem tělocvičny a auly (tel. 773 386 103)

 

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny     26. – 27.10.2017
Vánoční prázdniny     23.12. – 2.1.2018 
Pololetní prázdniny   2.2.2018
Jarní prázdniny     12.2. – 18.2.2018
Velikonoční. prázdniny  29.-30.3.2018
Zápis do 1.tříd   4.4.2018
Konec šk.roku 29.6.2018