Všeobecné informace

ZŠ Sadská

Karolíny Světlé 386

289 12 Sadská

IČ 61632350

tel. +420 325 594 241

e-mail: info@zs-sadska.cz

školní jídelna: +420 736 752 367

dat.schránka – ggiwunv

Provoz ŠD:

Ranní družina – 6.30 až 7.45 hod.

Řádný provoz – 11.40 až 16.30 hod.

Kontakt : 773 386 105

Pro efektivní využití volného času škola nabízí žákům možnost zapojit se do činnosti v kroužcích od 1.10. – 31.5.

Platby:

Upozorňujeme rodiče, na nutnost využívat bezhotovostních plateb. V letošním roce nebude již možné platit v pokladně školy, pouze kroužky je nutné hradit hotově u vedoucího kroužku. Pokud nemáte zkušenost s internetovým bankovnictvím, máte možnost vyzvednout si v kanceláři školy složenku.

Podrobnější informace k platbám včetně variabilních symbolů najdete na stránkách školy v oddílu „pro rodiče“.

Školní poradenské centrum

Žákům se zjištěnými specifickými poruchami učení nebo žákům nadaným, je věnována zvýšená péče formou podpůrných opatření na základě individuálních plánů.

Prázdniny

Vyučování ve školním roce 2022/23 začne ve čtvrtek 1.září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají ve pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny: 6.2.-12.2. 2023
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny budou trvat od  1. července 2023 do 3.září 2023.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve 4. září 2023.

Rodičům a dalším subjektům nabízíme:

  • pronájem tělocvičny a auly (tel. 773 386 103)