Všeobecné informace

ZŠ Sadská

Karolíny Světlé 386

289 12 Sadská

tel. +420 325 594 241

e-mail: info@zs-sadska.cz

školní jídelna: +420 736 752 367

dat.schránka – ggiwunv

Provoz ŠD:

Ranní družina – 6.30 až 7.45 hod.

Řádný provoz – 11.40 až 16.30 hod.

Kontakt : 773 386 105

Pro efektivní využití volného času škola nabízí žákům možnost zapojit se do činnosti v kroužcích od 1.10. – 31.5.

Platby:

Upozorňujeme rodiče, na nutnost využívat bezhotovostních plateb. V letošním roce nebude již možné platit v pokladně školy, pouze kroužky je nutné hradit hotově u vedoucího kroužku. Pokud nemáte zkušenost s internetovým bankovnictvím, máte možnost vyzvednout si v kanceláři školy složenku.

Podrobnější informace k platbám včetně variabilních symbolů najdete na stránkách školy v oddílu „pro rodiče“.

Školní poradenské centrum

Žákům se zjištěnými specifickými poruchami učení nebo žákům nadaným, je věnována zvýšená péče formou podpůrných opatření na základě individuálních plánů.

Prázdniny
Organizace školního roku 2018/19

Školní rok začíná v pondělí 3.9.2018
Podzimní prázdniny 29.-30.10.2018
Vánoční prázdniny 22.12. – 2.1.2019
Pololetní prázdniny 1.2.2019
Jarní prázdniny 18.2. – 24.2.2019
Velikonoční. prázdniny 18.-19.4.2019
Zápis do 1.tříd 3.4.2019
Konec šk.roku 28.6.2019

Rodičům a dalším subjektům nabízíme:

  • pronájem tělocvičny a auly (tel. 773 386 103)

 

Organizace školního roku 2018/19

Školní rok začíná v pondělí 3.9.2018

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2018

Vánoční prázdniny 22.12. – 2.1.2019

Pololetní prázdniny 1.2.2019

Jarní prázdniny 18.2. – 24.2.2019

Velikonoční. prázdniny 18.-19.4.2019

Zápis do 1.tříd 3.4.2019

Konec šk.roku 28.6.2019