Všeobecné informace

ZŠ Sadská

Karolíny Světlé 386

289 12 Sadská

IČ 61632350

tel. +420 325 594 241

e-mail: info@zs-sadska.cz

školní jídelna: +420 736 752 367

dat.schránka – ggiwunv

Provoz ŠD:

Ranní družina – 6.30 až 7.45 hod.

Řádný provoz – 11.40 až 16.30 hod.

Kontakt : 773 386 105

Pro efektivní využití volného času škola nabízí žákům možnost zapojit se do činnosti v kroužcích od 1.10. – 31.5.

Platby:

Upozorňujeme rodiče, na nutnost využívat bezhotovostních plateb. V letošním roce nebude již možné platit v pokladně školy, pouze kroužky je nutné hradit hotově u vedoucího kroužku. Pokud nemáte zkušenost s internetovým bankovnictvím, máte možnost vyzvednout si v kanceláři školy složenku.

Podrobnější informace k platbám včetně variabilních symbolů najdete na stránkách školy v oddílu „pro rodiče“.

Školní poradenské centrum

Žákům se zjištěnými specifickými poruchami učení nebo žákům nadaným, je věnována zvýšená péče formou podpůrných opatření na základě individuálních plánů.

Prázdniny

Organizace školního roku 2023/24

Vyučování ve školním roce 2023/24 začne v pondělí 4.září 2023.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na 26. října a 27. října 2023.
Vánoční prázdniny začínají 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno 31. ledna 2024.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
Jarní prázdniny: 12.2.-18.2.2024
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28.3.2024
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
Hlavní prázdniny budou trvat od  29.června 2024 do 1.září 2024.
Vyučování ve školním roce 2024/25 začne ve 2. září 2024.

Rodičům a dalším subjektům nabízíme:

  • pronájem tělocvičny a auly (tel. 773 386 103)