Zápis se koná 4. dubna 2018   od   13.30  do  17. 00 hod. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem. U zápisu je nutno předložit průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě nemoci je potřeba dítě omluvit, termín náhradního zápisu bude dohodnut.

            Do 1. ročníku budou zapsány děti  narozené  od 1.9.2011  do  31.8. 2012 nebo i starší, které ještě k povinné školní docházce nebyly z vážných důvodů zařazeny.

Zákonný zástupce může o odklad školní docházky požádat, k zápisu se musí dostavit.

Pro odklad je potřeba doložit:

  1. doporučující posouzení od školského poradenského zařízení (objednat se je třeba s dostatečným předstihem)
  2. doporučení odborného lékaře (dětského)

O schváleném odkladu školní docházky budou rodiče informováni do 31.5.2018.

             K zápisu do 1.tříd se mohou dostavit také děti narozené po 1.9.2012, (při nástupu do školy jim ještě nebude 6 let), musí mít však doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Při zápisu dítěte ke školní docházce musí zákonný zástupce vyplnit některé formuláře. Pro urychlení celého procesu zápisu vám nabízíme možnost si tyto formuláře předvyplnit doma a k zápisu je přinést.

1. K zápisu do 1. třídy odevzdáte  2 dokumenty:  

 Žádost o přijetí

 Zápisní lístek

2.  Pokud budete žádat o odklad školní docházky odevzdáte

 Žádost o odklad

 a musíte mít 2 doporučující doklady

   – 1) doporučení k odkladu od ped. – psych. poradny

   – 2) doporučení odkladu od odborného lékaře (dětský lékař….)

Rozhodnutí o odkladu zákonný zástupce obdrží do 31.5.2018.

 

Připravenost dětí k nástupu do 1. třídy je krátce shrnuta v následujícím dokumentu: Připravenost

 

july, 2018

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny     26. – 27.10.2017
Vánoční prázdniny     23.12. – 2.1.2018 
Pololetní prázdniny   2.2.2018
Jarní prázdniny     12.2. – 18.2.2018
Velikonoční. prázdniny  29.-30.3.2018
Zápis do 1.tříd   4.4.2018
Konec šk.roku 29.6.2018