Zápis se koná 4. dubna 2018   od   13.30  do  17. 00 hod. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem. U zápisu je nutno předložit průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě nemoci je potřeba dítě omluvit, termín náhradního zápisu bude dohodnut.

            Do 1. ročníku budou zapsány děti  narozené  od 1.9.2011  do  31.8. 2012 nebo i starší, které ještě k povinné školní docházce nebyly z vážných důvodů zařazeny.

Zákonný zástupce může o odklad školní docházky požádat, k zápisu se musí dostavit.

Pro odklad je potřeba doložit:

  1. doporučující posouzení od školského poradenského zařízení (objednat se je třeba s dostatečným předstihem)
  2. doporučení odborného lékaře (dětského)

O schváleném odkladu školní docházky budou rodiče informováni do 31.5.2018.

             K zápisu do 1.tříd se mohou dostavit také děti narozené po 1.9.2012, (při nástupu do školy jim ještě nebude 6 let), musí mít však doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Při zápisu dítěte ke školní docházce musí zákonný zástupce vyplnit některé formuláře. Pro urychlení celého procesu zápisu vám nabízíme možnost si tyto formuláře předvyplnit doma a k zápisu je přinést.

1. K zápisu do 1. třídy odevzdáte  2 dokumenty:  

 Žádost o přijetí

 Zápisní lístek

2.  Pokud budete žádat o odklad školní docházky odevzdáte

 Žádost o odklad

 a musíte mít 2 doporučující doklady

   – 1) doporučení k odkladu od ped. – psych. poradny

   – 2) doporučení odkladu od odborného lékaře (dětský lékař….)

Rozhodnutí o odkladu zákonný zástupce obdrží do 31.5.2018.

 

Připravenost dětí k nástupu do 1. třídy je krátce shrnuta v následujícím dokumentu: Připravenost

 

june, 2022

Pro tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce

Organizace školního roku 2021/22

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny: 14. 3. – 20. 3. 2022
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.