Různé

Různé

Dnešním dnem končí karanténa dětí, které byly KHS určeny dle trasování, od pondělí se vrací 7.B do normálního režimu.

Zároveň upravujeme otevření školy, šatna bude přístupná od 7,30hod. 

Na škole v přírodě si to všichni užívají, foto a další

Schůzka budoucích prvňáčků

Ve středu 16.6. se koná informativní schůzka pro rodiče budoucích školáků i pro děti. Těm bude vytvořen samostatný program, aby se měly možnost seznámit se školou a tím, co je čeká. Začátek bude od 16hod, sraz v případě dobrého počasí