Ceny obědů od 1. září 2022

Vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin jsme nuceni upravit ceny obědů na následující výši:

do 10 let – 27,-Kč (záloha 590,-Kč)

11 – 14 let – 29,- Kč (záloha 630,-Kč)

15let a více – 37,- Kč (záloha 800,-Kč)

Prosíme rodiče,

Účast ve výzkumu

Účast ve výzkumu

Ve druhém pololetí školného roku 2021/2022 se žáci naší školy zúčastnili výzkumného šetření Health Behaviour in School-aged Children (HBSC; www.hbsc.org). Studie HBSC je realizována pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) ve 4letých intervalech napříč 50 státy světa již