Možná změna

Nebe se na nás zatím mračí a tak již zvažujeme “mokrou variantu”. Pokud bude déšť pokračovat, bude zahájení v tělocvičně. V tom případě odvedou rodiče děti do školy a přes školní dvůr vejdou bočním vchodem do tělocvičny. Prosíme o důkladné

Zahájení školního roku

Vzhledem k dobré předpovědi počasí předpokládáme zahájení na školním dvoře. Děti přijdou hlavním vchodem, prvňáčky dovedou rodiče do třídy a odejdou na školní dvůr. Tam proběhne slavnostní zahájení. Po skončení odejdou děti do tříd, rodiče se mohou vrátit k prvňáčkům

Blíží se začátek školního roku

Blíží se začátek školního roku

3.9. se opět otevřou školní dveře pro starší i úplně nové žáky školy. Slavnostní zahájení se bude konat v případě dobrého počasí na školním dvoře. Pokud nám nebude počasí přát, budeme hledat náhradní řešení. Sledujte prosím stránky školy, kde budou