Změna v organizaci školního roku

Ze závažných organizačních a technických důvodů a s povolením MŠMT dáváme na vědomí změnu v organizaci školního roku 2022/23 v ZŠ Sadská dle § 24 odst. 3 školského zákona. Školní rok bude ukončen 23.6.2023, v provozu zůstane školní družina. V době od 26.-30.6.2023 není možné zajistit výuku ani stravu žáků ve škole vzhledem k začátku celkové rekonstrukce prvků otopné soustavy. Rekonstrukce musí být zahájena co nejdřív, aby nedošlo k časovým prodlevám a problémům na začátku dalšího školního roku.