Vážení rodiče

Chtěla bych moc poděkovat za zpětnou vazbu k výuce a zároveň požádat, abyste nezapomínali na omlouvání dětí, které se nemohou zúčastnit online výuky. Distanční výuka se stala povinnou, a tak pro ni platí všechna pravidla, jako pro výuku ve škole,

Vážení rodiče,

opět jsme vstoupili do období distanční výuky. Všichni se snažíme, abychom Vám usnadnili dobu, kdy bude část vyučování záviset na Vaší pomoci. A to zejména u těch nejmenších dětí. Pro 2.stupeň jsme po zkušenostech z jara přistoupili k zadávání úkolů

Omezení výuky

Omezení výuky

Dle usnesení vlády se od 14.10.2020 se omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. V době od 14.10.-23.10. budeme vyučovat distančně dle pokynů jednotlivých učitelů.

Vážení rodiče,

Vážení rodiče,

dnešním dnem začala oddělená výuka na 2.stupni.  Tento týden jsou doma 6. a 7.ročníky.  Po konzultaci s kolegy jsme se rozhodli dát důraz na výuku hlavních předmětů. Tam by měla proběhnout i videovýuka. V ostatních předmětech dostaly děti