Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů na 1.2.2024 ředitelské volno. Důvodem je velká nemocnost žáků i vyučujících

Prosba

V současné době jen obtížně zajišťujeme chod školy vzhledem k velké nemocnosti dětí i učitelů. Prosíme rodiče, aby zvážili zdravotní stav dětí, které jdou do školy, abychom je po jedné či dvou hodinách nemuseli s teplotou posílat domů. Děkujeme.

Informace pro rodiče

Organizace výuky v lednu a v únoru bude ovlivněna několika volnými dny. Vysvědčení se vydává ve středu 31.1.2024, pololetní prázdniny budou v pátek 2.2.2024. V únoru jsou plánované jarní prázdniny v termínu 12. – 18.2.2024. V březnu musíme absolvovat školení