Informace k přijímacímu řízení

Upozorňujeme, že lhůta pro odevzdání zápisového lístku na SŠ je v tomto školním roce 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (žák přijat). Nejpozději však do 23. června 2020 (u 8letých gymnázií do 24. června 2020).

Návrat 2.stupně

Vážení rodiče, na základě pokynů MŠMT umožňujeme od 8. 6. 2020 přítomnost žáků 2. stupně ve škole v následujícím rozsahu a za těchto podmínek:

– rodič oznámí zájem o přítomnost žáka ve škole třídnímu učiteli nejpozději do středy 3. 6.

Výukové materiály

Pro výuku z domova jsme zřídili stránky, na které budou postupně dodávány úkoly z jednotlivých předmětů. Odkaz najdete níže:

STUDOVNA

Prosíme rodiče o spolupráci v této situaci. Úkoly budou procvičovací, pokud se opatření protáhne, budeme se snažit zprostředkovat video-výuku.