Testování

Děkujeme rodičům za podporu při snaze o průběžné testování. Přihlásilo se téměř 400 dětí, další jsou očkovány.  Ve středu budeme jednat s laboratoří o přesné organizaci testování a budeme rodiče okamžitě informovat.

Předškolák

Předškolák

Opatření nám zatím dovolují pořádat kroužek Předškolák a tak bych ráda rodiče informovala, že se bude konat každou středu od 13 – 14hod. Cena za kroužek 70Kč. Přihlášky obdrží děti ve školkách nebo na prvním setkání dne 6.10.

Testování PCR

Protože se v okolních školách objevují pozitivní případy a na okrese máme již několik tříd v karanténě, předkládáme rodičům nabídku od profesionální laboratoře testovat zdarma děti ve škole pomocí PCR testů ze slin. Testování by probíhalo  1x týdně zdarma.

Prvňáčky vítal ministr školství

Prvňáčky vítal ministr školství

První školní den se na nás usmálo sluníčko  a tak jsme mohli přivítat prvňáčky tradičně na školním dvoře. Osobností, která jim připínala kokardy s nápisem 1.školní rok, byl ministr školství Robert Plaga. 

Děkuji všem rodičům a dalším návštěvníkům,