Odjezd na LVVZ

Odjezd na LVVZ

Odjezd na lyžařský kurz dne 25.2. (neděle) bude z organizačních důvodů posunut o půl hodiny na 13:30. Autobus bude přistaven před hlavním vchodem do budovy ZŠ.

Platby

Platby

Vážení rodiče,

předkládáme Vám pomůcku pro správné založení bezhotovostní platby. Pro správné přiřazení plateb, prosíme o uvedení příslušného variabilního symbolu a specifického symbolu = evidenčnímu číslu vašeho dítěte, které mu bylo přiřazeno při nástupu do školy v Sadské. Při platbě