Školní družina – zápis

Zápis do školní družiny skončil ke dni 3.9. 2021 z důvodu naplnění kapacity. Přihlášku žáků, kteří neodevzdali zápisní lístek, již není možné přijmout.

Příspěvek za ŠD září – prosinec činí 1000,-. Uhradit do 15.9.2021. Pokud nebude zaplacen, dítě nemůže ŠD navštěvovat.

Adaptační kurzy

Adaptační kurzy

Hned na začátku školního roku bychom chtěli pro některé třídy uspořádat adaptační kurzy, aby se děti seznámily s novými spolužáky a třídním učitelem. Jedná se o 6.A,6.B,6.C a 8.B. Škola se na těchto kurzech bude podílet i finančně platbou 50%

Školní družina

ŠD pro žáky 1.-4. tříd bude v provozu od 2.9. Ráno 6.30 – 7.40 na přístavbě, odpoledne 11.40-16.30. Zapisní listky mají děti většinou odevzdané, noví zájemci je dostanou 1.9. 

Přihlášení ke školnímu stravování

Ve dnech 25.8. a 30.8. bude v době od 14:00 do 16:00 (pro rodiče žáků budoucích prvních tříd) otevřená škola pro možnost přihlášení ke školnímu stravování. V ostatních pracovních dnech vždy od 9 – 12 hodin. Prosím o respektování