6.třídy

Pro školní rok 2020/2021 dochází k novému uspořádání pro 6.třídy. Současné 5.A,5.B a 5.C se dělí vzhledem k výraznému nárůstu dětí na 6.A,B,C,D.  Zrušili jsme úplně všechny třídy a postavili zcela nové. Museli jsme brát ohled na bydliště, poměr

Začátek školního roku

Informace pro rodiče a žáky ke školnímu roku budou zveřejněny na počátku příštího týdne. V současné době zpracováváme podmínky manuálu, abychom co nejméně ovlivňovali běžný chod školy a zároveň omezili zdravotní rizika.