Přechod na distanční výuku

Ani volno minulý týden nezastavilo šíření viru mezi dětmi a učiteli. Bohužel i vzhledem ke karanténám v rodinách pedagogů nejsme schopni zajistit klasickou výuku. Od 1.2.2022 do 3.2.2022 přechází tedy 2.stupeň na distanční výuku podle rozvrhu na Studovně. Výuku na

Změna organizace školního roku

Dnes ráno jsme dostali z MŠMT souhlas s naší žádostí o změnu organizace školního roku na dny 26.-28.1.2022. Jedná se rozhodnutí, které nahrazuje ředitelské volno a umožňuje rodičům čerpat příspěvek na ošetřování člena rodiny, neboť dle vyjádření – situace

Ředitelské volno

Na základě skokového navýšení počtu pozitivně testovaných mezi žáky a učiteli vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z

Přechod na distanční výuku

Vážení rodiče, vzhledem ke skokovému nárůstu pozitivních testů a karantén mezi učiteli nejsme schopni zítra zajistit prezenční vyučování na 2.stupni. Proto přechází všechny třídy 2.stupně na distanční výuku. Pouze však zatím pro pátek 21.1. (v neděli končí některým pedagogům karanténa).