Informace

Vážení rodiče, z rozhodnutí MŠMT začnou už vánoční prázdniny v pondělí 21. 12. 2020. Díky tomu se 2. skupina již nedostane do školy a v souhrnu by byly některé třídy od doby uzavření v prezenční výuce  pouze jeden týden. Proto přerušíme týdenní cyklus tentokrát již ve středu a od čtvrtka nastoupí opět do rotace skupina  B, C. Těmto třídám změníme i rozvrh tak, aby byla zachována časová dotace, ale měly po oba dny hlavní předměty, kde je třeba vysvětlit matematiku nebo český jazyk a další.  Skupina A,D bude mít o tyto dny zadanou práci nebo online výuku. O dalším postupu po vánočních prázdninách budeme informovat co nejdříve.