Informace k 27.11.

Z důvodu plánovaných nekompetentních zásahů do školství, podporujeme stávku, vyhlášenou Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27.11.2023. Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který se v posledních letech konečně stabilizoval a mohl se začít věnovat růstu kvality výuky, prostřednictvím individualizace, využívání nových trendů a odborného vzdělávání pedagogů. Plánované kroky ministerstva školství jsou namířeny nejen proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům, ale především proti dětem. Proto je považujeme za nepřijatelné.

Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční. Ve stávce školských odborů nejde o platy pedagogických pracovníků. Jde především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří poskytují v době inkluze neocenitelné služby dětem. Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst školníků, uklízeček, kuchařek a dále také pokles jejich platů. O těchto pozicích se málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, že je jejich plat na hranici minimální mzdy a kolik poctivé práce je za těmito povoláními schováno. Nápad přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek.

Úmysl snižovat drasticky počty asistentů pedagoga bude mít přímý dopad na kvalitu výuky. Škola, pedagogové, budou muset zvládnout individuální přístup k těmto dětem mnohdy bez další podpory. Každý si umí představit, kde a v čem se tato situace odrazí. A to ještě v době, kdy musely školy přijmout tisíce ukrajinských dětí. Naše škola byla jedna z těch, které jich přijaly nadprůměrné množství. Bez pomoci asistentů bychom tuto skutečnost zvládali jen těžko.

Pro tyto a další skutečnosti stávku podpoříme. V pondělí 27.11. zůstane uzavřena školní jídelna, nebudou pracovat ani další nepedagogičtí pracovníci. My učitelé jsme plně na jejich straně, ale nechceme si brát děti jako rukojmí i proto, že jsme museli v minulých měsících uzavřít školu mimořádně na několik dní z provozních důvodů. Protože bude stávkovat pouze část pedagogického sboru, ostatní zajistí provoz ve zkrácené formě. Vyučování bude ukončeno po 4.vyučovací hodině, místo oběda se pokusíme zajistit bagetu nebo jiný studený balíček. Prosím, abyste dětem odhlásili obědy, pokud o tuto formu náhrady nemáte zájem nejpozději do čtvrtka 12 hodin. Pokud máte dítě nastydlé, na hraně onemocnění, využijte prosím pondělí jako prodlouženou dobu rekonvalescence a sdělte třídním učitelům do pátku, že v pondělí na provizorní výuku nepřijde. Pomůžete nám lépe zorganizovat tento školní den. Školní družina bude v provozu normálně. Sledujte prosím stránky školy, informace budeme upravovat průběžně podle situace.

Pokud bude nastavený trend změn nadále pokračovat, do příští stávky se zapojíme aktivně ve větším množství. Doufáme, že naše kroky pochopíte, i když média prezentují důvody stávky jinak.

Děkujeme za pochopení.

Zaměstnanci ZŠ Sadská