Informace k přijímacímu řízení

Upozorňujeme, že lhůta pro odevzdání zápisového lístku na SŠ je v tomto školním roce 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (žák přijat). Nejpozději však do 23. června 2020 (u 8letých gymnázií do 24. června 2020).

Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ není přípustné. Ale existuje možnost žádosti o nové rozhodnutí v případě nepřijetí z důvodu kapacitních.​ Tu je třeba využít do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o nepřijetí.

Přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení obdržíte v kanceláři školy (po předchozí domluvě).

Odkaz na přehled volných míst na SŠ (průběžně se aktualizuje) https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/stredni-a-vyssi-odborne-skolstvi

V případě ​potřeby kdykoli kontaktujte výchovnou poradkyni na telefonním čísle 604 800 298.
                                                                               

Mgr. Jindřiška Řehořková, výchovná poradkyně​