Krásné prázdniny

Není to tak dávno, kdy jsme hledali hosta na 1.září a teď si užíváme prázdniny. A to je opět příležitost k bilancování. Tak tedy několik zamyšlení z mého pohledu.
Rok byl složitý z organizačních důvodů. Měnit několikrát rozvrh, úvazky, učitele, ať již pro nemoc nebo z jiných důvodů, není pro chod školy vůbec jednoduché. Ale zvládli jsme to, i když někteří se museli narychlo přeorientovat na jiný než svůj předmět, jiní vyučovali mnohem víc hodin, než byli zvyklí. A to vše za přímého dopadu inkluzivních opatření, s nimiž přišla do školy obrovská spousta administrativy a hlavně psychického tlaku na učitele. Tady jim za zvládnutí všeho, co nás potkalo, musím moc poděkovat. Nebylo to jednoduché pro nikoho z nich, a myslím, že obstáli se ctí.
Stejně obstáli i žáci školy. Změny rozvrhů, učitelů nebo učeben byly i pro ně náročné. Zase se však ukázala síla, která v nich je. Nejen že se nebojí sami spoustu věcí zařídit, je na ně spolehnutí, ale opět měli chuť poděkovat nám za práci a ukázat, že si váží učitelů v naší škole. Na letošní oslavu budeme dlouho vzpomínat. Můj druhý dík patří tedy jim, protože i když někdy zlobí, jsou skvělí!
Další oblastí, kterou musím připomenout, jsou jednání s rodiči. Ne vždy je příjemné řešit problém, který se objeví, ale já jsem hrozně ráda, že jsou u nás rodiče, kteří chtějí řešit vše přímo s námi, a my se zase na oplátku snažíme učinit taková opatření, která by vedla k nápravě situace. Možná ne vše se dá řešit okamžitě a ke všeobecné spokojenosti, ale my se opravdu snažíme naslouchat. Proto můj třetí obrovský dík patří všem rodičům, kteří s námi po celý školní rok komunikovali slušně, věcně a vstřícně a snažili se společně najít kompromis obou pohledů. Někdy si při vyprávění ostatních ředitelů říkám, jaké obrovské štěstí mám, když se v ředitelně setkávám se slušnými lidmi, kteří neřeší nesmysly typu domácích úkolů, ale mají stejný zájem jako my, aby z jejich dětí vyrostli pracovití, disciplinovaní a slušní lidé.
Školu tvoří i provozní zaměstnanci, bez kterých si už neumíme práci představit. I oni pracují úžasně a dokladem toho je, jak nám všichni chválí čistotu, jak nám závidí úroveň školní jídelny a v neposlední řadě školníka, který by mohl hrát v pohádce „zlaté ručičky“. I pro ně to byl rok náročný a plný změn. Navíc to jsou profese nedoceněné, o to víc jim musíme děkovat za prostředí, které nám vytvářejí.

A tak všem přeji krásné prázdniny a v dalším roce v naší krásné škole opět na shledanou.