LVVZ

Lyžařský výcvik pokračuje normálně dle plánu. Návrat v pátek.