Lyžařský výcvik

V neděli odjíždí žáci 8. a 9.tříd na hory. V následujícím týdnu budou 9.třídy spojeny a učit se budou podle rozvrhu 9.B. Zbývající žáci 8.A budou rozděleni do 8.B a 8.C a učit se budou podle rozvrhů těchto tříd.