Návrat 2.stupně

Vážení rodiče, na základě pokynů MŠMT umožňujeme od 8. 6. 2020 přítomnost žáků 2. stupně ve škole v následujícím rozsahu a za těchto podmínek:

– rodič oznámí zájem o přítomnost žáka ve škole třídnímu učiteli nejpozději do středy 3. 6. 2020

– přítomnosti žáka ve škole bude umožněna při splnění hygienických podmínek

– harmonogram přítomnosti žáků ve škole:

Výuka- socializační aktivity

8. a 15.6- 6. ročníky

9. a 16.6.- 7. ročníky

10. a 17.6.- 8. ročníky

11. a 18.6.- 9. ročníky

Absolventské práce – obhajoby po skupinách 15.- 18. 6.

Odevzdávání učebnic:

22.6.- 6. ročníky

23.6.- 7. ročníky

24.6.- 8. ročníky

25.6.- 9. ročníky

 

Při nástupu do školy odevzdají žáci čestné prohlášení s vyplněným datem skutečného nástupu do školy. Pro žáky II. stupně není možné z hygienických důvodů zajistit obědy.