Návrat do školy

Vážení rodiče,

Od 12.4. je nám Opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněn návrat do školy pro žáky 1. stupně za následujících podmínek:

 • Školní výuka bude rotační – 1. týden prezenčně ve škole, 2. týden distančně
 • Třídy jsou rozděleny do skupin tak, abychom redukovali počet dětí v jednotlivých patrech budovy a zároveň zajistili provoz ŠD, kde se nesmí žáci z ročníku míchat
 • 12.4. nastupují 1. A,B,C, 3.A, 4.A,5.A
 • 19.4. nastupují 2. A,B, 3.B, 4.B,C,5.B,C
 • K prezenční výuce mohou nastoupit pouze žáci s negativním testem
 • Žák je povinen mít po dobu vyučování chirurgickou roušku, látkové roušky nejsou přípustné. Respirátory nejsou povinné.

OBĚDY

 • V případě, že žákovi chodí zálohová platba na obědy a bude v prezenční výuce, obědy bude mít přihlášené automaticky.
 • Pokud nemá zálohovou platbu, je třeba urychleně uhradit a obědy individuálně přihlásit. (domluva s vedoucí ŠJ)
 • Pro žáky na distanční výuce platí pravidlo, že si musí obědy do jídlonošů opět přihlásit, organizace bude probíhat podobně jako dosud.

Průběh testování:

Testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek v tělocvičně školy od 6,30 hod pro ranní družinu, od 7,15 pro ostatní žáky. Vchod ze dvora.

 • I ranní družina bude začínat v tělocvičně, vchod ze dvora. Vstup přístavbou bude uzavřen
 • Po příchodu do tělocvičny si žák vydesinfikuje ruce, posadí se k místu a obdrží test
 • Podle návodu provede testování
 • Při negativním výsledku půjde dál do školy, při pozitivním budeme informovat rodiče a žák odejde domů v jejich doprovodu
 • Pokud bude pozitivní žák v pondělí, odchází do karantény sám, pokud ve čtvrtek, musí odejít celá třída
 • V průběhu testování budou dodržovány všechny předepsané postupy
 • Doporučujeme rodičům, aby vyčkali po příchodu dítěte do školy na výsledek testu, aby se nemuseli vracet z cesty do zaměstnání v případě pozitivního testu
 • Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením od lékaře nebo KHS
 • Pokud nebude rodič souhlasit s testováním, dítě se nemůže podle Mimořádného opatření vlády účastnit výuky. Bude mít tedy omluvenou absenci. Škola mu nebude zajišťovat online výuku.

Další informace uveřejníme na Studovně, kde bude zřízena samostatná stránka, kam vložíme videa a podrobné návody. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení.