Odhlášení obědů

Upozorňujeme na nutnost odhlásit oběd na 30.6. do 29.6. do 12hod.