Opatření

Dle dnešního rozhodnutí vlády se omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd. V naší škole se prezenčně budou vzdělávat od 12.10. 8. a 9.třídy, 6. a 7.ročníky budou vzdělávany distančně. Následující týden se pořadí otočí. Žáci v prezenční výuce budou mít normální rozvrh. Žáci v distanční výuce dostanou zadanou práci a dle rozvrhu hodin budou mít buď videovýuku nebo možnost online konzultace. Úkoly budou zadávány přes Bakaláře, kde bude i učiteli zaznamenáno, zda žák práci odevzdal pro kontrolu rodičů. V klasifikaci se objeví i známky s označením distanční výuky.

Žákům 6. a 7.ročníků bude odhlášen oběd od úterý, pondělní oběd mohou rodiče odhlásit do 7,30 ráno. Pokud by žák měl zájem docházet na obědy, musí si je opět přihlásit. Pro žáky v distanční výuce bude v jídelně vyhrazen čas od 13,15-13,45.

Následující týden budou obědy odhlášeny od pondělí, postup pro žáky 8. a 9.tříd je stejný.

Opatřením MŠMT budou prodlouženy podzimní prázdniny na celý týden od 26.-30.10.2020.