Opět budeme stavět

Škola ve spolupráci s obcí získala finanční prostředky na výstavbu 2 učeben pro žáky, vyžadující zvláštní péči. Dnes jsme byli řídícím orgánem informováni o přidělení dotace. Stavba vyplní hluché místo v „krčku“ u tělocvičny. Se stavbou by se mělo začít na jaře příštího roku.