Organizace výuky v následujících týdnech

Dne 25.5. se škola otevře přihlášeným žákům 1.stupně. V návaznosti na pokyny Ministerstva zdravotnictví  žádáme rodiče o zajištění následujících skutečností:

  • Při příchodu do školy musí mít dítě nasazenou roušku
  • Dítě vejde do školy určeným vchodem a bez přezutí dojde až do učebny. V případě, že přijede do školy na kole, uloží ho do kolostavu a do školy vejde určeným vchodem.
  • U sebe bude mít 2 roušky a igelitový sáček (bude kontrolováno ihned při příchodu)
  • Předloží Čestné prohlášení s datem 25.5.2020 (bude vybráno u vchodu do školy)
  • Děti, které pokračují v odpoledním zaměstnání, MUSÍ mít zajištěné obědy. Velké svačiny nejsme schopni správně skladovat po celý den
  • Odpolední zaměstnání končí v 16hod. Děti lze vyzvednout do 13hod. a po 14,30 v jednotlivých odděleních. Lze i zaslat omluvenku, aby dítě odešlo samo.
  • 1.tř – p.uč.Horynová, 2.odd. – p.uč. – Holíková, 3. tř. – p.uč. Šafránková, Snopová
  • Rodiče nemají do školy přístup
  • Pokud jste zapomněli přihlásit obědy, můžete tak učinit na další dny od 27.5.

Soubory ke stažení: