Platby

Vážení rodiče,

předkládáme Vám pomůcku pro správné založení bezhotovostní platby. Pro správné přiřazení plateb, prosíme o uvedení příslušného variabilního symbolu a specifického symbolu = evidenčnímu číslu vašeho dítěte, které mu bylo přiřazeno při nástupu do školy v Sadské. Při platbě za obědy je variabilní symbol vytvořený z 5 x číslice 9 a evidenčního čísla (např. 999991023)  specifický symbol nemusíte uvádět. Děkujeme, že využíváte bezhotovostních plateb.

Číslo účtu pro platby školy – 38029191/0100

                  pro platby ŠBK – 43-7875020217/0100

Činnost

Číslo účtu

Částka

Platba

Variabilní symbol

Specifický symbol

Školní jídelna

38029191/0100

480,- Kč

(do 14 let)

530,- Kč (nad 14 let)

Měsíčně do 23.

(vyúčtování v lednu a červnu)

první platba v srpnu poslední v květnu

99999 ev. číslo

specifický symbol = evidenčnímu číslu, je uvedeno v žákovské knížce, po celou dobu škol. docházky je stejné

Školní družina

38029191/0100

250,- Kč/měsíc

Splatné ve dvou splátkách 

do 15.9. – 1000,- Kč,

do 15.1. –  1500,- Kč

8

Škola v přírodě

38029191/0100

3 300,- do 4. třídy

3 400,- 5. až 8. třída

 

Záloha 1500,-Kč do 20.1.2018

Doplatek 31.5.2018

 

2

Lyžařský kurz

25.2.2018-2.3.2018

38029191/0100

3 300,-Kč,-

Záloha 2000,-Kč do 30.11.2017

Doplatek 16.2.2018

3

Florbal

6. -9. tř.

38029191/0100

100,- Kč

Splatné ve dvou splátkách 

do 25.9. – 300,-

do 15.1.- 500,-

4

Keramika

1. – 9. tř

38029191/0100

130,- Kč

Splatné ve dvou splátkách  do 25.9. – 390,-

do 15.1.- 650,-

11

Angličtina hrou

1. – 2. tř

38029191/0100

100,- Kč

Splatné ve dvou splátkách 

do 25.9. – 300,-

do 15.1.- 500,-

12

Basketbal

1. – 5. tř

38029191/0100,-

100,- Kč

Splatné ve dvou splátkách 

do 25.9. – 300,-

do 15.1.- 500,-

13

Vybíjená

1. – 6. roč

38029191/0100

100,-Kč

Splatné ve dvou splátkách 

do 25.9. – 300,-

do 15.1.- 500,-

14

Společenské hry

6. – 9.tř

38029191/0100

100,-Kč

Splatné ve dvou splátkách 

do 25.9. – 300,-

do 15.1.- 500,-

16

Šachy

1 – 9. tř

38029191/0100

100,-Kč

Splatné ve dvou splátkách 

do 25.9. – 300,-

do 15.1.- 500,-

19

Sudoku

6. – 9.tř

38029191/0100

100,-Kč

Splatné ve dvou splátkách 

do 25.9. – 300,-

do 15.1.- 500,-

15

Sportovní kr.

1.– 2. tř

38029191/0100

100,-Kč

Splatné ve dvou splátkách 

do 25.9. – 300,-

do 15.1.- 500,-

22

Výtvarka

7.- 9.tř

38029191/0100

120,- Kč

Splatné ve dvou splátkách 

do 25.9. – 360,-

 15.1.- 600,-

26

Konverzace v AJ

5. – 9. tř

38029191/0100

100,- Kč

Splatné ve dvou splátkách 

do 25.9. – 300,-

do 15.1.- 500,-

27

výlety

38029191/0100

bude upřesněno

 

30

Adaptační kurzy

38029191/0100

bude upřesněno

600,-Kč do 15.9.

31

Plavání

38029191/0100

Bude upřesněno

Škola má zažádáno o dotaci, platba bude upřesněna

32

Platba 1. třídy

2017

38029191/0100

Bude upřesněno

 

21

Předškolák

38029191/0100

70,- Kč

Splatné ve dvou splátkách 

do 25.9. – 210,-

do 15.1.- 210,-

10

Není

Klub přátel školy

215534667/0300

300,- Kč ročně

 

evid. číslo