Posílení hygienických opatření

V rámci posílení hygienických opatření ve škole jsme od zítřka upravili rozvrh hodin tak, že se jednotlivé třídy nebudou stěhovat z místnosti do místnosti, ale budou setrvávat ve svých kmenových učebnách, kam za nimi budou docházet učitelé. Co nejvíce hodin budou učitelé využívat k výuce venku. Hodiny tělesné výchovy využijeme prozatím k procházkám.

Na 1.stupni jsou roušky doporučené pouze při práci ve dvojicích a skupinách. Jinak je jejich nošení ve třídě dobrovolné. Povinné je pouze ve společných prostorech.